Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Cultuur

Filteren op datum:
        
Audio Diverse locaties in Den Haag voor museum RockArt bekeken dinsdag 18 april 2017 07:07

Diverse locaties in Den Haag voor museum RockArt bekeken

Er zijn inmiddels al diverse locaties in Den Haag bekeken voor Museum RockArt, het popmuseum uit Hoek van Holland. Maar de betrokkenen hebben afgesproken daarover niets naar buiten te brengen voordat alles in kannen en kruiken is. "We zijn volop in overleg, het worden spannende weken of maanden", aldus directeur Jaap Schut tegenover mediapartner Omroep West. Popmuseum RockArt is al tijden lang positief over de mogelijke verhuizing naar Den Haag. Het museum bestaat deze maand 12,5 jaar. Vriend en vijand zijn het erover eens dat het eigenlijk thuishoort in Den Haag, al sinds de jaren '60 de Popstad van Nederland. De gesprekken verlopen volgens Schut dan ook goed.In november besloot de gemeenteraad van Den Haag dat er binnen een paar maanden een concreet plan moest liggen voor de verhuizing van het museum van Hoek van Holland naar Den Haag. Het voorstel hiertoe van CDA-raadslid Rogier werd door vrijwel de hele Haagse raad gesteund.Popicoon Robbie van LeeuwenDit paasweekend was er veel belangstelling voor de nieuwe tentoonstelling over Robbie van Leeuwen, de muzikant die de meeste bekendheid verwierf met The Motions en Shocking Blue, maar ook deel uitmaakt van The Atmospheres, The Ricochets, Galaxy Lin en Mistral. Van Leeuwen was afgelopen week zelf aanwezig bij de opening van de tentoonstelling over zijn carrière. Nieuwe cd'sPlatenmaatschappij Red Bullet bracht speciaal voor deze expositie een verzamelalbum uit: ‘A tribute to Robbie van Leeuwen’. Van Leeuwen heeft hier zelf de nummers voor uitgezocht. Daarnaast komt er later deze maand nog een 13-delige cd-box uit met muziek van Shocking Blue: ‘The Blue Box’.<iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/318220527&amp;color=ff5500&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false"></iframe>
Lees meer
Audio 'Westlandse NSB'ers geen fanatieke nazi's' woensdag 5 april 2017 10:10

'Westlandse NSB'ers geen fanatieke nazi's'

Westlandse NSB'ers waren in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw, in tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, geen fanatieke aanhangers van het nationaalsocialistische gedachtegoed en evenmin felle antisemieten. De reden om voor de NSB te kiezen, lag veel meer in onvrede met de toenmalige verzuilde samenleving en de economische situatie waarin men verkeerde. Dit concludeert de Maaslandse historicus Philip van den Berg in zijn boek 'Kring 71: De NSB in het Westland'. Van den Berg komt tot die conclusies op basis van bronnenonderzoek, gesprekken met nog levende oud-leden van de NSB en familieleden alsmede de analyse van bijna 200 dossiers van 'foute Westlanders' uit het Centraal Archief voor Bijzondere Rechtspleging.De NSB had in het Westland in de jaren dertig relatief weinig leden en weinig politieke invloed. Het rechts-autoritaire gedachtegoed sprak echter wel aan. NSB-leider Mussert trok in 1935 bij zijn eerste optreden in de bloemenveiling in Honselersdijk zo'n 3.000 toehoorders. En zo'n 4 procent van de Westlanders stemde in dat jaar bij de provinciale verkiezingen op de NSB, vooral in Monster en 's-Gravenzande.Opstelling van de kerkenDat de animo voor de NSB in het tweede deel van de jaren dertig flink afnam, lag volgens Van den Berg vooral aan de rol van de katholieke en gereformeerde kerken. Die zetten hun leden onder enige druk, als bekend was dat die lid van de NSB waren. In het begin van de oorlogsjaren steeg het aantal NSB-leden in Westland weer. Exacte aantallen heeft Van den Berg niet gevonden, maar volgens hem is het ledenaantal niet boven de 400 uitgekomen.In zijn sociaal-maatschappelijke beschrijving van de NSB in het Westland komt naar voren dat vooral jongeren zich bij de NSB aansloten. Veel van hen waren arbeider of kleine zelfstandige. Onder meer daaruit kan volgens Van den Berg worden geconcludeerd, dat sociaal-economische motieven een voorname rol speelden in het Westland. 'Foute' Westlanders zetten zich voornamelijk in voor maatschappelijke organisaties of instellingen.'Goed/fout denken'Van den Berg stelt dat er alle aanleiding is om het 'goed/fout denken' over de NSB in het Westland te wijzigen. "Het blijkt dat de overgrote meerderheid van de Westlandse NSB'ers beschouwd dient te worden als gematigde nationalistische criticasters. Het waren geen gefrustreerde en egocentrische figuren met on-Nederlandse gedachten en dorpsgekken met antisemitische gevoelens. De meerderheid wilde met enthousiasme, betrokkenheid en inzet investeren in een samenleving die noch links, noch rechts was."Eerste exemplaarDonderdagmiddag wordt in gebouw De Kiem in 's-Gravenzande rond 15.15 uur het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan burgemeester Van der Tak van Westland en prof. dr. Peter Romijn van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Dat gebeurt aansluitend op het symposium van de Stichting Regionaal Geschiedkundig Onderzoek (SRGO) over de NSB in het Westland vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Lees meer