Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage uploaden op onze website. Wij zullen deze controleren en bij goedkeuring publiceren.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Duurzaam

Filteren op datum:
        
Weg tussen Den Haag en Poeldijk wordt 'superduurzaam' vrijdag 15 september 2017 21:09

Weg tussen Den Haag en Poeldijk wordt 'superduurzaam'

De provinciale weg tussen Den Haag en Poeldijk (N211) wordt nog duurzamer dan al was voorzien. Deze weg, die volgend jaar ingrijpend onder handen wordt genomen, wordt zelfs CO2-negatief. Dat is vrijdagmiddag aangekondigd tijdens een bijeenkomst van de provincie Zuid-Holland. Dit gedeelte van de N211 wordt bestempeld als "een praktijkproeftuin voor innovatie en samenwerking". De straks volledig nieuwe Nieuweweg wordt in alle opzichten baanbrekend, aldus de provincie. "Zo wordt er energie gewonnen uit het wegdek, die lokaal opgeslagen wordt in een warmte-koudeopslagsysteem. Naburige bedrijven zijn ook aangesloten op het systeem, zodat warmte uitgewisseld kan worden. Objecten langs de weg, zoals lantaarnpalen en bushokjes, wekken zelf energie op. Materialen zijn zo veel mogelijk hernieuwbaar of worden hergebruikt uit de oude weg. Zo worden de bestaande betonnen damwanden gebroken en hergebruikt in de fundering van de nieuwe weg." 'Niet op één paard gewed'Het plan waarmee BAM de aanbesteding won, bevat een grote diversiteit aan CO2-reducerende maatregelen. "We hebben niet op één paard gewed. Daardoor konden we 21 verschillende maatregelen in ons plan opnemen. Zo betrekken we actief de omgeving en geven we bedrijven met duurzame innovaties een kans. En niet zonder resultaat: het streven was om 4.000 ton CO2 te compenseren die bij de werkzaamheden zal vrijkomen. In totaal besparen alle maatregelen samen nu zo'n 13.000 ton CO2. De weg neemt dus per saldo CO2 op uit de lucht", aldus Ronald van Hulst, directeur BAM Infra Regionaal. Ook de gemeente Westland, de TU Delft en scholen uit de omgeving zijn nauw betrokken bij het project N211. Blijvend besparen De CO2-besparing is niet eenmalig. De zonnepanelen en warmte uit de weg leveren nog jarenlang energie nadat de weg weer open is. Burgers en bedrijven profiteren direct mee door toepassing van het concept 'De Energieweg'. BAM verwacht dat weggebruikers zo'n 2,5 procent minder brandstof verbruiken, doordat de weg extra vlak en met een juiste textuur wordt aangelegd. Planning werkzaamheden In het eerste kwartaal van 2018 zullen de werkzaamheden starten. In het najaar van volgend jaar kunnen weggebruikers tussen Den Haag en Poeldijk voor het eerst over de volledig gereconstrueerde N211 rijden.
Lees meer
Toezichthouder: ‘Veiligheid van aardwarmtewinning onvoldoende geborgd’ vrijdag 14 juli 2017 11:11

Toezichthouder: ‘Veiligheid van aardwarmtewinning onvoldoende geborgd’

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt dat bij de winning van geothermie (aardwarmte) de veiligheid en de bescherming van het milieu op dit moment onvoldoende geborgd worden. De sector heeft volgens de toezichthouder een zwakke veiligheidscultuur en de wet- en regelgeving worden niet goed genoeg nageleefd. Dat schrijft Harry van der Meijden, Inspecteur-generaal van SodM in een brief aan de minister Kamp (Economische Zaken). In de publiciteit over geothermie is tot dusver vooral de nadruk gelegd op het duurzame karakter van geothermie. "Vreemd genoeg werd weinig aandacht besteed aan de risico’s. En dat is opvallend, want in de zoektocht naar hogere temperatuur aardwarmte zal immers geboord gaan worden naar steeds grotere dieptes (meer dan vier kilometer) en veel risico's van het boren naar aardwarmte zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld risico’s bij het boren naar gas of olie", stelt Van der Meijden.In onze regio zijn al vier aardwarmteprojecten operationeel en wordt binnenkort begonnen met de zogeheten Triasboring op een complex bij de Lange Broekweg in Naaldwijk, waar - voor het eerst in ons land - naar een diepte van vier kilometer wordt geboord.WinningsplanVan der Meijden betoogt, dat de geothermiesector nog onervaren en beperkt in omvang is en dat kennis onvoldoende wordt gedeeld. "Wij adviseren de Mijnbouwwet zodanig aan te passen dat strenge eisen worden gesteld aan de deskundigheid van partijen", aldus de toezichthouder. Om delfstoffen of aardwarmte te mogen winnen, moeten ondernemingen onder andere een winningsplan hebben dat is goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken. In de praktijk blijkt echter geen enkele geothermist over een goedgekeurd winningsplan te beschikken. "Mogelijk dat 'opstartuitdagingen' van deze jonge sector en de wens om geothermie te stimuleren en te faciliteren hierin een rol gespeeld hebben. Maar wij achten het niet langer verstandig noch wenselijk zonder goedgekeurd winningsplan te opereren, omdat bij het ontbreken van een winningsplan ook de voorwaarden waaronder gewonnen mag worden ontbreken", adviseert Van der Meijden.
Lees meer
Kolencentrales haken af bij CO2-opslagproject in Noordzeebodem woensdag 28 juni 2017 13:01

Kolencentrales haken af bij CO2-opslagproject in Noordzeebodem

Een Rotterdams proefproject voor de opslag van CO2 onder de Noordzeebodem staat op losse schroeven. De kolencentrales van Uniper (voorheen E.ON) en ENGIE (voorheen Electrabel) op de Maasvlakte, schuin tegenover Hoek van Holland, doen niet langer mee. Ze vinden het project te duur meldt mediapartner RTV Rijnmond. De Nederlandse staat stopte al 150 miljoen in het project. Minister Henk Kamp van Economische Zaken zegt te overwegen om subsidiegelden van beide bedrijven terug te vorderen. Ook gaat Kamp op zoek naar andere bedrijven in de Rotterdamse haven die wel willen meewerken aan het project. Het project voor de opslag van CO2 is nodig om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Ondergrondse opslag van CO2 uit kolencentrales is één van de maatregelen.De Rotterdamse Wethouder Pex Langenberg schrijft in een brief aan de gemeenteraad: "De gemeente gaat niet over het sluiten van kolencentrales. Maar dat beide bedrijven de mogelijkheid tot het reduceren van de CO2-uitstoot niet benutten, zal naar onze mening van invloed moeten zijn op de discussie over sluiting van de kolencentrales."Natuur- en milieuorganisatiesNatuur- en milieuorganisaties zijn tegen de opslag van CO2 in de Noordzeebodem. Vatan Hüzeir van het Rotterdams Klimaat Initiatief: "Dit project is altijd een valse belofte geweest, een excuus om nieuwe kolencentrales te bouwen. De eigenaren van de centrales breken nu definitief met hun belofte. Dat kan wat ons betreft maar één consequentie hebben: sluiting van de kolencentrales, uiterlijk in 2020."
Lees meer