Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Duurzaam

Filteren op datum:
        
Toezichthouder: ‘Veiligheid van aardwarmtewinning onvoldoende geborgd’ vrijdag 14 juli 2017 11:11

Toezichthouder: ‘Veiligheid van aardwarmtewinning onvoldoende geborgd’

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt dat bij de winning van geothermie (aardwarmte) de veiligheid en de bescherming van het milieu op dit moment onvoldoende geborgd worden. De sector heeft volgens de toezichthouder een zwakke veiligheidscultuur en de wet- en regelgeving worden niet goed genoeg nageleefd. Dat schrijft Harry van der Meijden, Inspecteur-generaal van SodM in een brief aan de minister Kamp (Economische Zaken). In de publiciteit over geothermie is tot dusver vooral de nadruk gelegd op het duurzame karakter van geothermie. "Vreemd genoeg werd weinig aandacht besteed aan de risico’s. En dat is opvallend, want in de zoektocht naar hogere temperatuur aardwarmte zal immers geboord gaan worden naar steeds grotere dieptes (meer dan vier kilometer) en veel risico's van het boren naar aardwarmte zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld risico’s bij het boren naar gas of olie", stelt Van der Meijden.In onze regio zijn al vier aardwarmteprojecten operationeel en wordt binnenkort begonnen met de zogeheten Triasboring op een complex bij de Lange Broekweg in Naaldwijk, waar - voor het eerst in ons land - naar een diepte van vier kilometer wordt geboord.WinningsplanVan der Meijden betoogt, dat de geothermiesector nog onervaren en beperkt in omvang is en dat kennis onvoldoende wordt gedeeld. "Wij adviseren de Mijnbouwwet zodanig aan te passen dat strenge eisen worden gesteld aan de deskundigheid van partijen", aldus de toezichthouder. Om delfstoffen of aardwarmte te mogen winnen, moeten ondernemingen onder andere een winningsplan hebben dat is goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken. In de praktijk blijkt echter geen enkele geothermist over een goedgekeurd winningsplan te beschikken. "Mogelijk dat 'opstartuitdagingen' van deze jonge sector en de wens om geothermie te stimuleren en te faciliteren hierin een rol gespeeld hebben. Maar wij achten het niet langer verstandig noch wenselijk zonder goedgekeurd winningsplan te opereren, omdat bij het ontbreken van een winningsplan ook de voorwaarden waaronder gewonnen mag worden ontbreken", adviseert Van der Meijden.
Lees meer
Kolencentrales haken af bij CO2-opslagproject in Noordzeebodem woensdag 28 juni 2017 13:01

Kolencentrales haken af bij CO2-opslagproject in Noordzeebodem

Een Rotterdams proefproject voor de opslag van CO2 onder de Noordzeebodem staat op losse schroeven. De kolencentrales van Uniper (voorheen E.ON) en ENGIE (voorheen Electrabel) op de Maasvlakte, schuin tegenover Hoek van Holland, doen niet langer mee. Ze vinden het project te duur meldt mediapartner RTV Rijnmond. De Nederlandse staat stopte al 150 miljoen in het project. Minister Henk Kamp van Economische Zaken zegt te overwegen om subsidiegelden van beide bedrijven terug te vorderen. Ook gaat Kamp op zoek naar andere bedrijven in de Rotterdamse haven die wel willen meewerken aan het project. Het project voor de opslag van CO2 is nodig om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Ondergrondse opslag van CO2 uit kolencentrales is één van de maatregelen.De Rotterdamse Wethouder Pex Langenberg schrijft in een brief aan de gemeenteraad: "De gemeente gaat niet over het sluiten van kolencentrales. Maar dat beide bedrijven de mogelijkheid tot het reduceren van de CO2-uitstoot niet benutten, zal naar onze mening van invloed moeten zijn op de discussie over sluiting van de kolencentrales."Natuur- en milieuorganisatiesNatuur- en milieuorganisaties zijn tegen de opslag van CO2 in de Noordzeebodem. Vatan Hüzeir van het Rotterdams Klimaat Initiatief: "Dit project is altijd een valse belofte geweest, een excuus om nieuwe kolencentrales te bouwen. De eigenaren van de centrales breken nu definitief met hun belofte. Dat kan wat ons betreft maar één consequentie hebben: sluiting van de kolencentrales, uiterlijk in 2020."
Lees meer
Delfland gaat geen water zuiveren van aardwarmteprojecten maandag 29 mei 2017 17:05

Delfland gaat geen water zuiveren van aardwarmteprojecten

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft besloten om geen water te gaan zuiveren van aardwarmteprojecten in de regio. Het waterschap heeft onderzocht of het een rol kan spelen bij het zuiveren van het doorgaans zeer zoute water uit de aardbodem, maar dat blijkt niet het geval: "Uit onze verkenning blijkt dat het zuiveren van dat water onze taken en doelen negatief beïnvloedt." Voor tuinders die meewerken aan aardwarmteprojecten is dat jammer. Zij moeten nu bij het testen van de boorputten het water kwijt via Rijkswaterstaat in bijvoorbeeld de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. En dat is vaak verder weg en moeilijker te vervoeren dan het afvoeren van het water bij de waterzuiveringsinstallatie van Delfland in de Harnaschpolder in Den Hoorn.Het Hoogheemraadschap zegt altijd mee te willen werken aan duurzame oplossingen, wanneer dit voor beide partijen een meerwaarde heeft of als Delfland er geen hinder van ondervindt. "Op dit moment ziet Delfland veel risico’s voor het milieu en zuiveringtechnische werken. Water zuiveren van geothermieprojecten (aardwarmte - red.) past daarom niet bij Delfland."Sinds 2015 mag water met hoge concentraties zout en andere 'vervelende' stoffen niet meer afgevoerd worden op Rijkswateren. Overigens hoeft het water alleen maar te worden gezuiverd bij het testen van de boorputten, als de aardwarmteprojecten draaien, wordt het water gewoon weer teruggepompt in de grond.
Lees meer