Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Economie

Filteren op datum:
        
Midden-Delfland stopt vergunningsprocedure gasboring Maasland vrijdag 23 maart 2018 14:02

Midden-Delfland stopt vergunningsprocedure gasboring Maasland

De gemeente Midden-Delfland stopt alle procedures voor een vergunning om naar gas te mogen boren aan de Parallelweg in Maasland. Daar heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om gevraagd. De NAM liet in augustus vorig jaar al aan de gemeente weten voorlopig af te zien van de plannen voor die locatie, vanwege een te lage gasprijs. Destijds was het nog wel de vraag, wat er met de beoogde locatie moest gebeuren. Inmiddels is daar nu een antwoord op: "Hoewel de kans aanwezig blijft dat NAM op termijn een nieuw ontwikkelingsplan voor dit voorkomen zal opstellen, valt niet te zeggen op welke termijn of op welke wijze dit zal geschieden", aldus de NAM in een brief.Het was de bedoeling om aan de Parallelweg een zogenoemde 'exploratieboring' te doen en daarnaast een gastransportleiding aan te leggen naar de al bestaande locatie Gaag aan de Coldenhovenlaan.Vooruitlopend op de boring hadden de gemeente Midden-Delfland en het Hoogheemraadschap Delfland Royal Haskoning al opdracht gegeven een bodemdalingsonderzoek te doen. Daaruit is gebleken dat de bodem over een periode van 10 tot 15 jaar tussen 0 en 6 centimeter zou kunnen dalen. Dat komt dan bovenop de natuurlijke bodemdaling in Midden-Delfland van 1 centimeter per jaar. Alle betrokken partijen zijn het eens geworden over de methodiek die toegepast kan worden om de mogelijke gevolgen van gaswinning op het waterpeil in kaart te brengen en hoe daarmee om kan worden gegaan.
Lees meer
Nog steeds onduidelijkheid over toekomst Endeldijk 3 vrijdag 9 maart 2018 07:07

Nog steeds onduidelijkheid over toekomst Endeldijk 3

Er zouden zes appartementen in het herenhuis aan de Endeldijk 3 in Honselersdijk moeten komen, maar de kans van slagen is nog een vraagteken. Dat blijkt uit de beantwoording van het Westlandse college van B en W van vragen die door Westland Verstandig waren ingediend. "De eigenaar geeft aan nog steeds doende te zijn met de herontwikkeling", laat wethouder Duijvestijn in een memo weten. "Deze ontwikkeling is echter lastig vanuit het oogpunt van haalbaarheid. Op dit moment wordt nog gezocht naar de meest passende invulling", voegt hij er aan toe.  'Beeldbepalend'In politiek Westland zijn de laatste zeven jaar herhaaldelijk vragen over het lot van Endeldijk 3 gesteld. In juli 2010 klom de fractie van Progressief Westland in de pen naar aanleiding van de gepubliceerde aanvraag voor een sloopvergunning. De fractie stelde, dat dit pand van belangrijke cultuurhistorische waarde is. Het herenhuis, dat vlakbij de Rehobothkerk staat, is gebouwd in 1864 en werd "zeer beeldbepalend" genoemd. Het college van B en W antwoordde destijds, dat het eerst onderzoek wilde doen naar de eventuele monumentale waarde van het pand. Het werd geen gemeentelijk monument, maar moest het doen met de kwalificatie 'karakteristiek'.AppartementenIn november 2015 werd een nieuwe bestemming voor Endeldijk 3 wereldkundig gemaakt. Het herenhuis zou worden herontwikkeld tot zes sociale koopappartementen "in de karakteristieke stijl van het huidige gebouw". Dat bleek destijds uit een voorstel van B en W over het centrumplan voor Honselersdijk. Daarna bleef het opnieuw lange tijd stil. Medio februari jl. meldde de communicatiemanager van de ontwikkelaar desgevraagd aan WOS Media, dat aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning gewerkt wordt.
Lees meer
Video Máxima opent World Horti Center woensdag 7 maart 2018 11:11

Máxima opent World Horti Center

Koningin Máxima heeft woensdag het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk officieel geopend. Het WHC wil zich op de kaart zetten als hét kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Binnen dit tuinbouwcentrum aan de Europa tegenover bloemenveiling Royal Flora Holland wordt door bedrijfsleven, onderwijs, onderzoeksinstellingen en de overheid samengewerkt. Naar verwachting zal het WHC jaarlijks worden bezocht door zo'n 25.000 internationale vakmensen uit werelden variërend van kwekers, handel, kasconstructeurs tot overheden. Het WHC geeft sinds afgelopen najaar al onderdak aan MBO Westland. Ook de Demokwekerij is naar dit centrum verhuisd.Minister SchoutenDe genodigden bij de officiële opening werden onder anderen toegesproken door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. "Voor mij voelt het hier zelfs een beetje als terug in de kas. Bij mijn eerste vakantiebaantje stond ik in een kas, tussen de chrysanten. Pluizen en toppen, dat moest ik doen. Zwaar werk - ik herinner me niet meer zo goed wat ik ermee verdiende, maar wel dat ik er rugpijn aan overhield", zei Schouten. Haar baantje in de kas was een jaar of 25 geleden. "Ik wist het toen niet, maar: de sector loopt voorop als het gaat om innovatie", sprak de bewindsvrouw. Over het WHC zei Schouten: "De verwachtingen zijn hoog, en ik geloof dat dit centrum ze waar kan maken. Als ik over tien jaar een vierkant paars tomaatje op mijn bord heb liggen, dan komt dat waarschijnlijk door de kruisbestuiving die hier ontstaat. En dan heeft mijn buurmeisje die misschien wel geoogst met een bestuurbare plukrobot, bij haar eerste vakantiebaantje."
Lees meer