Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Mogelijk woonbestemming voor gemeentekantoor Monster

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: woensdag 13 september 2017 17:20

Foto: Archief WOS Media


Er is mogelijk toch een nieuwe bestemming voor het inmiddels leegstaande gemeentekantoor van Monster. Onder meer een burgerinitiatiefgroep, gesteund door de Seniorenraad Westland, krijgt tot de jaarwisseling de kans om de haalbaarheid van de bouw van een aantal woningen in dit pand te onderzoeken.

Dit was een verrassende uitkomst van de Westlandse gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond. Op de agenda stond immers het kredietvoorstel van het college van B en W om tot sloop van dit gemeentehuis van de voormalige gemeente Monster aan de Choorstraat over te gaan.

'Geef ons tijd voor onderzoek' 
Architect René Hoek verscheen aan het begin van de raadsvergadering als inspreker namens het burgerinitiatief ten tonele. Bij een eerste verkenning was hij tot de conclusie gekomen, dat de structuur van het gebouw zich heel goed leent om het pand "te transformeren naar levensloopbestendige woningen in de sociale categorie". Hij sprak van twee- en/of driekamerwoningen met ruime balkons. "Het enige wat ik kom vragen, is: tijd voor een goed onderzoek", besloot Hoek.

Dat verzoek viel in goede aarde bij de overgrote meerderheid van de deels 'overvallen gemeenteraad. VVD-voorman Pieter Varekamp was zeer verbaasd, dat dit nu allemaal te elfder ure naar voren komt. Daarom kon zijn fractie (als enige) niet instemmen met een amendement tot uitstel van de sloopbeslissing dat door de fracties van GBW, GroenLinks en de PvdA was ingediend. Toch wil ook Varekamp, dat er met de initiatiefnemers wordt gesproken.


Senioren of starters? 
Architect Hoek laat desgevraagd weten, dat er naar zijn schatting tussen de dertig en veertig appartementen voor senioren in het voormalige gemeentehuis gemaakt zouden kunnen worden, met daarbij ook een zorgvoorziening.
Uit een andere bron blijkt, dat er meerdere projectontwikkelaars zijn die filosoferen over het maken van starterswoningen in het pand.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Greve banden algemeen
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS