Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Politiek

Filteren op datum:
        
Gemeenteraad eist meer dan minimale inrichting Leuningjes woensdag 22 februari 2017 00:12

Gemeenteraad eist meer dan minimale inrichting Leuningjes

Het Poeldijkse zalencentrum De Leuningjes moet zodanig worden opgeknapt, dat er in toereikende omstandigheden concerten en andere evenementen gehouden kunnen worden. Dat is de uitkomst van het debat van dinsdagavond in de Westlandse gemeenteraad. Voor een minimale herinrichting na de momenteel in uitvoering zijnde asbestsanering was door het college van B en W een krediet van 241.000 euro voorgesteld. Dat voorstel omvatte bijvoorbeeld niet het aanbrengen van plafonds in de kale, gesaneerde ruimte. Dat laatste wordt evenwel door veel gebruikers als een noodzakelijke voorwaarde gezien. Aangenomen motieIn een aangenomen motie wordt door LPF, GBW, Westland Verstandig, VVD en ChristenUnie-SGP van het college verlangd, dat De Leuningjes "afdoende wordt ingericht voor normaal gebruik". Genoemde fracties stemden in met de 241.000 euro en zijn (onder voorbehoud) ook akkoord met een eventueel hoger budget. De fracties CDA, PvdA, D66 en GroenLinks wilden eerst een nieuw voorstel van wethouder Ouwendijk afwachten.Geen blanco chequeOuwendijk gaat na het gereedkomen van de asbestsanering met een of meer aannemers de grote zaal in om tot een offerte voor de inrichting te komen. Hij hoopt in mei een concreet voorstel aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen; er is geen sprake van een blanco cheque voor een bedrag boven de genoemde 241.000 euro.
Lees meer
Toch nog onderzoek naar deels 'vermarkten' Koningshof dinsdag 21 februari 2017 22:10

Toch nog onderzoek naar deels 'vermarkten' Koningshof

Een combinatie van scenario's voor de toekomst van Theater Koningshof, waarbij een component als bijvoorbeeld de horeca in commerciële handen wordt gegeven, is niet onderzocht door wethouder Pleijsier. Toch had de Maassluise gemeenteraad daar wel om gevraagd. Pleijsier ging dinsdagavond weliswaar niet door het stof, maar stelde dat de combinatie van scenario's alsnog wordt onderzocht. Meerdere partijen, waaronder de ChristenUnie en D66, wilden erg graag de combinatie onderzocht hebben, zoals ook in een eerder aangenomen motie staat. In april zou dat onderzoek klaar moeten zijn en dient ook duidelijk te zijn wat de kosten zijn om de Koningshof op te knappen en aantrekkelijk te maken.Verder had Maassluis Belang zo zijn vraagtekens bij een bioscoopfunctie van het multifunctionele centrum. Zeker nu er in Schiedam een megabioscoop gebouwd wordt, ziet deze fractie weinig mogelijkheden. Maar de wethouder stelt dat dit geen probleem is, als je jezelf maar onderscheidt, bijvoorbeeld door middel van een film met aansluitend een spreker.Eén ding is in elk geval zeker, de Koningshof gaat ook dit jaar weer veel geld kosten, meer dan eerder was gedacht. Maar het college van burgemeester en wethouders heeft daar al rekening mee gehouden en noemt 2017 een transitiejaar. Voor dit jaar is er een subsidie van 115.900 euro uitgetrokken, die al in de eerste helft van dit jaar is uitgekeerd. Daaruit moet een beeld ontstaan van hoeveel er in het gehele jaar benodigd is.
Lees meer
‘Grote zaal Leuningjes zonder plafond onacceptabel’ dinsdag 21 februari 2017 14:02

‘Grote zaal Leuningjes zonder plafond onacceptabel’

Om de grote zaal van De Leuningjes in Poeldijk weer acceptabel in gebruik te kunnen nemen, is er aanzienlijk meer geld nodig dan het Westlands college van B en W heeft voorgesteld aan de gemeenteraad. Volgens Poeldijkse organisaties die de grote zaal zouden willen gebruiken voor uitvoeringen, is onder meer het aanbrengen van een plafond noodzakelijk. De zaal heeft straks, na afronding van de huidige asbestsanering, de akoestiek van een veilinghal. En dat vinden onder meer muziekvereniging Pius X, zangkoren Deo Sacrum en toneelvereniging St. Genesius onacceptabel. Dit blijkt uit de spoed-enquête die wethouder Ouwendijk afgelopen week op verzoek van de gemeenteraad heeft gehouden. Die spoed was geboden, omdat deze dinsdagavond moet worden beslist over een krediet voor een bescheiden herinrichting. Het gaat daarbij om een bedrag van 241.000 euro. Dat voorziet echter niet in een plafond.Pius X en Deo SacrumMuziekvereniging Pius X zegt ernstige bedenkingen bij de akoestiek te hebben, als er geen plafondplaten aanwezig zijn. "Een concertzaal moet tenminste een aantal basisvoorzieningen hebben om publiek een fatsoenlijk muzikaal concert te kunnen voorschotelen! Gegeven de huidige discussie en beperkte informatie kunnen we ons daar weinig voorstelling van maken" , aldus de muziekvereniging. Korenorganisatie Deo Sacrum stelt: "Voor een uitvoering met zang en/of instrumenten is een goede akoestiek onontbeerlijk. Het ontbreken van plafondplaten en overige afwerking heeft grote invloed op de akoestiek en lijkt ons niet werkbaar". 'Afbraaklocatie'Ook de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) acht het aanbrengen van een plafond nodig. "Het bestuur van de KBO wenst een comfortabel gebouw, geen slecht geoutilleerde zaal die meer weg heeft van een afbraaklocatie", zo staat in een brief aan de gemeenteraad. KBO was tot aan de abrupte sluiting  in oktober 2015 elke dinsdagmiddag te vinden in de grote zaal, met telkens ongeveer 160 deelnemers voor bridgen en klaverjassen.Na de sluiting zijn de ouderen uitgeweken naar partycentrum Vrienden in de Voorstraat. Op de vraag of ze voorlopig op de huidige locatie terecht kunnen, stelt het bestuur, dat 'Vrienden' te koop staat. "De houdbaarheid van deze locatie is derhalve onzeker", aldus KBO.
Lees meer
Video "Gelijkvloerse kruising in Hoek van Holland zou waardeloos zijn" maandag 20 februari 2017 15:03

"Gelijkvloerse kruising in Hoek van Holland zou waardeloos zijn"

Komt er wel of geen ongelijkvloerse kruising aan de Strandweg in Hoek van Holland. Donderdagavond weten we het, want dan hakt de Rotterdamse gemeenteraad de knoop door. Zoals het er nu naar uit ziet, blijft de kruising gelijkvloers als de toekomstige metrolijn naar het strand wordt doorgetrokken. De collegepartijen CDA, Leefbaar Rotterdam en D66 zijn tegen de komst van een 'duurdere' ongelijkvloerse kruising. Volgens gebiedscommissielid Ineke Vos (PvdA) zou dat 'waardeloos' zijn: "De gelijkvloerse kruising betekent gewoon extra onveiligheid en onzekerheid voor de bewoners en de toeristen om naar het dorp en naar het strand te gaan." Omwonenden van onder meer de Strandweg hebben herhaaldelijk de zaak aan de orde gesteld, vooralsnog zonder resultaat.De ongelijkvloerse kruising zou ruim 19 miljoen euro kosten. In een project van meer dan 300 miljoen had dat geen probleem mogen zijn, vindt Vos. "Er gaan soms gelijksoortige bedragen beschamend gemakkelijk door de raad. Waarom nu dan niet? Je mag niet marchanderen met veiligheid!"Als tijdelijke maatregel wil verkeerswethouder Langenberg van Rotterdam de strandbezoekers over de Maasdijk en de Schelpweg sturen. De Rotterdamse gemeenteraad komt zoals gezegd donderdagavond bijeen. Een aantal leden van de Hoekse gebiedscommissie zal de vergadering vanaf de publieke tribune bijwonen.
Lees meer
Metropoolregio kleedt busvervoer Maassluis flink uit maandag 20 februari 2017 11:11

Metropoolregio kleedt busvervoer Maassluis flink uit

Wie doordeweeks na 19.00 uur of op zondag vanuit Maassluis een bus wil pakken, heeft bij de start van de nieuwe dienstregeling in september dit jaar pech als het aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ligt. Vooral lijn 33 van Connexxion ligt onder vuur. Ook de spitsbus, lijn 226, komt met de nieuwe dienstregeling te vervallen. Hoewel het vervallen van lijn 226 nog als een logisch gevolg van de start van de metrolijn kan worden gezien, is dat bij het uitkleden van bus 126 (RET) en bus 33 (Connexxion) niet het geval. Bus 126 heeft vooral de functie van het vervoer naar station Maassluis-West en naar Vlaardingen en Schiedam. Bus 33 is de enige lijn die Maassluis met Naaldwijk aan de ene kant en Delft aan de andere kant verbindt.De MRDH wil het verlies van de lijndiensten opvangen met kleinschalig vervoer, maar concrete plannen daarvoor zijn er nog niet. De gemeente Maassluis is dan ook alles overziend niet blij met de wijzigingen die de MRDH uit zou willen voeren. Het stoppen van de dienst op zondag en in de avonduren noemt het college van burgemeester en wethouders zelfs onacceptabel.Lijn 33Ook is het college niet te spreken over de wijziging van de route van lijn 33 om niet meer langs de Industrieweg te rijden, maar door het centrum. En ook de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Dijk en de naastgelegen begraafplaats blijft wederom buiten het vizier van de Metropoolregio.Er zijn volgens het college ook positieve zaken door de MRDH aangedragen. Zo vindt het college het een goed idee om lijn 33 langs de Westlandseweg te laten rijden om in de toekomst ook de wijk Wilgenrijk met openbaar vervoer te ontsluiten. Ook de extra BOB-ritten in de nachtelijke uren en de verbetering van de dienstregeling van lijn 36 bij Maasland Viaduct worden gewaardeerd.
Lees meer