Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Politiek

Filteren op datum:
        
Trottoir Boerenlaan wordt verlengd naar de Parallelweg zaterdag 22 april 2017 12:12

Trottoir Boerenlaan wordt verlengd naar de Parallelweg

Er zal een trottoir worden aangelegd langs de Boerenlaan tussen de Parallelweg en Boerenlaan 7 in 's-Gravenzande. Voor de aanleg van dit trottoir behoeft de gemeente geen grond aan te kopen. Dat schrijft wethouder Duijvestijn (planontwikkeling) aan de gemeenteraad. Met de eigenaren van de aanliggende percelen zal overleg gevoerd worden over de aanwezige inritten en andere ruimtelijke aspecten, meldt Duijvestijn. De aanleg van het 'ontbrekende' stuk trottoir zal plaatsvinden nadat de bouwwerkzaamheden aan het appartementengebouw in het midden van de wijk Tuinveld zijn afgerond en de aansluitende infrastructuur is opgeleverd.De uitvoering kan dus nog wel een jaartje op zich laten wachten, want "Het weggedeelte tussen de Raad van Europastraat en de Rode Kruislaan zal eind 2017/begin 2018 gereed zijn", voegt de wethouder eraan toe. BouwverkeerDe verkeersveiligheid op de Boerenlaan is al geruime tijd een punt van zorg bij de omwonenden. Het leidde afgelopen najaar onder meer tot schriftelijke vragen van de raadsfractie van GBW. De gemeente is zich er van bewust, dat er nu geen optimale situatie is, vooral doordat er nog veel gebouwd wordt, beseft Duijvestijn. Ook in de huidige situatie is binnen de omstandigheden rekening gehouden met een veilige verkeerssituatie. Het bouwverkeer voor Tuinveld wordt omgeleid via de Meloenlaan. "Dit is de reguliere bouwroute", stelt hij. Aan gebiedsontwikkelaar ONW is gevraagd om nogmaals bij de aannemers te benadrukken dat het bouwverkeer niet via de Boerenlaan mag rijden. Dat geldt vanzelfsprekend niet voor het lokale bouwverkeer van de kavels aan de Boerenlaan.
Lees meer
Drukbezochte eerste conferentie over de kust donderdag 20 april 2017 16:04

Drukbezochte eerste conferentie over de kust

De eerste kustconferentie van de gemeente Westland in het gemeentehuis in 's-Gravenzande werd donderdagmiddag druk bezocht. Er hadden zich 110 belangstellenden aangemeld. Doel van de conferentie was om 'dromen' en 'nachtmerries' kenbaar te maken, zodat er een brede kustvisie kan worden opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Na een inleiding door wethouder Bram Meijer, die de portefeuille kust nu drie weken onder zijn hoede heeft, gaf Jan Buskes van het Historisch Archief Westland een historische terugblik op het gebied waarover gesproken werd. Daarna mocht ieder meepraten over verschillende thema's: Duurzaamheid & Innovatie, Bereikbaarheid & Parkeren, Natuur, Toerisme & Recreatie en Veiligheid Er zijn allerlei wensen kenbaar gemaakt. Zo had een bezoeker het plan om minder verkeer naar de kust te leiden door middel van parkeerplekken op afstand, maar ook door beter openbaar vervoer naar de Westlandse kust. Verder wilde een ondernemer jaarrond open kunnen. Geen huisjesMeest opzienbarend was een gedicht van streekdichter Marijke van Geest, die het opnam voor de bescherming van het gebied. In niet misverstane bewoordingen gaf ze aan, dat er geen huisjes op de Westlandse stranden gebouwd moeten worden. "Handen af van Westlands kust, dan laat ik het achterland met rust." Ze kreeg een groot applaus van een groot deel van de aanwezigen. Verder werd er later ook nog duidelijk gemaakt wat de kaders zijn in het gebied. Zo zijn er regels vanuit het Hoogheemraadschap, is een deel van het gebied beschermd door de Natura 2000-regeling en dan is er nog de provincie die voor bepaalde gebieden plannen heeft. VervolgIn de komende tijd worden er meerdere inloopbijeenkomsten georganiseerd en verder wil de gemeente de inwoners van Westland op de hoogte houden over het kustdossier op een speciale pagina van de gemeentelijke website.
Lees meer
B en W: Mogelijk twee nieuwe sportgelegenheden in Maassluis donderdag 20 april 2017 15:03

B en W: Mogelijk twee nieuwe sportgelegenheden in Maassluis

Een nieuwe sportzaal aan de Sportlaan en mogelijk een nieuwe Olympiahal aan de Rozenlaan in Maassluis. Dat is wat het Maassluise college van burgemeester en wethouders wil. De sportzaal aan de Sportlaan staat voor 2018 gepland, de nieuwe Olympiahal, waarbij de oude moet worden gesloopt, zou in 2019 kunnen worden opgeleverd. Een andere optie is renovatie van de sporthal. Met de bouw van de nieuwe sportzaal aan de Sportlaan moet er eindelijk genoeg plek zijn voor de lessen Lichamelijke Opvoeding van het Lentiz Reviuslyceum. Nu moet de middelbare school nog van allerlei zaaltjes verspreid in de stad gebruik maken. De andere middelbare school, Lentiz VMBO Maassluis, heeft wel eigen gymzalen.Ook basketbalvereniging Green Eagles, nu nog actief aan de Haydnlaan, zou gebruik van de nieuwe zaal kunnen maken. In tegenstelling tot hun huidige accommodatie, wordt er hier wel rekening gehouden met de officiële afmetingen van het balspel, inclusief ruimte voor douches en een kantine. Het gebouw moet een afmeting van 33 bij 33 meter krijgen met een hoogte van 8 meter.Andere locatiesEr zijn bij het college ook wel andere locaties de revue gepasseerd. Denk hierbij aan het sportterrein van CKC Maassluis en Unitas '63. Dit bleek echter niet mogelijk omdat de locatie in strijd is met de bouwverordening en het groenstructuurplan. Ook zou er te weinig ruimte zijn voor een sportzaal die mede door leerlingen van het Reviuslyceum gebruikt moet worden.Ook is er gekeken naar de haalbaarheid van de sportzaal in de nieuwbouw van basisschool Het Spectrum, het handhaven van de gymzaal aan de Wassenaer van Obdamstraat en een locatie aan de Sportlaan. Alleen die aan de Sportlaan bleek geschikt te zijn, waarbij duidelijk de voorkeur uitgaat naar het stuk grond tussen het oppompstation van waterbedrijf Evides en het parkeerterrein tegenover het zwembad.BezwarenToch ziet lang niet iedereen de komst van een sportzaal aan de Sportlaan zitten. De bewonersvereniging van het gebied heeft al aangegeven bezwaren te hebben, vooral vanwege de verwachte stijging van het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk die toe gaat nemen. De gemeente stelt in een memo dat door de komst van zo'n 35 extra parkeerplaatsen er geen extra parkeerdruk zal zijn en dat het aantal verkeersbewegingen niet explosief zal toenemen.Voorlopig staat nog niets vast. De gemeenteraad moet zich later nog over de plannen uitspreken.
Lees meer
Rijneveen: Huisvesting nodig voor bijna 2.500 arbeidsmigranten woensdag 19 april 2017 16:04

Rijneveen: Huisvesting nodig voor bijna 2.500 arbeidsmigranten

Er is momenteel toch weer een grote behoefte aan huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten in het Westland. Het gaat om bijna 2.500 personen. Dat stelt wethouder Rijneveen van de gemeente Westland in een memo aan de gemeenteraad. De situatie is op dit moment zo nijpend, dat uitzenders hun werkkrachten tot wel 60 kilometer buiten Westland moeten huisvesten. Rijneveen: "Het kan niet zo zijn, dat zij hier wel mogen werken maar niet mogen wonen."Tijdens het jaarlijkse overleg met de uitzendbranche heeft de wethouder begin deze maand begrepen, dat er grote problemen zijn met de huisvesting. "Van de 23 aanwezige uitzenders-huisvesters hebben er 15 aangegeven, dat zij op zeer korte termijn behoefte hebben aan huisvestingsplekken", schrijft Rijneveen. Bij elkaar opgeteld komt hij tot 2.480 personen.OpvallendDe strekking van het memo is opvallend, omdat het begin vorig jaar nog erg leek mee te vallen met de behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Immers, begin 2016 jaar was het Polenhotel in Wateringen een beoogde locatie voor de huisvesting van 275 vluchtelingen. Dat kon volgens de exploitant best die bestemming krijgen, omdat het aantal Poolse gasten sterk terugliep. Deze ervaring heeft enkele fracties in de gemeenteraad kopschuw gemaakt om in te stemmen met grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat bleek onlangs bij de behandeling van het bestemmingsplan Elsenbosch (bij de rotonde tegenover de woonboulevard) in Naaldwijk. De ontwikkelaar verklaarde daar onder meer in te spelen op de behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten en wil in vier eenheden in totaal 448 mensen huisvesten.De gang van zaken bij het Polenhotel in Wateringen leidde tot veel argwaan bij enkele fracties in de Westlandse gemeenteraad. Met name voor LPF en Westland Verstandig was grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten op Elsenbosch een breekpunt. Wethouder Rijneveen maakte dinsdagavond tijdens de raadsvergadering duidelijk, dat bij het Polenhotel in Wateringen vooral economische motieven de hoofdrol vervulden; aan de huisvesting van vluchtelingen viel meer te verdienen dan aan arbeidsmigranten. Dat spoort ook met de reactie van de exploitant na het afblazen van het asielzoekersplan door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Het hotel zou, gezien de vraag uit de markt, vrij eenvoudig volgeboekt kunnen worden met Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten, liet de exploitant toen desgevraagd aan WOS Media weten.VerwarringEr is de laatste jaren heel wat verwarring ontstaan over de wenselijkheid of noodzaak van migrantenhuisvesting in de regio. In 2012 kwam toenmalig wethouder Weverling met een plan voor vier tot vijf zogenoemde Polenhotels, met elk maximaal 500 bedden. Toen er amper of geen initiatieven werden genomen, vond er in december 2013 een raadsinformatiebijeenkomst plaats met uitzendbureaus in de Westlandse gemeenteraad. De uitzenders bevestigden destijds, dat er geen behoefte bestond aan grootschalige woonprojecten voor arbeidsmigranten. Iedereen bleek deze buitenlandse werknemers op kleinere schaal te kunnen onderbrengen in Westland of in omliggende plaatsen. Begin 2015 werd die situatie nog eens bevestigd door Weverling. "Wij hebben het eigenlijk wel goed voor elkaar", concludeerde hij destijds.ElsenboschHet bestemmingsplan Elsenbosch is dinsdagavond overigens door de gemeenteraad aangenomen, met behalve wooneenheden voor arbeidsmigranten onder meer ook een fastfoodrestaurant en een benzinestation. De  termijn van uitvoering van die plannen hangt af van de voortvarendheid van de provincie Zuid-Holland bij het realiseren van een vierde tak aan de rotonde. 
Lees meer
Video Wethouder Ouwendijk heeft krediet verspeeld woensdag 19 april 2017 00:12

Wethouder Ouwendijk heeft krediet verspeeld

Wethouder Peter Ouwendijk heeft zijn krediet bij een groot deel van de Westlandse gemeenteraad verspeeld. Moest hij drie weken geleden het dossier 'Kust' uit handen geven, zijn optreden rondom de voorgenomen verkoop van de gemeentewerf in 's-Gravenzande leverde hem dinsdagavond een motie van wantrouwen op. Ouwendijk kan deze motie van tafel krijgen, indien hij de raad snel informeert over alle gevraagde details van het verkoopplan. Er werd nog niet besloten om het afvalstation aan de Fultonstraat aan buurman Boal Systemen te verkopen. Onder dwingende druk van een raadsmeerderheid, kwam Ouwendijk zelf met de suggestie om eerst nog een keer met Boal in gesprek te gaan.6 januariDaarmee was de kous echter niet af. LPF-raadslid Ben van der Stee stond er op, dat Ouwendijk een concreet antwoord zou geven op de vraag, wanneer er (mondelinge) overstemming met Boal was bereikt over de prijs voor de gemeentewerf. "Dat was op 6 januari dit jaar", antwoordde Ouwendijk. "Wat is dit voor een wanvertoning!", reageerde een zeer ontstemde fractievoorzitter Remmert Keizer van coalitiepartij GemeenteBelang Westland. "Ik heb in de afgelopen maanden wel vijf keer gevraagd of er een deal was", aldus Keizer. Intussen werd er door raadslid John Witkamp van de LPF een motie van wantrouwen opgesteld. Deze motie, mede gesteund door Westland Verstandig, werd ingediend, maar direct "aangehouden". Genoemde fracties wilden Ouwendijk nog één herkansing gunnen. WerkgelegenheidDat het college een relatief lage prijs per vierkante meter voor de gemeentewerf heeft afgesproken met Boal, was door wethouder Ouwendijk verdedigd met het trefwoord 'werkgelegenheid'. Het college van B en W wilde Boal in hoge mate tegemoet komen om daarmee het bedrijf voor Westland te behouden. De wethouder had het daarbij over huidige én toekomstige werkgelegenheid. Dat er in de afgelopen maanden halsoverkop moest worden vergaderd over de gemeentewerf was (mede) een gevolg van het feit, dat begin dit jaar al bij personeelsleden van Boal bekend was geworden, dat de onderneming de gemeentewerf zou gaan overnemen.Wat nu de agenda wordt voor het nieuwe gesprek (waarnaar Maxim van Ooijen van D66 informeerde), werd overigens niet duidelijk.
Lees meer
Video Verdeeld gebruik van activiteitencentrum InBlik woensdag 12 april 2017 02:02

Verdeeld gebruik van activiteitencentrum InBlik

De gemeenteraad van Maassluis heeft met kleine meerderheid gekozen voor een verdeeld gebruik van het activiteitencentrum InBlik. Het moet grotendeels de functie van een open jongerencentrum krijgen, maar op vaste tijden in het weekeinde het exclusieve onderkomen kunnen zijn van de stichting Myosotis. Na een urenlang debat werd pas rond 1.00 uur in de nacht van dinsdag op woensdag over het voorstel van B en W gestemd. Voorstemmers waren de drie coalitiepartijen - CDA, PvdA en VVD - plus oppositiepartij D66. De fracties van de ChristenUnie, MaassluisBelang en de Verenigde Senioren Partij wilden, dat wethouder Arnold Keijzer het voorstel zou terugnemen en eerst nog met de belanghebbende partijen zou gaan praten. Vrees bij MyosotisWethouder Keijzer moet nu onder meer in gesprek met de stichting Mysotis, die groepsactiviteiten organiseert voor jongeren met een verstandelijke beperking. Het bestuur van die stichting heeft vorige week aangegeven een gezamenlijk gebruik, zelfs bij periodes van alleengebruik, op voorhand niet te zien zitten. Dit uit vrees dat de jongeren die er de rest van de week naar toekomen, ook in de Myosotis-uren voor de deur zullen staan. Burgemeester Haan stelde: "De situatie bij InBlik zal en moet veilig zijn, we moeten niet van angst uitgaan." Met goede onderlinge afspraken en afstemming met toezichthoudende autoriteiten, is hij er van overtuigd dat het goed zal gaan.Regie bij E25InBlik was oorspronkelijk een jongerencentrum, maar werd in de afgelopen jaren door andere organisaties benut, omdat het jongerenwerk vooral ambulant werd. Wethouder Keijzer was vorig jaar op zoek naar een nieuw onderkomen voor Ummah Wahidah, een centrum voor jongeren met een migrantenachtergrond. Uiteindelijk kwam InBlik daarvoor uit de bus rollen, met dien verstande dat onder regie van Welzijnsorganisatie E25 aangestuurd wordt op de functie van een open jongerencentrum. Keijzer moet dus nu met alle belanghebbenden in gesprek. Daarbij gaat het niet alleen om Myosotis en Ummah Wahidah, maar ook met de omwonende senioren. Zij hebben onlangs via de overhandiging van 476 handtekeningen hun zorgen over de plannen geuit.
Lees meer
Lange wachttijden balie-afspraken in Westland nog niet voorbij dinsdag 11 april 2017 18:06

Lange wachttijden balie-afspraken in Westland nog niet voorbij

De gemeente Westland worstelt nog met lange wachttijden voor balie-afspraken op het gemeentehuis in Naaldwijk. Vanwege het beperkte aantal balies kan het inhaalproces van de wachttijden echter helaas nog wel enige tijd duren. Dat heeft het college van B en W dinsdag geantwoord op schriftelijke vragen van de fractie van LPF-Westland. De nagestreefde servicenorm in Westland voor een aanvraag van reisdocumenten of rijbewijs is "binnen twee werkdagen", maar een wachttijd van meer dan een week was in de afgelopen maanden eerder regel dan uitzondering. Herhaling van een piek Vanaf begin januari zijn de wachttijden voor het maken van een afspraak snel opgelopen. Dit is volgens het college onder meer het gevolg van een enorme piek in de aanvragen voor reisdocumenten die vijf jaar geleden plaatsvond en zich nu herhaalt. Verder is er een samenloop met een deels onverwachte piek in zowel rijbewijsaanvragen en registratie van niet-ingezetenen als in het telefonisch Klant- en Contactcentrum. Maatregelen"Inmiddels hebben wij maatregelen genomen om de opgelopen wachttijden zo snel mogelijk terug te brengen tot de servicenorm. Daartoe zijn tijdelijk extra baliemedewerkers ingehuurd en worden komende maanden o.a. de openingstijden tijdelijk uitgebreid. Vanwege de beperkte balie-capaciteit (aantal balies) kan het inhaalproces van de wachttijden echter helaas nog wel enige tijd duren", verklaren B en W. "Intussen proberen wij te voorkomen dat inwoners door de opgelopen wachttijd in de problemen komen. Elke dag is het mogelijk om een spoedaanvraag in te dienen, waardoor - indien nodig - een benodigd reisdocument binnen twee werkdagen wordt ontvangen." 'Instuifbalie'"Is het college het met ons eens, dat er in het nieuwe gemeentehuis een balie moet komen waar je direct geholpen kan worden zonder afspraak?", was de slotvraag van de LPF. "Nee. Het werken op afspraak werkt al jaren goed. Er bestaat geen aanleiding om deze werkwijze te verlaten. Wel bezien we continu of er nog verbeteringen mogelijk zijn in onze dienstverlening", besluit het college.Ook vertraging bij vragen Bij het reageren op schriftelijke vragen hebben B en W overigens ook te kampen met vertraging. De vragen van de LPF waren eind januari ingediend. Voor de beantwoording staat standaard een periode van vier weken, het zijn er in dit geval elf geworden.
Lees meer
Video De Goeij mikt op basisschool in Monster-Noord maandag 10 april 2017 18:06

De Goeij mikt op basisschool in Monster-Noord

Er komt hoogstwaarschijnlijk een nieuwe basisschool in Monster-Noord. Dat meldt wethouder Marga de Goeij maandag desgevraagd. De uitspraak volgt op berichtgeving rondom problemen die basisscholen in Westland ondervinden door snelgroeiende nieuwbouwwijken. Een van die wijken ligt in Monster. Het is dringen op veel basisscholen in Westland. En de oorzaak is onder andere te vinden bij diverse nieuwbouwprojecten in de gemeente. In De Lier, 's-Gravenzande, Monster en Naaldwijk worden duizenden nieuwe woningen gebouwd. Maar geen enkele van die wijken heeft een eigen basisschool. Gevolg is, dat scholen zoals De Regenboog in Naaldwijk, die vlakbij een nieuwbouwwijk ligt, kampen met een overvloed aan leerlingen. “In Naaldwijk hebben we de nieuwbouwwijk Hoogeland”, zegt directeur Nico Arkesteijn. “'En die wijk is explosief aan het groeien; de ooievaars vliegen tegen elkaar aan.” Door onder meer een ICT-lokaal om te bouwen, heeft de school het voor elkaar gekregen om alle leerlingen dit schooljaar nog kwijt te kunnen. Alleen daarna lijkt het probleem serieuze vormen aan te nemen. “Dit jaar had ik 56 aanmeldingen voor de kleuterklassen. Dat ging nog. Maar komend schooljaar zitten wij echt tegen onze fysieke grenzen aan. En dan moet er bijgebouwd gaan worden, anders past het niet”, aldus Arkesteijn. Nieuwe basisschool Voor Monster en specifiek de nieuwbouwwijk Monster-Noord lijken dergelijke problemen voorlopig niet aan de orde. Volgens wethouder Marga de Goeij zijn er serieuze plannen om een nieuwe basisschool bij de wijk te bouwen. “Wij hebben als gemeente de afgelopen maanden heel intensief gesproken met alle schoolbesturen in Westland”, zegt De Goeij. “En dan denk je altijd in oplossingen. Een van die oplossingen is dus een nieuwe school in Monster. En we kijken ook naar de mogelijkheid van een nieuwe school in De Lier.” Planning De vraag blijft alleen waarom de gemeente Westland in eerste instantie niet heeft besloten om basisscholen in nieuwbouwwijken neer te zetten. Volgens De Goeij heeft dat grotendeels te maken met prognoses die gemaakt zijn. Ook is het opleveren van diverse nieuwbouwwijken een stuk sneller gegaan dan gedacht. “Je kijkt naar de locaties waar die wijken gebouwd wordt. Soms liggen ze tegen bestaande kernen aan en kan je wellicht scholen uitbreiden. En in sommige gevallen is de zogeheten fasering van wijken snel gegaan. We zijn door de tijd ingehaald”, besluit zij
Lees meer
Veel misgegaan rond 'geheime' verklaringen in griffier-affaire maandag 10 april 2017 15:03

Veel misgegaan rond 'geheime' verklaringen in griffier-affaire

Twee verklaringen over de schorsing van de Westlandse raadsgriffier Broekema, die tijdens een besloten raadsvergadering op 13 september vorig jaar werden voorgelezen, waren vlak daarvoor door de gemeentelijke advocaten naar de advocaat van de griffier gestuurd zonder een vermelding van geheimhouding. Die advocaat van Broekema heeft een dag later een mail naar de burgemeester en de fractievoorzitters gestuurd met daarin het bij de voorzieningenrechter ingediende bezwaarschrift, waarin ook genoemde twee verklaringen voorkwamen. En ook in deze mail werd niet gewezen op geheimhouding. Dit blijkt uit de brief van het het Openbaar Ministerie (OM) over de aangifte tegen Westland Verstandig, die burgemeester Van der Tak maandag heeft vrijgegeven. De geheimhouding was in de raadsvergadering opgelegd, omdat de rechtspositie van de griffier in het geding was. Het OM schrijft, van oordeel te zijn dat alles wat op 13 september was besproken "onder de wettelijke geheimhoudingsplicht valt". Tegelijkertijd kunnen de stukken op de website van Westland Verstandig niet uit die  vergadering zijn gekomen, omdat de verklaringen alleen waren voorgelezen.Het OM denkt, dat plaatsen van door de advocaat verspreide stukken niet strafbaar zal blijken te zijn. Daar komt nog bij, dat de Rijksrecherche van de advocaat van de griffier heeft gehoord, dat Broekema zich door het plaatsen van de documenten op de website niet geschaad voelt. Wel vraagt de officier zich af, of er sprake is van integer handelen als informatie met een vertrouwelijk karakter verder bekend wordt gemaakt dan noodzakelijk is, door deze te openbaren op het internet. Hij adviseert de raad intern daar verder over te praten. Westland Verstandig-fractievoorzitter Peter Duijsens heeft daarop al gereageerd met de opmerking dat het OM daar niet over gaat en dat die zich alleen moet bemoeien met de strafrechtelijke facetten van een aangifte.
Lees meer