Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Politiek

Filteren op datum:
        
Conflict binnen VVD Westland, leden vallen over Zuyderwijk maandag 22 mei 2017 20:08

Conflict binnen VVD Westland, leden vallen over Zuyderwijk

Het bestuur van VVD Westland is maandagavond tijdens de algemene ledenvergadering collectief opgestapt vanwege onenigheid met de leden. Ook VVD-raadslid Sander Zuyderwijk is teleurgesteld weggelopen van de vergadering, nadat het bestuur de handdoek in de ring had gegooid. Probleem voor een aantal aanwezige leden is dat het bestuur Zuyderwijk heeft voorgedragen als lijsttrekker. Zij zien hem niet zitten als nummer één. Naast Zuyderwijk hadden ook de raadsleden Geraldine van der Knaap, Pieter Varekamp (fractievoorzitter) en wethouder Peter Ouwendijk zich aangemeld om de VVD-kar te trekken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.VVD-voorzitter Tom Ouwerling zegt teleurgesteld te zijn. "Je kunt echt wel zeggen dat we not amused zijn. Slechts een handjevol voornamelijk oudere leden heeft dit (het opstappen van het bestuur) voor elkaar gekregen. We wilden graag een nieuwe weg inslaan met de VVD om zo ook andere mensen aan te spreken en dachten dat met Sander te kunnen doen."Hoe het nu verder moet is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk gaat het landelijke partijbureau zich binnenkort over de kwestie buigen. Zuyderwijk laat desgevraagd weten nog steeds de kar te willen trekken: "Ik blijf beschikbaar als lijsttrekker", stelt hij vastberaden. "Voor mij staat het als een paal boven water, dat ik er wat moois van kan maken."'VVD bestuur schetst onjuist beeld'Fractievoorzitter Pieter Varekamp betreurt de ontstane situatie. Hij stelt dat het beeld dat door het bestuur wordt geschetst niet juist is: "De leden hebben zich uitgesproken over het niet juist volgen van de procedure. Er zijn gewoon regels voor dit soort dingen en daar kan niet van afgeweken worden." Volgens Varekamp gaat het dan ook helemaal niet om Zuyderwijk: "Hij is een goed politicus, een goede kandidaat en we zijn binnen de VVD professioneel genoeg met keuzes om te kunnen gaan."
Lees meer
Niet reigers, maar bomen hinderen bestemming Schefferkamp maandag 22 mei 2017 13:01

Niet reigers, maar bomen hinderen bestemming Schefferkamp

Niet de kolonie blauwe reigers bij het Schefferkamp in De Lier, maar de wettelijke compensatie voor de om te hakken bomen vertragen de bestemmingswijziging van de locatie. Dit blijkt uit antwoorden van B en W op vragen van GroenLinks en Westland Verstandig. Het Rijksvastgoedbedrijf wil het perceel, dat nu de bestemming Maatschappelijk heeft, verkopen zodat er een glastuinbouwbedrijf kan komen. De gemeente wil aan een wijziging van de bestemming meewerken, omdat het perceel in het duurzaam glastuinbouwgebied ligt zoals dat is vastgesteld in de Structuurvisie Westland. Van verschillende kanten werd negatief op de plannen gereageerd, omdat er een reigerkolonie huist en omdat er veel bomen zouden moeten worden gekapt. Uit onderzoek is echter gebleken dat de reigers het plangebied voornamelijk gebruiken als broed- en overnachtingslocatie. Volgens de Flora en Faunawet zijn de nesten daarom alleen beschermd als er in de directe omgeving geen alternatieven voor de vogels zijn. Volgens B en W is zo'n alternatieve locatie te vinden binnen ongeveer 2 kilometer van de huidige nesten. De bomen mogen echter volgens de Boswet alleen gekapt worden als er een vergelijkbare herplanting plaats vindt. In dit geval zou dat gaan om tenminste 1,27 hectare. Het college zegt toe dat het wijzigingsplan pas zal worden vastgesteld als er duidelijkheid is over de compensatie, die moet voldoen aan de eisen van de Boswet.
Lees meer
GBW: Maak van ISW Madeweg starterswoningen maandag 22 mei 2017 10:10

GBW: Maak van ISW Madeweg starterswoningen

GemeenteBelang Westland vindt dat op de locatie waar in Monster nu ISW Madeweg is gevestigd geen supermarkt moet komen, maar woningen voor jongeren en starters. Dat stelt de fractie in vragen aan het college van B en W. GBW is van mening dat er gezien de leegstand in het centrum van Monster geen nieuwe winkelpanden ontwikkeld moeten worden buiten het centrum. Het ISW wil af van de vestiging aan de Madeweg wegens het teruglopende leerlingenaantal en de leerlingen in 's-Gravenzande onderbrengen. Supermarktketen Lidl, die nu even verderop aan de Madeweg is gevestigd, heeft het oog op de schoollocatie laten vallen om daar een grotere winkel neer te zetten. Het college wil daaraan meewerken.GBW denkt echter dat er een grotere behoefte is aan appartementen voor jongeren en starters dan aan een grote supermarkt. Daarom wordt het college gevraagd te onderzoeken of het schoolgebouw kan worden omgebouwd tot appartementen dan wel het hele perceel van 4700 m2 vol te bouwen met woningen voor jongeren/starters.Volgens de fractie zou een supermarkt daar tot nog meer leegstand in het Monsterse centrum leiden. "Een ander argument om hier geen voorstander van te zijn, is de te verwachten verkeersdrukte die de realisatie van een grote supermarkt met zich meebrengt." GBW vraagt het college ook een inventarisatie van alle lege kantoorgebouwen in de gemeente die mogelijk tot woonruimte omgebouwd kunen worden.
Lees meer
VSP: 'Plaats nieuwe seniorenwoningen tegenover De Vliet' donderdag 18 mei 2017 16:04

VSP: 'Plaats nieuwe seniorenwoningen tegenover De Vliet'

De Verenigde Senioren Partij (VSP) in Maassluis heeft een alternatief plan bedacht om ervoor te zorgen dat de ouderen uit seniorencomplex De Vliet bij elkaar kunnen blijven wonen. De Vliet wordt over een aantal jaar gesloopt en in de huidige plannen is er slechts voor 40 van de 110 units directe vervanging in een nog te bouwen complex aan de P.C. Hooftlaan geregeld. De rest van de ouderen wordt dan over de stad verspreid. De VSP denkt dat dit anders kan en opteert voor extra woningen op het parkeerterrein naast de Schuurkerk. "Dat is mogelijk door af te zien van het plan om een nieuw seniorencomplex neer te zetten naast het gebouw 'InBlik', bij het medisch centrum Docwerk. Op die plek zouden de woningen kunnen worden gebouwd van het type dat nu op de tekening staat voor de plek bij De Schuurkerk of starterswoningen voor jonge gezinnen", aldus fractievoorzitter Jan van der Maarel. Hij vervolgt: "Wij hebben altijd al gepleit voor nieuwe seniorenwoningen tegenover 'De Vliet', maar daar was tot nu toe onvoldoende steun voor.""De mensen hebben het gevoel uit elkaar te worden getrokken. De Vliet is nu een hechte gemeenschap met veel sociale samenhang en veel mensen zijn bang dat ze straks op hun oude dag geïsoleerd raken in een voor hen vreemde omgeving," zegt de VSP-leider. "Wethouder Keijzer zegt dan wel dat er misschien nog een paar woningen extra kunnen komen, maar dat zet geen zoden aan de dijk." De VSP bespreekt het plan op korte termijn met woningcorporatie Maasdelta.
Lees meer
Nieuw voorstel voor verkoop gemeentewerf ‘s-Gravenzande donderdag 18 mei 2017 12:12

Nieuw voorstel voor verkoop gemeentewerf ‘s-Gravenzande

Het college van B en W van Westland wil de gemeentewerf in 's-Gravenzande voor 235 euro per vierkante meter verkopen. Dit is de uitkomst van een heronderhandeling met het aluminiumbedrijf Boal op verzoek van de gemeenteraad. De nieuwe prijs ligt 15 euro per vierkante meter hoger dan in januari was overeengekomen. Voor het college zijn bij de onderhandelingen onder meer de volgende aspecten van invloed geweest: het behoud van werkgelegenheid, de bijdrage van Boal aan de kracht van het internationale glastuinbouwcluster en het ontbreken van zekerheid over het tijdstip van levering van het perceel. Volgens B en W stond Boal voor de keuze: óf met het hele bedrijf naar een locatie buiten het Westland verhuizen óf uitbreiden naast de bestaande vestiging in 's-Gravenzande. "Zou het bedrijf Westland verlaten en zich elders vestigen, dan heeft dit als consequentie dat op alle vier de huidige locaties de bedrijfsvoering stopt", aldus het college. Boal biedt nu werk aan 250 medewerkers in Westland. Maatregelen Voordat de sluiting van de werf in 's-Gravenzande kan plaatsvinden, moet de gemeente een reeks maatregelen uitvoeren. Die variëren van aanzienlijke uitbreiding van de openingstijden in Naaldwijk en Monster, uitbreiding van de mogelijkheden om grof huisvuil bij mensen thuis op te halen tot een belangrijke verbetering van de verkeersveiligheid bij het sportpark De Hoge Bomen door onder meer de aanleg van een gescheiden fietspad. Sluiting van de werf in 's-Gravenzande is voorzien op 1 oktober dit jaar (of zoveel eerder als mogelijk is). De verkoop van het 's-Gravenzandse afvalstation aan de Fultonstraat staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van komende dinsdagavond.
Lees meer