Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Politiek

Filteren op datum:
        
Bekende Westlanders moeten taalmaatje worden vrijdag 18 augustus 2017 14:02

Bekende Westlanders moeten taalmaatje worden

Bekende Westlanders (BW'ers) zouden voor een periode van 3 maanden taalmaatje moeten worden van een statushouder. Ze moeten, samen met ambtenaren, het voortouw nemen in een taalmaatjesproject dat de gemeente in Westland wil opstarten. 'Gewone' Westlanders zouden daarna het stokje moeten overnemen. Daarnaast wil de gemeente onderzoeken of er op meer plekken in Westland taalles gegeven kan worden. Het zijn enkele van de vele voornemens in het plan van aanpak Integratie, dat binnenkort in de gemeenteraad wordt besproken. Het zich eigen maken van de Nederlandse taal is een van de speerpunten daarin. De gemeente heeft er belang bij dat inwoners de taal voldoende beheersen. Daarom wordt er in het plan van aanpak voor gepleit dat begeleiding bij inburgering weer een gemeentelijke taak wordt.Kinderen van nieuwkomers krijgen nu het eerste jaar (taal)onderwijs in de zogeheten schakelklas voordat ze naar het reguliere onderwijs doorstromen. Meestal zijn dat vluchtelingenkinderen. De gemeente wil onderzoeken of de schakelklas kan worden uitgebreid naar alle kinderen van nieuwkomers, dus bijvoorbeeld ook arbeidsmigranten. Bovendien zou moeten worden bekeken of de schakelklas in het basisonderwijs niet een aantal weken langer kan duren in plaats van het maken van een speciaal zomerprogramma voor deze leerlingen. Ook zou moeten worden bekeken of er een schakelklas voor kleuters kan komen. Nu worden die kleuters direct in de eerste twee groepen van het basisonderwijs geplaatst, waarmee de opvang op het bordje van de reguliere leerkracht wordt gelegd. Een tweede doelstelling is om nieuwkomers te helpen zo snel mogelijk werk te vinden. In Westland is dat uitbesteed aan Patijnenburg. Het voornemen is het project Meetellen en Meedoen verder uit te breiden. Dit jaar zouden al 150 nieuwkomers naar werk moeten worden begeleid door Patijnenburg die daarvoor een kwart miljoen euro krijgt. Verder komt er een pilot om 10 hoogopgeleide jongeren versneld te laten inburgeren en toe te leiden naar werk. De derde doelstelling is het bevorderen van de 'ontmoeting' van nieuwkomers en Westlanders. Nieuwkomers zullen worden aangemoedigd actief te worden in hun eigen omgeving door deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten zoals sport en cultuur. Er is eenmaling 100.000 euro beschikbaar om dergelijke activiteiten te financieren. Ook gaat de gemeente filmpjes maken, waarin aan de hand van persoonlijke verhalen wordt verteld over taal, onderwijs, ontmoeting, gezondheidszorg, huisvesting en dergelijke. De filmpjes zullen bij de WOS worden uitgezonden.
Lees meer
Voorlopig geen huizen op 'Tuin van der Lely' vrijdag 18 augustus 2017 11:11

Voorlopig geen huizen op 'Tuin van der Lely'

Het zal nog wel even duren voordat er huizen worden gebouwd op de vijf hectare grond aan de Poeldijkseweg in Wateringen, dat 'Tuin van der Lely' wordt genoemd. Het was de bedoeling dat in het voorjaar van 2018 de eerste sleutels zouden worden uitgereikt, maar de gemeente kan pas in december dit jaar met een gebiedsvisie naar de gemeenteraad komen. De raad besloot in maart vorig jaar dat er versneld sociale woningbouw zou worden gerealiseerd op het voormalige tuinbouwgebied. Corporatie Wonen Wateringen zou daar 150 huizen gaan bouwen. Het blijkt echter onmogelijk om de nieuwbouwwijk op korte termijn te ontsluiten. Ontsluiting op de Ambachtsweg of op de Poeldijkseweg in de buurt van de rotonde is vanuit verkeersveiligheid geen optie, zo heeft B en W de raad laten weten. Om de wijk verder richting Wippolderlaan op de Poeldijkseweg te kunnen ontsluiten, moet er gebruik worden gemaakt van de grond van andere grondeigenaren. "Deze grondeigenaren zijn ook ontwikkelende partijen en willen eerst zekerheid over hun mogelijkheden voor woningbouw, voordat zij meewerken aan het realiseren van een ontsluiting", aldus B en W. Daarom is besloten eerst een gebiedsvisie op te stellen. Het uitstel is voor Westland Verstandig aanleiding om het college op 30 augustus te bevragen. De fractie stelt dat de betreffende grondeigenaren voor de gemeente bekende partijen zijn waarmee vaker zaken worden gedaan.
Lees meer
Video Careyn blijft ook in de toekomst zorg verlenen maandag 14 augustus 2017 16:04

Careyn blijft ook in de toekomst zorg verlenen

Bewoners van de verzorgingstehuizen van Careyn blijven gewoon hun zorg krijgen. Dat zegt de zorgorganisatie in reactie op berichten waarin wordt gesteld dat het bedrijf op de rand van de afgrond balanceert. Careyn heeft vestigingen in onder meer Naaldwijk, Wateringen en Maassluis. Careyn ontkent niet dat het moeilijk gaat, maar het bedrijf zegt dat er veel verbeteringen zijn ingezet. "Er wordt door gemotiveerde mensen keihard gewerkt en niet zonder succes," aldus een schriftelijke verklaring van het bedrijf. "Zowel om de kwaliteit van zorg op orde te krijgen als om financieel weer gezond te worden is een hard gevecht, maar wij zijn er van overtuigd dat we dat gevecht gaan winnen," zo zegt Careyn. Het bedrijf herkent zich niet in het bericht dat het AD zaterdag naar buiten bracht. Dat verhaal is volgens Careyn "zeer eenzijdig". Het bedrijf wijst er op dat alle betrokkenen, de ondernemingsraad, cliëntenraad, banken, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS op de hoogte zijn van de situatie en waar mogelijk helpen en meedenken over oplossingen. VragenToch zijn verschillende politieke partijen in de gemeente Westland er niet gerust op. GemeenteBelang Westland, Westland Verstandig en het CDA hebben vragen gesteld aan wethouder Marga De Goeij, die over de zorg in de gemeente gaat. "We willen dat wethouder De Goeij, met haar enorme netwerk in de zorg, zich inzet om informatie te vergaren voor de bewoners, medewerkers, vrijwilligers en familieleden. We willen helderheid," zo zegt Jenny Vermeer van het CDA. De gemeente laat weten dat de wethouder de zaak met grote belangstelling volgt, en dat zij zich inderdaad wil laten informeren. Maar als het echt mis gaat met Careyn kan de gemeente niet veel doen. "De zaak overnemen is een taak van het rijk," aldus een woordvoerder. Toch wil het CDA dat de wethouder iets probeert. "Desnoods moet je nadenken over afsplitsing van de Westlandse vestigingen," aldus Jenny Vermeer. Kopje onder Voorlopig lijkt niemand ervan uit te gaan dat Careyn kopje onder gaat. Het bedrijf zelf niet, maar ook branchegenoot in de regio, Pieter van Foreest niet. Daar wordt in elk geval niet nagedacht over wat er moet gebeuren in zo’n uiterst geval: "Dat is nu helemaal niet aan de orde," zegt een woordvoerder desgevraagd. Er is geen standaard-protocol voor een faillissement van een zorgorganisatie, zo zegt branchevereniging Actiz. Per geval moet een bedrijf met banken, andere zorginstellingen en het rijk tot een oplossing komen.
Lees meer
Kardol verklaart haar vertrek als raadslid zondag 13 augustus 2017 12:12

Kardol verklaart haar vertrek als raadslid

Anja Kardol, raadslid in de fractie OGP in Midden-Delfland, heeft dit weekeinde toegelicht waarom zij in de gemeenteraad stopt. De Maaslandse legt op de website van haar partij uit, dat de factoren tijd en karakter de doorslag hebben gegeven. Haar vertrek was eind juni al aangekondigd. "Vooral in Maasland hebben veel mensen hun vertrouwen aan mij gegeven (op mij gestemd) en verdienen voor mijn gevoel wat extra uitleg", motiveert Kardol. "De reden van mijn vertrek is eigenlijk best simpel uit te leggen: wegens het lastig combineren van privé, werk en raadswerkzaamheden. Raadslid zijn vraagt gemiddeld 16 uur per week, naast een baan is dat best veel! Daardoor heb ik de afgelopen jaren andere keuzes moeten maken in mijn tijdsbesteding. Mijn echtgenoot voelde zich regelmatig een 'onbestorven weduwnaar'. Ik wil graag weer wat meer tijd besteden aan mijn familie, vrienden en hobby’s", verklaart zij.VerkiezingenKardol wilde niet de rit niet uitzitten tot de verkiezingen van maart 2018, omdat zij zich niet nogmaals verkiesbaar zal stellen. Behalve het knellende tijdgebrek, is Kardol ook tot de conclusie gekomen, dat het raadslidmaatschap niet zo heel goed bij haar karakter past. "Ik heb bemerkt, dat mijn talenten niet tot hun recht komen in een politiek-bestuurlijke rol. De politieke arena vraagt om sensitiviteit, tact en veel geduld en compromissen sluiten. Mijn manier van handelen is meer rechtstreeks en vanuit de inhoud en dat bracht me niet altijd waar ik wezen wilde."Desondanks vertrekt Kardol met een tevreden gevoel en zal zij vanaf de zijlijn betrokken blijven bij de OGP-fractie. "Eind september zal ik mijn raadszetel overdragen aan onze fractiegenoot Niek Knaap."
Lees meer
Fracties SP en PvdD verbolgen over 'overdadige' gaswinning vrijdag 11 augustus 2017 14:02

Fracties SP en PvdD verbolgen over 'overdadige' gaswinning

Zowel de Zuid-Hollandse fractie van de SP als die van de Partij voor de Dieren zijn verbijsterd over de 'overdadige' gaswinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Westland. De partijen hebben dan ook vragen gesteld aan het provinciebestuur. Eerder deze week liet het Staatstoezicht op de Mijnen weten dat de NAM in Maasdijk en Monster te veel gas uit de grond heeft gehaald. Naast vragen aan het provinciebestuur, stelt de SP ook vragen over het voorval in de Tweede Kamer. "Het is absurd dat de NAM zo omspringt met de veiligheid van de inwoners. Zelfs na alle ellende door de gaswinning in Groningen zet dit bedrijf de veiligheid nog steeds niet voorop. Er moet worden ingegrepen," aldus SP-Kamerlid Sandra Beckerman.De socialisten willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, welke veiligheidsrisico’s hierdoor zijn ontstaan en of de NAM en andere gaswinners zich elders in het land wel aan de wet houden. "Wat ons betreft krijgt de NAM sancties en niet een nieuwe vergunning waarmee deze illegale winning gelegaliseerd zou worden," aldus de SP.De Partij voor de Dieren stelt goeddeels de zelfde vragen, maar dan alleen aan het provinciebestuur. Volgens Statenlid Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren is de gebeurtenis onaanvaardbaar: "De NAM moet haar verantwoordelijkheid nemen en niet uit winstbejag de veiligheid van mensen in gevaar brengen. Bovendien moet er strenger toezicht komen op de gaswinning."Geen Groningse toestandenOverigens is de vraag over de veiligheid, die door beide partijen wordt gesteld, al zo goed als beantwoord door het Staatstoezicht op de Mijnen. De toezichthouder stelt dat de bevolking in de regio van de aardgaslocaties geen acuut gevaar hebben gelopen. "In dat geval hadden we de kraan direct dicht laten draaien," aldus een woordvoerder van SodM, die bevestigt dat Groningse toestanden hier niet aan de orde zijn.
Lees meer
Audio ‘College slaat een flater met onze Oranje-vrouwen’ donderdag 10 augustus 2017 12:12

‘College slaat een flater met onze Oranje-vrouwen’

Drie partijen uit de Westlandse gemeenteraad stellen in een gezamenlijk persbericht, dat het college van B en W een flater heeft geslagen met betrekking tot "onze twee Westlandse Oranje-vrouwen". De fracties van Westland Verstandig (WV), LPF Westland (LPF) en GemeenteBelang Westland (GBW) vonden de afstandelijke reactie vanuit het college onbegrijpelijk. Toen begin deze week via de media werd aangegeven dat de gemeente Westland voetbalster Mandy van den Berg en coach Sarina Wiegman niet zou gaan huldigen, hebben de drie lokale partijen de koppen bij elkaar gestoken om alsnog een huldiging in één van de Westlandse kernen voor elkaar te krijgen.   "Nadat de eerste berichten op social-media verschenen over het initiatief stroomden de reacties van inwoners en van bedrijven (die spontaan hun hulp aanboden) binnen. Ook de organisaties van de feestweek in De Lier en van Naaldwijk boden spontaan aan een deel van de programmering aan te passen om een huldiging van de twee toppers mogelijk te maken", aldus de drie fracties. "Totaal in tegenspraak met de eerdere formele verklaring van de gemeente Westland, begon burgemeester Van der Tak te twitteren dat er een huldiging zou komen. Intussen waren twee bekende Westlanders actief in de sport bezig om de eerste contacten met de beide dames te leggen. De verwarring werd compleet toen duidelijk werd dat nu ook de gemeente aan de slag was gegaan om de twee Westlandse Oranje-Vrouwen alsnog te huldigen", menen de betrokken partijen.  WV, LPF en GBW stellen dat hun doel is bereikt, maar dat daarmee de kous nog niet af is. "Uiteraard zullen wij in de politieke arena terugkomen op de wijze waarop de gemeente Westland zo belabberd heeft gecommuniceerd en waarom vanuit het college met twee monden wordt gesproken", kondigen zij aan.
Lees meer
Fluittoon bij winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande dinsdag 8 augustus 2017 10:10

Fluittoon bij winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande

Er hangt een irritante fluittoon rond het nieuwe winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande. Wat het geluid veroorzaakt, is onduidelijk. Politieke partij Westland Verstandig heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. "Het is een soort zoemgeluid", vertelt fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig tegen mediapartner Omroep West. "Je hoort het niet altijd, vertellen buurtbewoners me. Waarschijnlijk is het geluid afkomstig van ventilatoren die piepen of knarsen."Met name in woningen aan de Van de Kasteelestraat zouden mensen last hebben van het geluid. "Als het wat warmer is, is het beter hoorbaar. Datzelfde zou het geval zijn bij een bepaalde windrichting."Eerder gedoeEr is hier al eerder gedoe over geweest, weet Duijsens. "Dat was toen het winkelcentrum werd opgeleverd. Toen zou hiernaar gekeken worden en zou het probleem verholpen worden." De buurtbewoners zijn volgens Duijsens teleurgesteld en boos. "Ze hebben het gevoel dat ze aan hun lot worden overgelaten. Vandaar dat ze bij ons komen." Hij wil nu van het college van burgemeester en wethouders weten waarom meldingen over de fluittoon tot nu toe niet zijn opgepakt en of er actie wordt ondernomen. Beperkt zichtOndanks het feit dat er wordt gewezen naar de ventilatoren is het volgens Duijsens niet zeker dat die het irritante geluid veroorzaken. "De buurtbewoners hebben beperkt zicht op het gebouw. Het is een groot blok", legt Duijsens uit. "Maar het geluid moet ergens vandaan komen. Er wordt ook gebouwd. Daar kan het ook vandaan komen."
Lees meer