Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Politiek

Filteren op datum:
        
Gemeente houdt parkeeronderzoek rondom ISW Gasthuislaan woensdag 22 maart 2017 16:04

Gemeente houdt parkeeronderzoek rondom ISW Gasthuislaan

De gemeente Westland maakt werk van een parkeeronderzoek rondom het schoolcomplex ISW Gasthuislaan in 's-Gravenzande. Dat verklaarde onderwijswethouder Marga de Goeij dinsdagavond in de gemeenteraad. De fractie van GemeenteBelang Westland (GBW) wilde de voorgenomen uitbreiding van het complex in verband daarmee uitstellen. Omdat de rest van de gemeenteraad zo ver niet wilde gaan, trok GBW-voorman Remmert Keizer zijn uitstel-motie terug. Keizer maakte zich vooral zorgen om de parkeerdruk en de verkeersveiligheid na de uitbreiding van de school. Het aanbrengen van een extra verdieping doet het leerlingenaantal verhogen van 800 tot 1.000 en er komen ook enkele tientallen personeelsleden bij. Volgens de geldende parkeernormen dient het aantal parkeerplaatsen te worden verhoogd van 58 naar 93, betoogde Keizer. "Maar dat mag niet ten koste gaan van het groen in de wijk", was een voorwaarde die hij daarbij tevens stelde. De andere fracties zien de problemen ook wel, maar vonden die geen reden om het proces stil te leggen.Wethouder De Goeij erkende, dat de communicatie met de buurtbewoners aanvankelijk ruis vertoonde, maar dat dit inmiddels is rechtgezet. Voor de communicatie met de bewoners is door ISW een klankbordgroep in het leven geroepen.  "Er is een onafhankelijk verkeersonderzoek uitgezet", hield zij de raad voor. De Goeij zal de betrokken raadscommissie over de uitkomsten informeren.
Lees meer
Raad verlangt dat Ouwendijk voortouw in kustvisie neemt woensdag 22 maart 2017 06:06

Raad verlangt dat Ouwendijk voortouw in kustvisie neemt

Binnen een maand moet wethouder Peter Ouwendijk een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad van Westland organiseren over de ontwikkeling van een integrale kustvisie. Die bijeenkomst is bedoeld om de opvattingen van alle belanghebbende partijen te vernemen. Met de toezegging van Ouwendijk dat hij zo'n bijeenkomst gaat beleggen, konden dinsdagavond in de raadsvergadering twee moties van tafel. Kort gezegd, hadden veel fracties het gevoel of zelfs de overtuiging, dat de gemeente de regie bij de ontwikkeling van een kustvisie uit handen heeft gegeven. Het voortouw lijkt te zijn overgenomen door de kortgeleden opgerichte vereniging van Westlandse strandondernemers. Die vereniging is in elk geval bezig met de ontwikkeling van een kustvisie. Wethouder Ouwendijk stelde desgevraagd, dat hij geen financiële toezeggingen heeft gedaan om dat onderzoek uit te voeren. Hij zei ook niet geïnformeerd te zijn over de aanpak en financiering door de strandondernemers.TelefoontjeFractievoorzitter Ulbe Spaans (Groen Links) kwam aan het einde van het debat met de onthulling dat hij aan het begin van de raadsvergadering was weggelopen wegens een binnenkomend telefoontje. "Ik werd gebeld door een mevrouw van een expertisebureau voor een afspraak. Zij wilde een interview en zei tegen mij: 'Ik ga de kustvisie schrijven'," vertelde hij.Na een door Spaans gevraagde schorsing van de vergadering voor overleg met andere fractievoorzitters, ging de wethouder akkoord met een 'pas op de plaats' en het organiseren van een informatiebijeenkomst.
Lees meer
Wateringse raadsleden trekken vragen in maandag 20 maart 2017 22:10

Wateringse raadsleden trekken vragen in

Een mogelijke crisis in de politieke coalitie in Westland is bezworen, doordat CDA en PvdA tegemoet zijn gekomen aan een eis van GemeenteBelang Westland (GBW). De vrijdag bij B en W ingediende vragen van zes samenwerkende Wateringse (steun)raadsleden zijn namelijk van tafel. De zes Wateringers, vanuit zowel de coalitie als de oppositie, verzochten het college om de opstelling van een integrale visie voor hun dorpskern, gezien de vele ontwikkelingen in Wateringen die om een gezamenlijke benadering zouden vragen. GBW-fractievoorzitter Remmert Keizer maakte zich direct erg boos om de betrokkenheid van (steun)raadsleden van coalitiegenoten CDA en PvdA. "Beide partijen negeren afspraken uit coalitieakkoord en afspraken bij de begroting", aldus Keizer.SpoedberaadMaandag  is er spoedberaad gehouden over het indienen van de vragen door politici van CDA en PvdA en van de oppositiepartijen D66 en ChristenUnie-SGP. Mede namens de vragenstellers van genoemde vier fracties, heeft CDA-voorman Piet Vreugdenhil daarna een verklaring uitgegeven. "Ons is gebleken dat de genoemde thema's over Wateringen bij álle raadsleden leven. De indruk die gewekt is dat dit slechts beperkt zou zijn tot enkele raadsleden was niet onze bedoeling", zo laat hij weten. Volgens Vreugdenhil is een specifieke beantwoording van de vragen daarom nu niet noodzakelijk. "Om die reden is de griffie verzocht de vragen terug te nemen", besluit hij.
Lees meer