Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage uploaden op onze website. Wij zullen deze controleren en bij goedkeuring publiceren.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Politiek

Filteren op datum:
        
Waarschijnlijk geen lijstverbinding meer bij gemeenteraadsverkiezingen dinsdag 27 juni 2017 15:03

Waarschijnlijk geen lijstverbinding meer bij gemeenteraadsverkiezingen

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen kunnen partijen zeer waarschijnlijk geen lijstverbinding meer aangaan. Dat is het gevolg van een wetsvoorstel dat een meerderheid heeft gekregen in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Door een lijstverbinding met een andere partij aan te gaan, maakt een partij kans op een extra zetel. Bij de afgelopen verkiezingen deden in Maassluis het CDA en de ChristenUnie mee met een lijstverbinding. Daardoor kon de ChristenUnie met 'slechts' 886 stemmen op een tweede zetel rekenen, terwijl D66 een stuk dichterbij een tweede zetel was met 1.042 stemmen. Die laatste partij heeft er nu maar een en dat systeem vinden veel partijen in het parlement dus oneerlijk en niet transparant voor de kiezer.In Westland en Midden-Delfland zijn er in de afgelopen jaren geen lijstverbindingen geweest. Wel deden PvdA Westland en GroenLinks Westland onder eenzelfde naam (Progressief Westland) mee met de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Bij de aankomende verkiezingen is dat niet het geval en staan de partijen op een aparte lijst. Volgens de NOS zijn de lijstverbindingen bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart al waarschijnlijk niet meer mogelijk. Een motie om inwerkingtreding van de wet uit te stellen tot na die verkiezingen, haalde het niet. Ook bij de andere verkiezingen houdt de lijstverbinding op te bestaan.
Lees meer
'Gemeente moet exploitant Heulse super maar zelf zoeken' vrijdag 23 juni 2017 12:12

'Gemeente moet exploitant Heulse super maar zelf zoeken'

Westland Verstandig vindt dat de gemeente desnoods zelf maar op zoek moet naar een exploitant voor de supermarkt in Kwintsheul. Daarvoor zou de winkel tegen de betaalde grondprijs en de daadwerkelijke bouwkosten van de ontwikkelaar moeten worden teruggekocht. Tijdens de behandeling van de Voortgangsraportage Collegewerkplan door de gemeenteraad op 4 juli wil de fractie een dergelijk voorstel indienen. Donderdag werd door een groep Heulenaars opnieuw actie gevoerd tegen het uitblijven van een supermarkt. Koornneef Retailgroep liet tegelijkertijd aan WOS Media weten dat er nog steeds geen invulling voor het pand is gevonden. Volgens WV-voorman Peter Duijsens is er daarom alle reden voor de gemeente om nu actie te ondernemen. Dat kan door nu een termijn te stellen of door terugkoop."Het college heeft immers ook dit probleem veroorzaakt door geen goede afspraken te maken." Hij doelt daarmee op het feit dat in de verleende vergunning niet de verplichting is opgenomen, dat Koornneef ook zelf de supermarkt  gaat exploiteren. Westland Verstandig zegt vernomen te hebben dat de gevraagde huurprijs veel te hoog is, waardoor kandidaten afhaken. Als de gemeente het gebouw terugkoopt, dan zal het vinden van een exploitant volgens de fractie geen probleem zijn, omdat dan van reële bedragen wordt uitgegaan. "Dan ben je die winkel zo kwijt", aldus Peter Duijsens.
Lees meer
Video LPF Westland wil nu raadsuitspraak over De Leuningjes woensdag 21 juni 2017 00:12

LPF Westland wil nu raadsuitspraak over De Leuningjes

LPF Westland wil komende dinsdag een of meer duidelijke uitspraken van de gemeenteraad over wat er nu moet gaan gebeuren met zalencomplex De Leuningjes in Poeldijk. De gemeenteraad wilde een eenvoudige opknapbeurt - al gaat die wel circa zeven tot negen ton kosten -, het college van B en W vraagt zich af, of dit nu nog wel zinvol is. Er wordt nog gewerkt aan een totaalvisie op de centrumfunctie van Poeldijk, maar de feitelijke uitwerking daarvan laat nog jaren op zich wachten. De grotere zalen van De Leuningjes zijn echter inmiddels al anderhalf jaar gesloten. De zalen zijn wel gesaneerd van asbest, maar op dit moment niet te gebruiken voor de voorheen aldaar uitgeoefende verenigingsactiviteiten. De verenigingen hebben elders onderdak gevonden en ervaren geen grote problemen. Ze willen wel terug naar De Leuningjes, maar stellen daarbij wel wat eisen met betrekking tot comfort en akoestiek. Volgens het kerkbestuur van de Bartholomeusparochie staan de meeste verenigingen evenwel ook positief tegenover het woensdagavond gepresenteerde plan voor multifunctioneel gebruik van het kerkcomplex. Er spelen echter nog enkele andere opties. Zo staat het restaurantcomplex 'Vrienden' in de Voorstraat momenteel te koop. De ouderenbond KBO heeft daar momenteel zijn wekelijkse bijeenkomsten en zou daar op zich best willen blijven zitten (al wordt compensatie van de hogere kosten in vergelijking met De Leuningjes zeer op prijs gesteld). Om te voorkomen dat er een patstelling ontstaat, wil de LPF de situatie van De Leuningjes dinsdag aan de orde stellen in de gemeenteraadsvergadering. De agenda is weliswaar al vastgesteld, maar er is nog gelegenheid om via moties onderwerpen aan te kaarten.
Lees meer
Video Bestuur Bartholomeus: ‘Alles concentreren in en rondom kerkcomplex’ dinsdag 20 juni 2017 20:08

Bestuur Bartholomeus: ‘Alles concentreren in en rondom kerkcomplex’

Het bestuur van de Poeldijkse Bartholomeusparochie wil het kerkcomplex aan de Voorstraat tot het kloppende hart maken voor alle culturele, maatschappelijke en sociale activiteiten in het dorp. Consequentie is dan wel, dat er geen toekomst meer is voor zalencomplex De Leuningjes. Dat zijn de belangrijkste aspecten van een plan dat woensdagavond tijdens een commissievergadering van de Westlandse gemeenteraad is gepresenteerd. "Zoals bekend mag worden verondersteld, is deze kerk te groot en te kostbaar geworden voor exclusief kerkelijk gebruik, wat een bedreiging is voor dit gemeentelijk monument", aldus architect Karien van Velsen die namens het bestuur de presentie verzorgde.Meerdere combinaties van zalen De pastorie bij de kerk is naar verhouding bijzonder groot. Zowel de begane grond en de eerste etage kunnen zalen herbergen. Diverse algemene voorzieningen, zoals keuken en sanitair, bevinden zich tussen de pastorie en de kerkzaal en kunnen daardoor gezamenlijk gebruikt worden. De kerk zelf kan in drie delen worden opgesplitst: een gedeelte dat enkel voor liturgische vieringen gebruikt wordt, een te overdekken ruimte voor kleinere en middelgrote evenementen en een tussenliggende ruimte die zowel liturgisch als multifunctioneel gebruikt kan worden. Deze drie delen zijn dankzij verrijdbare wanden in meerdere samenstellingen te combineren.LevensvatbaarheidVerder werd door de architect gemeld, dat de provincie Zuid-Holland door een "gerenommeerde adviesbureau" de plannen van de parochie financieel heeft laten doorrekenen. De conclusie is, dat "hier een fantastisch sociaal, cultureel centrum kan worden gerealiseerd met een aanvaardbare kostprijs voor de lokale verenigingen en organisaties", zo werd gesteld. "Echter Poeldijk is te klein voor meerdere van deze faciliteiten. Het is qua levensvatbaarheid niet én-én, maar óf-óf", werd daar aan toegevoegd. Aanbod gedaan Het parochiebestuur heeft aan verenigingen in Poeldijk en aan de gemeente het aanbod gedaan om per direct een groot deel van het kerkgebouw beschikbaar te stellen voor toneel, muziek en culturele activiteiten. Ook het tijdelijk aanbrengen van een toneelvloer en andere aanpassingen zijn mogelijk. "Dit kan volgens ons tegen maatschappelijk verantwoorde kosten worden gerealiseerd", aldus het bestuur.
Lees meer
Video Vitis Welzijn: 'Niets mis met begeleiding statushouders' dinsdag 20 juni 2017 00:12

Vitis Welzijn: 'Niets mis met begeleiding statushouders'

Statushouders veroorzaken overlast bij flats in Monster-noord. Dat zegt GemeenteBelang Westland. De partij wil dat er betere begeleiding komt. Zowel woningbouwvereniging Arcade, de gemeente en stichting Vluchtelingenwerk konden maandag (nog) niet op de kwestie reageren. Vitis Welzijn, die ook actief is bij de begeleiding van statushouders, zegt dat er niets mis is met de begeleiding. Bij de flats rond de Duyvenvoordestraat is het rustig. Een jongen uit Eritrea sleutelt aan zijn fiets. Een vrouw rookt een sigaret op haar balkon. Tussen de bewoners uit Monster wonen meerdere vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zogeheten statushouders. Ze komen voornamelijk uit Eritrea. Eritreeër Dawit Kesete is één van hen. Hij woont nu zo'n twee jaar in de flat aan de Madesteyn en heeft het er erg naar zijn zin. "Ik heb goed contact met mijn buren, ze zijn heel aardig", zegt hij. 'De lift als kleedkamer' Toch verloopt het contact met de Eritreeërs niet overal goed. Meerdere bewoners klagen over overlast. "Je hoort ze over de gang schreeuwen en ze gebruiken de lift als kleedkamer", zegt bewoner Ineke de Graaf. Ze woont al jaren in de flat en ziet de gebouwen hard achteruit gaan sinds de statushouders erin wonen. "Het is niet meer zoals het geweest is. Ze mogen er best wonen, maar ze moeten zich een beetje aanpassen. Het samenscholen is vreselijk." GemeenteBelang Westland heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. "We moeten statushouders huisvesten. Dat is een opgelegde regel vanuit de Rijksoverheid, maar dan moet je als gemeente wel zorgen dat de begeleiding goed is en volgens bewoners daar laat die nogal te wensen over", zegt fractievoorzitter Remmert Keizer. De statushouders veroorzaken volgens hem veel overlast. 'Niet noemenswaardig'Niet iedereen kan zich daarin vinden. Bewoner Kitty Barendse hoort wel eens wat, maar "het is niet noemenswaardig". Ze heeft er weinig last van. "Natuurlijk zijn er cultuurverschillen, maar die mensen moeten toch ergens wonen?" Statushouder Dawit snapt dat mensen klagen, maar heeft zelf nog geen klachten van mensen gehad. "Een half jaar geleden had ik een doopfeest, ik heb alle buren uitgenodigd. Ze hadden geen klachten."
Lees meer