Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage uploaden op onze website. Wij zullen deze controleren en bij goedkeuring publiceren.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Politiek

Filteren op datum:
        
Nieuwe functie gemeentesecretaris Westland nu politieke kwestie dinsdag 17 oktober 2017 23:11

Nieuwe functie gemeentesecretaris Westland nu politieke kwestie

Oppositiepartijen LPF en Westland Verstandig zijn direct in het geweer gekomen na kennisname van een brief van de ondernemingsraad (OR) van de gemeente Westland. De OR heeft een serieus probleem met het college van B en W over een nieuwe functie voor de huidige gemeentesecretaris, Maarten van Beek. De OR stelt in een dinsdag aan B en W verzonden brief, dat het vertrouwen in het college "ernstig is geschaad". De personeelsvertegenwoordigers hebben geen goed gevoel bij de beoogde functie voor Van Beek: programmamanager van het project 'Lef loont', dat in het komend voorjaar moet starten. De OR meent, dat "er een constructie is bedacht en dat achteraf wordt getracht daar alsnog een juiste onderbouwing voor te vinden".Van Beek wordt per 1 januari als gemeentesecretaris opgevolgd door Lidia Spindler, die deze functie momenteel in Bergen op Zoom bekleedt. 'Lef loont' Met het programma 'Lef loont' wordt er - kort gezegd - naar gestreefd dat de ambtenaren van de gemeente Westland, die onlangs vanuit meerdere locaties samengebracht zijn in het nieuwe kantoor in Naaldwijk, als één team gaan werken vanuit een persoonlijke verantwoordelijkheidsbeleving. In schriftelijke vragen aan het college betoogt LPF, dat alle ambtenaren binnen de gemeente Westland dezelfde rechten hebben en dat er geen uitzonderingen mogen worden gemaakt, ook niet voor hooggeplaatste ambtenaren. De fractie gaat er vanuit, dat het college deze opvatting deelt. Westland Verstandig stelt, dat voormalig burgemeester Van der Tak had aangegeven dat binnen de organisatie de omwisseling van functie van de gemeentesecretaris breed gedragen werd. "Waarom is die functie eigenlijk nodig en kan de nieuwe gemeentesecretaris dit werk er niet bijdoen?", is een vraag die volgende week donderdag in de raadscommissie Bestuur gesteld zal worden. 'Wachten met evaluatie' Verder is de ondernemingsraad er op tegen, dat medio november binnen de gemeente een evaluatie wordt gehouden van het wervings- en selectiebeleid. Dit zou moeten worden uitgesteld totdat de nieuwe gemeentesecretaris er is. De LPF wil weten of B en W bereid zijn om aan dit verzoek van de OR gehoor te geven.
Lees meer