Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Aantal jonge werklozen in Westland een kwart gedaald

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: zondag 3 november 2019 09:50

Foto: SignBiblio


In mei dit jaar waren er in de gemeente Westland 261 mannen en vrouwen jonger dan 27 jaar ingeschreven als werkzoekend zonder dienstverband. Dit betekent een daling van ruim 25 procent in vergelijking met vorig jaar, toen er in deze leeftijdscategorie nog bijna 350 personen werkloos waren. Dit meldt het college van B en W in antwoord op vragen van D66.

Het college gaat er van uit dat deze daling kan worden verklaard uit een combinatie van onder meer de aantrekkende economie, krapte op de arbeidsmarkt en een zogenoemde sluitende aanpak voor schoolverlaters van het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs.

Verder wilde D66 weten waarom er nog steeds schoolverlaters zijn en om hoeveel jongeren het gaat. In de beantwoording stelt het college dat er altijd schoolverlaters zullen zijn. "Geprobeerd wordt deze groep zo klein mogelijk te houden. De gemeentelijke taken rondom schoolverlaters zijn uitgebreid bij het ingaan van de Participatiewet in 2015, waarmee het organiseren van een sluitende aanpak voor schoolverlaters van het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs een wettelijke taak van de gemeente is geworden. Voorheen werd deze groep schoolverlaters door het UWV geholpen", verklaren B en W.

Om te voorkomen dat deze kwetsbare jongeren bij het schoolverlaten tussen wal en schip vallen en onzichtbaar worden, is het streven gericht op een zogeheten warme overdracht naar werk, dagbesteding en vervolgonderwijs in de vorm van MBO Entree. Dit gebeurt met ondersteuning van Patijnenburg, het Wmo-loket en het MBO.

In het schooljaar 2017/2018 waren er in het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs 55 schoolverlaters. Van hen hebben er 18 direct een baan gevonden, gingen er 19 naar dagbesteding en 15 naar het MBO Entree-onderwijs. Drie schoolverlaters zijn gestart met ander onderwijs. "De schoolverlaters worden na uitstroom langdurig gemonitord om uitval te voorkomen", aldus het college.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
TipTop
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS