Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Achtergrond: Al sinds 2015 problemen bij 't Molentje

Door: Stefan van der Meer

Gepubliceerd op: woensdag 16 oktober 2019 17:28

Foto: Signbiblio


De problemen bij kinderdagverblijf 't Molentje in Wateringen spelen al tal van jaren, zo blijkt uit een uitspraak van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam uit juli 2018. De bestuurders van de kinderopvang zijn naar aanleiding daarvan zelfs bijna acht maanden geschorst.

't Molentje wordt in oktober 2010 opgericht door Tatjana Latenko en Olga Khechinashvili-Smirnova, drie jaar later richten zij - ten behoeve van de exploitatie - de BV O&T Kindercentra op. In juni van 2013 sticht Smirnova elders in Wateringen en eigen kinderdagverblijf: 't Blocky.

Nadat de twee vrouwen jarenlang goed met elkaar door een deur kunnen, verslechtert hun relatie in 2015. Uit de rechtbankstukken blijkt dat zij elkaar ontlopen in 't Molentje en uitsluitend nog schriftelijk contact hebben. Mede hierdoor kunnen bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen op een zeker moment zelfs niet meer plaatsvinden.

De verslechterde verhoudingen binnen de directie laten ook het personeel niet onberoerd: in januari 2017 heerst onrust onder de werknemers en zijn zelfs een aantal belangrijke leidsters opgestapt. Zowel Latenko als Smirnova zegt dat de schuld bij de ander ligt, Smirnova stuurt hierover zelfs een e-mail naar het personeel, waardoor die in het onderlinge geschil wordt betrokken.


Smirnova maakt tevens beschuldigingen aan het adres van Latenko, dat die in 2016 privé-uitgaven declareerde bij het bedrijf. Latenko zegt op haar beurt dat Smirnova daar destijds geen bezwaar tegen had.

Het blijft echter niet bij beschuldigingen. Later dat jaar beslist Latenko dat het dienstverband van haar compagnon wordt stopgezet, zodra zij (op 25 juni 2017) de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ook worden Smirnova's bevoegdheden in het administratieprogramma Bitcare teruggeschroefd. Beide beslissingen worden later overigens teruggedraaid na een kort geding bij de rechtbank in Den Haag.

De twee gaan echter verder. Wanneer Latenko oude verzekeringen opzegt en nieuwe afsluit, maakt Smirnova dit ongedaan. Omdat de nieuwe verzekeraar zegt dat de nieuwe overeenkomst niet meer kan worden opgezegd, is het kinderdagverblijf op dat moment dubbel verzekerd. Ook de samenwerking met de boekhouder wordt beëindigd, maar ook dit wordt teruggedraaid.

Begin 2018 is het personeel het zat en stuurt een e-mail naar Latenko. De werknemers spreken daarin hun zorgen over de negatieve ('onveilig) werksfeer. Wanneer dit niet wijzigt, zal dit worden gemeld bij de Arbodienst.

In de rechtbank willen beide partijen maar één ding: dat de ander uit functie wordt ontheven en dat er een onderzoek komt naar het beleid en de gang van zaken.

De Ondernemingskamer is het alleen met dat laatste eens: er komt onderzoek naar het beleid en de gang van zaken sinds juni 2013 (het moment dat 't Blocky is opgericht). Maar niet één van de twee, maar beide bestuurders worden tijdelijk uit functie ontheven en moeten het overgrote deel van hun aandelen (tijdelijk) inleveren, terwijl een onafhankelijk bestuurder de zaken waarneemt: Heske van Eyck van Heslinga.

Zij verzoekt in maart 2019 echter de situatie op te heffen, vanwege een gebrek aan financiële middelen binnen O&T Kindercentra. Om die reden beslist de rechtbank vroegtijdig een einde te maken aan de tijdelijke situatie.  Het onderzoek wordt zodoende beëindigd en de twee bestuurders kunnen weer in functie treden.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
GJ
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS