Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Filteren op datum:
        
Begroting Westland met ruime meerderheid aangenomen dinsdag 12 november 2019 23:11

Begroting Westland met ruime meerderheid aangenomen

De begroting 2019-2022 van de gemeente Westland is dinsdagavond aangenomen door een meerderheid van 30 van de 39 raadsleden. De jaarlijkse vergadering wordt door raadsfracties ook altijd aangegrepen om plannen er doorheen te krijgen die niet specifiek in de begroting zijn opgenomen, maar wel gewenst zijn. Hieronder een selectie. Het dorpsplein voor de kerk in Ter Heijde wordt opnieuw ingericht. De diverse fracties vinden dat het dorp ook een eigen 'dorpscentrum' verdient. Het geld wordt gehaald uit diverse potjes, zoals de reserve voor wegen en uit een potje voor klimaatadaptatiemaatregelen.De raad vraagt het college verder om rekening te houden met de aanleg van een lightrailverbinding in Westland. Dat is vooral belangrijk als er aan wegen wordt gewerkt door de gemeente of de provincie. Volgens de indienende fracties is zo'n railverbinding namelijk onontkoombaar.Ook wordt het college opgedragen om te gaan praten met de vastgoed-stichting achter themapark De Westlandse Druif. Een meerderheid van de raad wil graag dat er wordt gezocht naar een andere invulling voor het gebouw, nu is besloten dat het themapark aan het einde van het dit jaar zal sluiten.Er moet duidelijkere taal gebruikt worden in de communicatie naar inwoners van Westland. Dat stellen diverse raadsfracties. Voor iedereen moet duidelijk zijn wat de gemeente precies wil zeggen. Het voorstel volgt het voorbeeld van de landelijke overheid, waar staatsecretaris Raymond Knops een team van honderd taalexperts heeft aangesteld om de communicatie te verduidelijken en te ontdoen van ambtenarenjargon.Verder wordt er in samenspraak met MKB Westland gewerkt aan een groenplan voor elke dorpskern. Op die manier hopen zowel de raad als MKB Westland dat de dorpscentra aantrekkelijker worden voor het winkelend publiek en hittestress kan worden tegengegaan.
Lees meer
'Bibliotheken Schipluiden en Maasland moeten sluiten bij bezuiniging' dinsdag 12 november 2019 20:08

'Bibliotheken Schipluiden en Maasland moeten sluiten bij bezuiniging'

Bibliotheek De Plataan dreigt de vestigingen in Schipluiden en Maasland te moeten sluiten als de gemeente Midden-Delfland de bezuinigingsplannen voor 2021 doorzet. Dat liet directeur-bestuurder Wouter van Heiningen dinsdagavond weten aan het begin van de begrotingsbehandeling. De gemeente moet fors bezuinigen vanwege een grote kostenstijging door de toename van zorgtaken, landelijke loonafspraken, de Omgevingswet en achterblijvende inkomsten vanuit het Rijk. Eén van de maatregelen die op de planning staan, is een bezuiniging van 50.000 euro op de bibliotheek.Het betekent de tweede bezuiniging op die post in bijna tien jaar tijd. Eerder werd de bieb al 100.000 euro gekort. Daardoor werden de bibliotheken in Schipluiden en Maasland verkleind naar 'servicepunt', waarin het aanbod van boeken flink is teruggebracht. "50.000 euro is 12 procent van onze huidige subsidie", zei Van Heiningen. "Er blijft maar één oplossing over voor het probleem dat dit oplevert: het sluiten van deze twee bibliotheken. Dat is voor ons het slechts denkbare scenario."Diverse partijen riepen het college op om toch te kijken naar de mogelijkheden om de bibliotheek te behouden. Wethouder Wendy Renzen gaf aan nog met de bibliotheek in gesprek te gaan, maar dat sluiting mogelijk niet onvermijdelijk is. "We moeten ervoor zorgen de bibliotheek vanuit die twee dorpen voor kinderen en ouderen zo goed mogelijk bereikbaar te houden", verklaarde zij. Daarbij wordt gedacht aan het vervoersproject De Mus en de inzet van scholen.Op de opmerking van het CDA om in contact te treden met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dat een subsidiepot zou hebben voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten, gaf de wethouder aan dat dit mogelijk een eenmalige subsidie is geweest en dus niet meer aanspreekbaar is.
Lees meer
Video Meest aansprekende oorlogsfoto's van Zuid-Holland gezocht dinsdag 12 november 2019 10:10

Meest aansprekende oorlogsfoto's van Zuid-Holland gezocht

In alle twaalf provincies is het startsein gegeven van de campagne 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's'. Uiteindelijk worden alle foto's samengebracht, 50 per provincie, en volgt de uiteindelijke samenstelling van 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's'. Het project is onderdeel van de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. Het project in Zuid-Holland is gelanceerd door commissaris van de Koning Jaap Smit en loco-burgemeester Bert Wijbenga van Rotterdam. "Er komt een moment dat de ooggetuigen niet meer onder ons zijn. Dan is het zo belangrijk dat wij op die manier niet vergeten waartoe wij als mensen eigenlijk in staat zijn als we niet het goede met elkaar voor hebben", aldus Jaap Smit. Volgens Frank van Vree, directeur van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), zijn er in de oorlog veel mensen geweest die stiekem hebben gefotografeerd. "Vanachter de gordijnen, vanuit het raam; zo hebben we in Nederland heel wat unieke foto's, die je in andere landen niet vindt."Heeft u foto's liggen uit de Tweede Wereldoorlog? Deze kunnen tot 18 december worden ingestuurd naar https://in100fotos.nl/zuidholland/contact/. Ga naar zolder, zoek de dozen en kom met die foto's", roept de commissaris van de Koning op. De selecties uit de twaalf provincies komen in januari samen. Daaruit worden - opnieuw door het publiek - in maart de 100 meest aansprekende oorlogsfoto's gekozen, als fotocanon van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.
Lees meer
Kassenbouwer en kweker snappen niet waarom ze voor rechter staan maandag 11 november 2019 19:07

Kassenbouwer en kweker snappen niet waarom ze voor rechter staan

Hebben kassenbouwer Kubo uit Monster en het moederbedrijf van tomatenkweker Red Star uit De Lier fraude gepleegd bij de aanvraag van subsidies? "Ja", zegt het Openbaar Ministerie (OM), die de bedrijven verdenkt van het opstellen van valse documenten om zo geld los te krijgen van de overheid. "Nee", zeggen de directieleden van de bedrijven en hun subsidie-adviseur. "We hebben nooit de intentie gehad om te frauderen en we zijn nooit van kwade wil geweest." De rechtbank in Den Haag buigt zich deze week over de zaak, die zó ingewikkeld is dat er vier dagen voor zijn uitgetrokken. Het draait om een subsidieregeling van het ministerie van Landbouw die is bedoeld om tuinders te stimuleren om milieuvriendelijke kassen te bouwen. De regeling werd in 2011 ingesteld en Red Star was één van de eersten die een aanvraag deed. De bedoeling was om in fases drie nieuwe tomatenkassen te bouwen in Dinteloord, in West-Brabant. Voor de eerste kas kreeg het bedrijf een subsidie van 920.000 euro en een lening van 1,5 miljoen. Voor de latere fases werden leningen aangevraagd van 850.000 euro en nog eens 1,5 miljoen. Uiteindelijk werd alleen de eerste kas gebouwd.De subsidieverstrekking werd onder meer gedaan op basis van een eerste offerte van Kubo voor de kassen. Daarin was sprake van een vierkante meterprijs van 165 euro. Bij de uiteindelijke opdracht die enkele maanden later werd verstrekt betaalde de kweker 100 euro per vierkante meter, omdat een deel van de inrichting van de kassen werd gegund aan andere aannemers. Het OM verwijt de beide partijen dat ze de subsidie-aanvraag toch hebben gebaseerd op het bedrag van 165 euro per vierkante meter.Onder een hoedjeDe advocaat van Red Star liet weten dat de kweker dat bedrag uiteindelijk ook heeft betaald. Alleen niet aan Kubo, omdat er dus ook andere aannemers bij de klus betrokken werden. Toch denkt het OM volgens mediapartner Omroep West dat de bedrijven onder één hoedje hebben gespeeld om een zo hoog mogelijk subsidiebedrag los te krijgen. De directeur van Kubo ontkende dat met klem. "Ik speel met niemand onder één hoedje en ik ben altijd open geweest over hoe het is gegaan."De adviseur die beide partijen begeleidde bij het aanvragen van de subsidie beklaagde zich tegen de rechtbank over de mensen die het eerste boekenonderzoek deden. "De mensen die deze wet moesten controleren hadden niet voldoende kennis van die wet om de controle goed te kunnen uitvoeren, dat vind ik verbijsterend."Schuiven met de kostenEen tweede verwijt van het OM is dat Kubo, toen de eerste kas klaar was, in de boeken heeft geschoven met de kosten van de kassen, ook om op die manier het subsidiebedrag omhoog te krijgen. Ook dat ontkent de kassenbouwer. Volgens de financieel directeur van het bedrijf is die verschuiving van de kosten te verklaren uit de normale bedrijfsvoering. En de directeur wijst erop dat hij zelf geen baat heeft bij het verhogen van de subsidie, omdat Kubo dat geld niet krijgt. De subsidie gaat in zijn geheel naar Red Star.Tenslotte zet het OM vraagtekens bij de winstmarges die Kubo berekende op de speciale milieuvriendelijke onderdelen van hun kas. Maar volgens de directeur mag hij zelf bepalen welke winstmarges hij berekent. "Op de standaardonderdelen van een kas moet ik concurreren met zes anderen, dus daar hanteer ik marges van één procent. Mijn Ultra Clima-kas produceer ik als enige, dus daar moet ik op verdienen. In Nederland ben je als ondernemer toch vrij om je eigen marges te bepalen. Red Star kende mijn marges niet, maar nu helaas wel."Eén in NederlandDoor de zaak is de bouw van verdere Ultra Clima-kassen in Nederland niet van de grond gekomen. Maar Kubo heeft inmiddels zo'n honderd projecten gedaan in landen als Frankrijk, Rusland en de VS. Het bedrijf is toonaangevend in de kassenbouw. Vorige week werd het daarom uitgeroepen tot het meest toonaangevende bedrijf in de Nederlandse tuinbouw.De bijbehorende prijs kreeg de directeur van minister Schouten. Dat hij een week later voor de rechter staat op verdenking van oplichting van juist haar ministerie voelt raar. "Het zijn hoge pieken en diepe dalen", zei hij maandag.Vier dagenOp de eerste procesdag, maandag, probeerde de rechtbank vooral duidelijkheid te krijgen over alle verschillende offertes voor de kassen en de bedragen die daarin zijn genoemd. De verdachten probeerden uit te leggen hoe dat gaat in de onderhandeling tussen opdrachtgever en aannemer, maar af en toe raakten ze zelf de weg kwijt. De Kubo-directeur zei op een gegeven moment: "Ja, ik weet eigenlijk ook niet wat hier staat." Ook de rechters konden het soms maar moeilijk volgen.Dinsdagochtend komt de officier van justitie aan het woord en in de loop van de dag volgt dan ook de eis. Daarna is er tot donderdagmiddag uitgetrokken voor de pleidooien van de advocaten en de rest van de behandeling.
Lees meer
Redstar zegt niet betrokken te zijn bij subsidiefraude maandag 11 november 2019 12:12

Redstar zegt niet betrokken te zijn bij subsidiefraude

Het Lierse tomatenbedrijf RedStar betreurt het dat het betrokken is geraakt bij een rechtszaak over vermeende subsidiefraude. Volgens advocaat Van Eijck heeft RedStar veel schade ondervonden van de beschuldiging door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die het bedrijf al vijf jaar achtervolgt. Maandag boog de Haagse rechtbank zich voor het eerst over de zaak. De NVWA meent dat RedStars/Kaaij Brothers in 2014 met een Monsterse kassenbouwer heeft gefraudeerd bij de aanvraag van een Europese subsidie voor de bouw van een ultramoderne klimaatkas van 10 hectare in Dinteloord. De subsidie werd verstrekt via de Marktintroductie Energie Innovaties (MEI) van het ministerie van Economische Zaken. Volgens advocaat Van Eijck moesten bij elke stap in de procedure uitgewerkte berekeningen worden overgelegd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. "Dat is allemaal vastgelegd in rapportages. Bovendien is daaraan voorafgaande uitvoerig overleg gevoerd met dit ministerie. Als het Openbaar Ministerie nu stelt dat de subsidies verkeerd zijn aangevraagd dan zegt het OM eigenlijk dat LNV dat niet goed heeft gedaan. Dat gelooft toch niemand."De advocaat stelt dat de NVWA het bedrijf het etiket fraude heeft opgeplakt zonder dat er concrete aanleiding toe was. "Dat heeft RedStar veel schade berokkend. Inmiddels is het vertrouwen met afnemers weer meer dan prima en waait er een frisse wind door het bedrijf door weer te bouwen aan groei en innovatie. Desalniettemin heeft de onheuse werkwijze van de NVWA uit het verleden diepe sporen nagelaten en wordt nu weer allemaal opgerakeld."RedStar, met een omzet van 100 miljoen euro en 150 werknemers, is na de oprichting in 1953 uitgegroeid tot een van de grootste tomatentelers van Nederland. Het bedrijf heeft naast eigen kassen in Nederland ook samenwerkingsverbanden in Engeland en Marokko, zodat het gedurende het gehele jaar tomaten kan leveren.
Lees meer