Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Filteren op datum:
        
Video LPF wil onderste steen boven in zaak Wateringse asbestbrand vrijdag 21 september 2018 21:09

LPF wil onderste steen boven in zaak Wateringse asbestbrand

Een raadsenquête naar de gevolgen van de Wateringse asbestbrand in 2015 moet voor eens en voor altijd duidelijkheid brengen. Dat vindt de fractie van LPF Westland. De partij stelt voor om het zwaarste onderzoeksmiddel van de raad in te zetten om de onderste steen boven te krijgen en om zo een punt achter die zaak te kunnen zetten. Bij de brand in een verzamelgebouw aan de Poeldijkseweg kwam een grote hoeveelheid asbest vrij die neerdaalde in de tuinen en op de huizen van omwonenden. Maandenlang was men er bezig met opruimwerkzaamheden, maar niet naar ieders tevredenheid. Zo vond lang niet iedereen dat er goed genoeg werd schoongemaakt.Ook was er voor tientallen huishoudens lange tijd onduidelijkheid over de afwikkeling van de schade en werd op sommige plekken nog lang asbest gevonden. Niet iedereen vertrouwde de aanpak van het eerste saneringsbedrijf, waarna er een ander bedrijf werd ingezet. Maar aan duidelijkheid en logica bleef vaak te wensen over. Het getroffen gebied in Wateringen."Nu ruim drieënhalf jaar later constateren wij dat er nog steeds veel open eindjes zijn en dat ook de nodige wet- en regelgeving niet is gevolgd in deze kwestie", zo laat de LPF weten. Ook na diverse onderzoeken blijven er volgens de partij nog cruciale vragen onbeantwoord en zijn (mede)verantwoordelijke personen en bedrijven buiten schot gebleven. De fractie dient dan ook tijdens de raadsvergadering van 16 oktober een voorstel in om de gemeenteraad te laten starten met een raadsenquête en de daarvoor benodigde enquêtecommissie te benoemen.Hoe zat het ook al weer met de Wateringse asbestbrand? Bekijk hieronder een item over de presentatie van het rapport 'Het regende asbest' in 2016.
Lees meer
Video 'Rijk moet problemen bij Hoekse Lijn vlottrekken' vrijdag 21 september 2018 12:12

'Rijk moet problemen bij Hoekse Lijn vlottrekken'

De SP in de Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur, D66) maatregelen treft om de problemen bij de oplevering van het metrotraject Hoekse Lijn op te lossen. Dat schrijft mediapartner RTV Rijnmond.  Volgens de oppositiepartij zijn meer dan honderdduizend mensen de dupe van de zoveelste vertraging en moet het Rijk ingrijpen om het project vlot te trekken.Meer dan honderdduizend de dupeSP-kamerlid Cem Lacin: "Deze lightrail-verbinding blijft maar vertragen en ondertussen moeten meer dan honderdduizend mensen die langs dit traject wonen, nog maanden met de bus reizen. Ook voor de reizigers die met de boot naar Engeland willen, is dit een flink obstakel. Welke maatregelen wil de staatssecretaris nemen om dit proces te versnellen?"De oplevering van de metrolijn tussen Schiedam en Hoek van Holland is vorige week voor de derde keer uitgesteld. Dit keer wordt de vertraging veroorzaakt door problemen met de beveiligingssoftware. Al eerder kampte leverancier Bombardier met complicaties bij het bouwen van de spoorbeveiliging.De ombouw van treintracé naar metrolijn wordt geteisterd door tegenslagen. Door slechte planning en slechte aansturing moest de oplevering al eerder worden opgeschort. Ook valt het project 90 miljoen euro duurder uit. De metropoolregio (MRDH) heeft in 2016 de ombouw en verlenging van het tracé tot het strand van Hoek van Holland goedgekeurd voor een bedrag van 336 miljoen euro.Staatssecretaris weigert zich te bemoeien met dossierOndanks de grote belangen en grote bedragen, weigert staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur ook nu zich te bemoeien met de problemen op de Hoekse Lijn. Volgens haar is dat de afspraak die gemaakt is bij de start van het project, ook al investeert het Rijk veel geld in het project. De Hoekse Lijn had al een jaar geleden in gebruik genomen moeten worden. Voor februari volgend jaar zullen er geen metro's op het traject rijden. Tot die tijd zijn reizigers aangewezen op vervangend busvervoer.
Lees meer
College Midden-Delfland mikt op ruim 700 nieuwe woningen donderdag 20 september 2018 23:11

College Midden-Delfland mikt op ruim 700 nieuwe woningen

Het nieuwe college van Midden-Delfland wil in de komende vier jaar ruim 700 woningen bouwen, met daarbij extra aandacht voor starters. Verdeeld over de kernen gaat het in totaal om 350 woningen in Den Hoorn, 200 in Schipluiden en 160 in Maasland. Dit staat in het donderdag vrijgegeven collegewerkprogramma voor de periode tot in 2022. Verder wil het college de status van Midden-Delfland als (eerste) Bijzonder Provinciaal Landschap koesteren en ontwikkelen. Samen met ondernemers - met name boeren - natuurorganisaties en kunst- en cultuurpartners wordt een recreatieplatform gerealiseerd dat de hele branche vertegenwoordigt. Dit platform moet gaan bijdragen aan promotie en voorlichting. Op het gebied van duurzaamheid wordt gestreefd naar vergroening van de dorpscentra via het investeren in bomen, struiken, gras en halfverharding. Met het oog op de klimaatverandering, wordt de verstening verminderd en komt er wateropvang onder bestrating en via zogeheten wadi's. "In 2022 weten alle inwoners hoe ze met hun woning van het aardgas af kunnen", kondigen B en W aan. De gemeente probeert nog meer mensen aan werk te helpen. Is werken niet mogelijk, dan wordt ingezet op een andere manier van maatschappelijke participatie. Verder wil het college extra investeren in het lokale onderwijs om de leerkrachten te ontlasten. Ook zal worden gewerkt met een gebiedsregisseur om problematiek in straten of wijken te voorkomen. Hij is aanspreekpunt voor bewoners en neemt wonen, zorg en financiën mee in zijn integrale aanpak. Enkele andere voornemens: de N468 (Gaagweg) wordt een lokale ontsluitingsweg voor wagens tot 40 ton en nog dit jaar wordt gestart met het thuisbezorgen van reisdocumenten. Voor wat betreft de portemonnee van de inwoners: volgend jaar blijven de meeste gemeentelijke tarieven gelijk. De lokale belastingen stijgen alleen met de inflatie of met de waardestijging van het onroerend goed (OZB), aldus B en W. Een volledig overzicht staat in het collegewerkprogramma Duurzaam vooruit!, te zien via www.middendelfland.nl.
Lees meer
Video Delfland: Kreeftenprobleem in landelijk verband aanpakken donderdag 20 september 2018 15:03

Delfland: Kreeftenprobleem in landelijk verband aanpakken

De problemen die veroorzaakt worden door het snelgroeiende aantal rode Amerikaanse rivierkreeften worden door het hoogheemraadschap van Delfland heel serieus genomen. Maar omdat het een landelijk probleem is, wil het dagelijks bestuur van Delfland de aanpak in eerste instantie bespreken in de Unie van Waterschappen. Dat zei dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt donderdagochtend in de Verenigde Vergadering. De dijkgraaf reageerde hiermee op een motie van de Algemene Waterschapspartij, die daarin voorstelde om volgend jaar een zogeheten veldproef uit te voeren om daarmee de groei van de populatie van deze agressieve diertjes in kaart te brengen. Fractievoorzitter Hans Middendorp besloot uiteindelijk de motie aan te houden, maar deed dit wel met de kanttekening dat "de Unie van Waterschappen niet het snelste bureaucratische orgaan van Nederland is".'Ze gaan de boel regeren'Eerder was een gloedvol betoog gehouden door sportvisser Kees van der Plas. "Deze beesten zijn zo vreselijk agressief en hebben zo vreselijk weinig vijanden dat zij zich bijna ongelimiteerd en haast ongehinderd voort kunnen planten. Ze gaan de boel hier regeren en dat doen ze zelfs hier en daar al", aldus Van der Plas. Hij wees er onder meer op, dat de betrokken kreeften - die oorspronkelijk niet in onze natuur voorkomen (zogenoemde exoten) - niet alleen veel kleine waterdieren opeten, maar ook gangen tot wel twee meter diepte in oevers graven. Middendorp merkte op, dat Delfland op dit vlak aan eigen succes ten onder gaat. Immers de betrokken kreeften floreren bij het bestaan van steeds meer natuurvriendelijke oevers. Van der Plas wees op een onbedoeld effect van de paaiplaatsen die door Delfland zijn aangelegd om de voortplanting van bijvoorbeeld snoeken te stimuleren. "Die paaiplaatsen vormen een drive-in restaurant voor de kreeften", aldus Van der Plas. Eitjes die door snoeken worden gelegd, zijn binnen een mum van tijd een prooi voor de kreeften. Willy de Zoete (ChristenUnie-SGP) stelde dat zij bij haar aantreden binnen de Verenigde Vergadering, zo'n 3,5 jaar geleden, al geïnformeerd had naar de opkomst van de rode Amerikaanse rivierkreeften. Het werd toen nog niet als een probleem onderkend, maar inmiddels dus wel. "Doe eraan wat mogelijk is", was haar dringende oproep.
Lees meer
Geen extra bushokjes voor Hoekse Lijn in Schiedam donderdag 20 september 2018 12:12

Geen extra bushokjes voor Hoekse Lijn in Schiedam

Er komen geen extra bushokjes bij de bushalte Schiedam Centrum, waar het alternatieve vervoer naar Hoek van Holland en Maassluis vertrekt. CDA Rotterdam had om uitbreiding van de wachtruimtes gevraagd bij het college van b en w om reizigers meer bescherming te bieden tijdens regen, maar volgens de RET is daar geen plek voor. Bij de vier vertrekhaltes staan nu in totaal acht abri’s. Bij plaatsing van meer bushokjes wordt de looproute naar verdere haltes geblokkeerd, waardoor het risico zou ontstaan dat reizigers over de weg gaan lopen. Het verzoek van het CDA om de ’s avonds donkere weg van het station naar de bushalte te verkorten door de nooduitgangen open te zetten is wel ingewilligd. Sinds 12 september staan de nooddeuren aan de oostzijde open voor reizigers tussen 06.00 en ongeveer 22.30 uur. Ook werd er gevraagd om verbetering van het busvervoer in de spits. De bussen in de spits zouden vaak zó vol zijn dat mensen moeten staan en omdat de bus over de snelweg rijdt en daar een hoge snelheid bereikt, zou dat 'levensgevaarlijke' situaties opleveren. Volgens het college is slechts bij ongeveer 4 procent van de ritten de bus dusdanig vol dat mensen moeten staan. Bovendien mogen bussen niet harder dan 80 km/uur op de snelweg. Ook het aanschaffen of huren van bijvoorbeeld touringcars is niet mogelijk: die zijn niet geschikt voor mindervaliden. Daarbij is er een leaseovereenkomst voor de bussen die nu gebruikt worden, de kosten daarvan zouden door blijven lopen.
Lees meer