Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Filteren op datum:
        
Midden-Delfland maakt werk van LHBTI-acceptatie woensdag 20 maart 2019 11:11

Midden-Delfland maakt werk van LHBTI-acceptatie

De gemeente Midden-Delfland gaat werk maken van de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (zowel vrouwelijke als mannelijke lichaamskenmerken). Het college van burgemeester en wethouders werd daartoe opgeroepen in een motie van D66 en PvdA, gesteund door vrijwel de gehele gemeenteraad. Na overleg met kennisinstituut Movisie en de John Blankenstein Foundation is besloten om nog geen LHBTI-beleidsplan op te stellen, maar om eerst in de praktijk aan de slag te gaan met het organiseren van lokale activiteiten. Op die manier kan er concreet worden gewerkt aan een veilig(er) en positief LHBTI-klimaat. Midden-Delfland denkt hierbij aan het organiseren van voorlichtingsactiviteiten. Zo heeft de John Blankenstein Foundation aangeboden om in dit najaar samen met de gemeente een startbijeenkomst te organiseren voor sportverenigingen, eventueel aangevuld met welzijn en onderwijs. De wensen en ideeën die in de bijeenkomst naar voren komen, kunnen dan worden verwerkt in een LHBTI-activiteitenplan voor 2020.Als kleine gemeente komt Midden-Delfland niet in aanmerking voor een landelijke subsidie, maar er zijn tal van voorbeeldactiviteiten die niet veel geld hoeven te kosten. Zoals gratis workshops van de John Blankenstein Foundation die via de landelijke alliantie 'Gelijkspelen 4.0' gefinancierd worden. Er wordt in de komende maanden naar andere vormen van financiering voor het activiteitenplan gezocht.Verder wordt ook de regenboogvlag drie keer per jaar gehesen, namelijk op: 17 mei (de dag tegenHomofobie en Transfobie), op 11 oktober (Coming Out dag) en de tweede vrijdag van december (Paarse Vrijdag). Wethouder Wendy Renzen treedt namens het college als regenboogambassadeur op.
Lees meer
Video Wereldwinkels Wateringen en Maassluis wel gezond dinsdag 19 maart 2019 17:05

Wereldwinkels Wateringen en Maassluis wel gezond

Waar de Wereldwinkel in 's-Gravenzande komende zaterdag noodgedwongen haar deuren moet sluiten, gaat het wel goed met de winkels in onder andere Wateringen en Maassluis. "We hebben een gezonde financiële situatie", aldus secretaris Rijk van Alphen van Wereldwinkel Wateringen. Wereldwinkel 's-Gravenzande maakt al sinds 2008 geen winst meer. Dat komt vooral doordat er steeds meer Fairtrade-producten in de supermarkt te koop zijn. Bovendien is het niet gelukt om een ander pand te vinden met een lagere huurprijs. Wellicht dat het stoffige imago ook een rol speelde. Maar, zegt Van Alphen: "De Wereldwinkel is helemaal niet stoffig, hoewel de naam dat misschien wel is. Als je eenmaal binnen bent, zie je dat het een heel moderne winkel is met prachtige cadeaus en mooie Fairtrade-artikelen."Desondanks moet er wel wat gebeuren, vindt de secretaris. "Waar we naartoe willen is een verhouding van 85 procent echte Fairtrade-producten en 15 procent 'ondersteunende' duurzame artikelen."Bij Wereldwinkel Maassluis wordt ook al zo gedacht. Zij hebben gekozen voor een bijproduct dat misschien niet Fairtrade is, maar wel voldoende oplevert om de rest van de winkel te laten renderen. Het gaat om verfproducten. "Je krijgt veel nieuwe klanten in de winkel. Die komen voor de verf, maken gelijk een rondje en nemen meestal ook nog iets mee."Wereldwinkel heeft ook nog een vestiging in Naaldwijk, ook die heeft onlangs aangegeven open te blijven.
Lees meer
Gemeente Maassluis denkt aan pauzewoningen dinsdag 19 maart 2019 12:12

Gemeente Maassluis denkt aan pauzewoningen

De gemeente Maassluis denkt serieus na over zogeheten pauzewoningen in de stad. Op dit moment ontvangt de gemeente regelmatig signalen van inwoners die met spoed een woning zoeken maar deze niet kunnen bemachtigen, zo valt te lezen in het rapport 'Maatwerk en pauzewonen'. In het rapport wordt gewezen op het risico dat mensen uit Maassluis dakloos worden en afglijden. De gemeente heeft met diverse partners van de gemeente op het gebied van huisvesting en sociale instanties gesproken om te kunnen inschatten wat nodig is. Ook ervaringen in andere gemeenten zijn bekeken.Voor de komende jaren is berekend dat er in totaal 150 woningen als pauzewoning aangemerkt moeten worden. Nu zijn er 75 woningen in de tijdelijk verhuur via verhuurder Villex. Er moeten er dus nog 75 bij komen. Volgens het rapport kan dat deels binnen de bestaande sociale woningvoorraad, maar kan er ook worden gedacht aan 'containerwoningen'.De pauzewoningen moeten onder meer tijdelijk onderdak bieden aan zogeheten spoedzoekers. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die mantelzorg willen bieden en van ver moeten komen, mensen die tijdelijk werk hebben of kwetsbare personen die net gescheiden zijn.ScheidingScheiding is een grote factor in de behoefte aan sociale huurwoningen. Van de groep gescheiden mensen zijn er jaarlijks zo'n tien tot vijftien personen (meestal mannen) met een zwak sociaal netwerk (en dikwijls een lichte verstandelijke beperking) die tijdens of na de scheiding vastlopen in het zoeken naar een nieuwe woning. Ook zijn er elk jaar tussen de vijf en de tien één-oudergezinnen met kinderen die na omzwervingen aankloppen bij het wijkteam, Maasdelta of het spreekuur van de wethouder. Vaak is het probleem dat na een scheiding het koophuis moet worden verdeeld en dat er geen urgentieverklaring verkregen kan worden. Ook voor hen zou een pauzewoning uitkomst bieden.JongerenNaast de pauzewoningen is er ook behoefte aan woonruimte voor jongeren die een lastige relatie met hun ouders hebben en daarom beter met begeleiding op zichzelf kunnen wonen. Het gaat hierbij om vijftien tot twintig jongeren per jaar. Nu is er nog niet zo'n voorziening in Maassluis. Verder is er ook behoefte aan een tussenstap tussen de nachtopvang en (begeleid) zelfstandig wonen voor mensen die uit de maatschappelijke opvang of uit de gevangenis komen. Het gaat hierbij jaarlijks om vijf tot tien personen.Er dient nog een aantal knelpunten opgelost te worden om aan de vraag te voldoen. Zo moet er genoeg geschikt aanbod zijn. Dat is er nu volgens het rapport onvoldoende. Tijdelijke huur is nu altijd in sloopwoningen of in leegstaande gebouwen. Verder zijn er geen geschikte woningen of panden voor de knelgroepen. Ook moet de samenwerking tussen de diverse betrokken organisaties beter, zodat er meer maatwerk kan plaatsvinden en zou het huidige urgentiesysteem moeten worden geëvalueerd.
Lees meer