Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

B en W over Hertenlaan 2: ‘We konden niet anders dan vergunning verlenen’

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: donderdag 20 februari 2020 22:51

Foto: B en W Westland na vertrek Zwinkels en voor komst Abee


De vergunning voor huisvesting van 28 arbeidsmigranten in het pand Hertenlaan 2 in Honselersdijk is verleend omdat de eigenaar voldeed aan alle geldende voorwaarden op het moment dat de aanvraag werd behandeld. Het college van B en W van Westland is er van overtuigd, dat bij afwijzing de gemeente een aanzienlijke schadeclaim op de mat zou krijgen en dat alsnog de huisvesting van arbeidsmigranten zou moeten worden toegestaan.

Dat is de strekking van een brief die het college donderdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Tijdens de behandeling van de aanvraag 'Hertenlaan 2' bleek dat de geldende regelgeving ontoereikend was om een dergelijke niet-voorziene ontwikkeling tegen te houden. Het initiatief aan de Hertenlaan heeft meerdere ondernemers op het idee gebracht om gelijksoortige projecten te gaan ontwikkelen.

Geheime vergadering
Om verdere aanvragen vóór te zijn, diende een zogeheten voorbereidingsbesluit te worden genomen om woningsplitsing in te dammen. Dit moest in het geheim gebeuren om te voorkomen dat slimme figuren nog snel aanvragen zouden indienen waarop het geldende regime van toepassing zou zijn. Het bedoelde voorbereidingsbesluit is afgelopen dinsdagavond in een geheime raadsvergadering vastgesteld en werd vervolgens om middernacht van kracht.

In de zaak Hertenlaan 2 is het college in gesprek geweest met omwonenden. Met het oog op de leefbaarheid in de wijk is vervolgens getracht om, in overleg met de initiatiefnemer, te komen tot een vermindering van het aantal bedden. "Helaas was dat voor de initiatiefnemer geen haalbare optie. Juridische mogelijkheden om dit af te dwingen, waren niet aanwezig", aldus het college.
In het kader van de leefbaarheid zijn er wél voorschriften verbonden aan de vergunning, bijvoorbeeld dat de woonruimte in een goede staat van onderhoud moet verkeren, er huis- en leefregels opgesteld worden en er een aanspreekpunt is voor bewoners en omwonenden bij klachten. "Bovendien moet de verhuurder bij overlast meewerken aan de aanpak die de gemeente hanteert in geval van woonoverlast en aan buurtbemiddeling", aldus B en W.

Als de vergunningverlening zou zijn aangehouden om het plan 'Hertenlaan 2' vervolgens te verbieden vanwege het voorbereidingsbesluit, zou het college zich schuldig hebben gemaakt aan onbehoorlijk bestuur, verklaren B en W. "Het was het college namelijk bekend dat betrokkene het pand voor dit doel had aangekocht, kosten voor verbouwing heeft gemaakt en contractuele verplichtingen was aangegaan met betrekking tot het huisvesten van arbeidsmigranten", zo luidt de verklaring.

Kwaad bloed
Dat het college op 14 februari bekendmaakte dat de vergunning was verleend, heeft veel kwaad bloed gezet bij een deel van de gemeenteraad. Niet alleen dit voldongen feit viel verkeerd ("de beslistermijn was nog niet verstreken"), ook konden raadsleden niet hun mening over dat besluit geven omdat het eerdergenoemde voorbereidingsbesluit al 'onderweg' was. Een furieuze Peter Duijsens noemde dit vals spel van het college. Er zou misbruik van vertrouwen zijn gemaakt.

B en W: "Wij hebben gemeend in het kader van behoorlijk bestuur de omzettingsvergunning nog voor de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit, te moeten verlenen." Nadat de initiatiefnemer de laatste noodzakelijke gegevens had aangevuld en deze akkoord waren bevonden, waren er volgens het college geen weigeringsgronden meer aanwezig.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Greve banden algemeen
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS