Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Bij groen licht voor islamitische basisschool, staat ie er nog niet zomaar

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: woensdag 14 februari 2018 22:10

Foto: Signbiblio


Als de minister van onderwijs dit voorjaar groen licht geeft voor een islamitische basisschool in de gemeente Westland, zal deze waarschijnlijk pas op zijn vroegst in het schooljaar 2020-2021 van start kunnen gaan. Die conclusie kan worden getrokken uit een brief die het college van B en W woensdag aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

De oorspronkelijke afwijzing van het verzoek van de Haagse scholenstichting Yunus Emre door de staatssecretaris in december 2016, is vorige week door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. De staatssecretaris keurde het plan af, omdat de leerlingenprognose in het plan gebaseerd was op het belangstellingspercentage voor een islamitische basisschool in de gemeente Maastricht. 
Volgens de staatssecretaris is het verschil in bevolkingssamenstelling (niet-Westerse inwoners met een islamitische - Turkse en Marokkaanse - achtergrond) zo groot, dat de gemeente Westland niet vergelijkbaar is met Maastricht. Hierdoor kan het belangstellingspercentage voor het islamitisch onderwijs dat voor Maastricht is vastgesteld niet worden gehanteerd voor de onderbouwing van de belangstelling voor een islamitische basisschool in Westland, stelde de bewindsman destijds.

Aantal kinderen in basisschoolleeftijd
Naar het oordeel van de Raad van State had de staatssecretaris er rekening mee moeten houden, dat in de gemeente Westland aanzienlijk meer kinderen in de basisschoolleeftijd wonen dan in Maastricht. Westland heeft 9.642 kinderen in de basisschoolleeftijd en Maastricht 6.481. Ook als dat in verhouding minder kinderen met een niet-Westerse achtergrond zijn, zouden er in totaal nog steeds genoeg leerlingen kunnen zijn voor een islamitische basisschool, aldus de Raad van State.
De minister zal hier in zijn nieuwe besluit rekening mee moeten houden, zo luidt de opdracht van de Raad van State. Mocht de minister een nieuw, positief besluit nemen, dan wordt basisschool Yunus Emre in een nieuw plan van scholen opgenomen en komt deze in aanmerking voor bekostiging.

Bij een positief besluit van de minister moet de gemeenteraad, op grond van de wetgeving, de school in het eerstvolgende plan van nieuwe basisscholen opnemen. De gemeenteraad moet in dat geval voor 1 augustus dit jaar het plan van nieuwe scholen 2019-2021 vaststellen, waarin de door de minister goedgekeurde school is opgenomen.

Voor de gemeente ontstaat dan de verplichting om voor huisvesting (gebouw) en eerste inrichting onderwijsleerpakket (meubilair en lesmateriaal) zorg te dragen. Hiervoor moet het schoolbestuur vóór 1 maart 2019 een huisvestingsaanvraag indienen bij B en W.
De huisvestingsaanvraag wordt getoetst aan de criteria in de gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting. De komst van een nieuwe school kan consequenties hebben voor de bestaande scholen, omdat leerlingen overstappen naar de nieuwe school. De aanvraag wordt daarom ook besproken met de besturen van de scholen voor primair onderwijs in de gemeente. B en W besluiten uiterlijk 31 december 2019 op de aanvraag. In dat geval zou de school na de zomervakantie van 2020 van start kunnen gaan.

Verwachting
De verwachting is dat de minister uiterlijk begin april een besluit neemt. Bij een negatief besluit kan het schoolbestuur opnieuw beroep instellen bij de Raad van State. Of het bestuur dat gaat doen, is niet bekend. Het bestuur heeft namelijk in de tussentijd een nieuwe aanvraag bij de gemeente ingediend voor opname van een islamitische basisschool in het plan van nieuwe scholen 2019-2021. Het bestuur heeft tot 1 april a.s. de tijd om deze nieuwe aanvraag met cijfers te onderbouwen. 
De gemeenteraad moet dan vóór 1 augustus dit jaar een besluit nemen, tenzij het bestuur de aanvraag voor die tijd intrekt. Dit zal het geval zijn als in het nieuwe besluit van de minister de aanvraag alsnog wordt goedgekeurd. Als het bestuur de aanvraag niet intrekt moet, net als bij de eerste aanvraag, de volledige afhandelingsprocedure doorlopen worden.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
DON Feestweek
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS