Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

BP en 'de Mac' moeten weg bij reconstructie Wippolderlaan

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: woensdag 3 oktober 2018 15:30

Foto: Google Streetview


Het BP-tankstation en de McDonald's-vestiging aan de Wippolderlaan zullen de voorgenomen reconstructie van deze route, de N211, niet overleven. Mede vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en inpassing is besloten de bestemming hiervoor te laten vervallen. Dit is woensdagmiddag door de provincie Zuid-Holland bekendgemaakt.

Zoals WOS Media in de ochtend al meldde, kiezen de bestuurders van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Westland Midden-Delfland voor een nieuwe variant voor de reconstructie van de N211. "Na uitgebreid onderzoek van twee varianten, de Westlandvariant en de bestemmingsplanvariant, is er door de bestuurders besloten om een combinatie van beide, de zogenaamde Wippoldervariant, aan Provinciale Staten en gemeenteraden voor te leggen als oplossing voor de files op de Wippolderlaan.
Deze nieuwe variant gaat uit van een verhoogd kruispunt bij de aansluiting met de Laan van Wateringse Veld en een verdiepte ligging bij de aansluiting met de Veilingroute (N222).

Het vergelijkingsrapport dat gemaakt is naar aanleiding van het onderzoek heeft duidelijk de verschillende effecten van beide varianten zichtbaar gemaakt. Op basis daarvan hebben de bestuurders een goede afweging kunnen maken tussen veiligheid, doorstroming en de bereikbaarheid enerzijds en het tegengaan van nadelige effecten zoals overlast, inpassing en ruimtebeslag anderzijds.

In de 'Wippoldervariant' zijn belangrijke onderdelen uit de 'Westlandvariant' overgenomen. De gewenste verdiepte ligging bij de Veilingroute gaat er komen en het tankstation maakt plaats voor uitbreiding van de Zwethzone. De Wippoldervariant behoudt meer de Zwethzone en is ook beter ingepast in zijn omgeving. Verder komen er extra geluid- en zichtmaatregelen. Uit oogpunt van inpassing en overlast is de 'Wippoldervariant' de meest haalbare variant, aldus de provincie. 

Wippoldervariant
Na de ter inzagelegging van de voorkeursvariant van de bestuurders in 2016, is er door een aantal inwoners een alternatief voorstel ingediend. Terwijl de oorspronkelijke bestemmingsplanvariant uit ging van twee verhoogde liggingen van de kruisingen, ging het alternatief, de Westlandvariant, uit van twee verdiepte liggingen. Na een intensief participatietraject met Burgerparticipatie De Zwethzone, is medio april 2018 het vergelijkingsrapport van beide varianten door Gedeputeerde Staten aangeboden aan Provinciale Staten. Nu is dus door de bestuurders de keuze gemaakt voor de Wippoldervariant.

De gemeenten Westland en Midden-Delfland hebben beide een voorkeur voor de 'Westlandvariant' als oplossing met beste inpassing. Alle partijen hebben uiteindelijk moeten vaststellen dat de 'Westlandvariant' binnen de beschikbare ruimte en het beschikbare budget niet volledig haalbaar is.
Het gezamenlijk doel is: een oplossing vinden die zorgt voor een goede doorstroming, verkeersveilig is, goed is ingepast en de overlast voor omwonenden beperkt. Uiteraard moet het plan ook binnen het beschikbare budget uitgevoerd kunnen worden. Op al deze punten is de Wippoldervariant de meest haalbare variant.
Er is wel een extra budget van 20 miljoen euro voor nodig.

Vervolg
Het besluit dat door de bestuurders is genomen, wordt als uitvoeringsbesluit aangeboden aan Provinciale Staten en de colleges van de gemeenten. Na goedkeuring wordt het proces verder in gang gezet en zal de ruimtelijke procedure weer verder worden voortgezet.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Boekestijn
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS