Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

BP en McDonald's bij Wippolderlaan voelen zich overvallen door provincie

Door: Dennis van Schie

Gepubliceerd op: woensdag 28 november 2018 16:26

Foto: Signbiblio


De vestigingen van McDonald's en BP langs de Wippolderlaan (N211) in het Westland voelen zich overvallen door het voornemen van het provinciebestuur van Zuid-Holland dat ze moeten verdwijnen. Dat bleek woensdag tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten in het Provinciehuis in Den Haag.

Om de doorstroming op de drukke Wippolderlaan te verbeteren, gaat de weg tussen Den Haag en Wateringen flink op de schop. Het moet de oplossing zijn voor de vele opstoppingen en files op deze belangrijke provinciale weg.

De N211 is nu nog een tweebaansweg, maar moet in de toekomst een driebaansweg worden. Ook wordt nog gekeken hoe de kruising op de Wippolderlaan met de Veilingroute en de Wateringveldseweg beter kan doorstromen, weet mediapartner Omroep West.

Zeven personen spraken voorafgaand aan de vergadering hun zorgen uit over de reconstructie van de weg op de grens van Den Haag met Westland, waar bijna 70 miljoen euro mee gemoeid is. De bezwaren van de insprekers behelsden vooral de aantasting van het groen in de Zwethzone en het verdwijnen van de zogeheten verzorgingsplaats, waar nu tankstation BP en hamburgerketen McDonald's een vestiging hebben.

'Onaangenaam verrast'

Een vertegenwoordiger van BP, de heer Heijdra, zei 'onaangenaam verrast te zijn' van het voorgenomen besluit van de provincie. Volgens hem zou in de eerdere plannen voor de reconstructie van de Wippolderlaan, de vestiging van BP behouden blijven op de huidige locatie of op een andere plek in de buurt. Heijdra waarschuwde de Zuid-Hollandse Statenleden: "BP zal hoe dan ook financieel worden benadeeld en zal gecompenseerd moeten worden".

Ook de concessiehouder van de verzorgingsplaats, André van der Goes van Zwethland BV, zei dat hij "compleet overvallen" is. Ondanks dat er al jaren overleg wordt gevoerd met de betrokken partijen over de verbreding van de Wippolderlaan, kwam het provinciale plan "als een donderslag bij heldere hemel". Van der Goes wees er verder op dat er gemiddeld 2.000 auto's per dag daar stoppen om te tanken en een broodje te eten. "Dit is één van de best lopende verzorgingsplaatsen van heel West-Nederland", aldus Van der Goes.

Baanverlies

Van der Goes noemde het onbegrijpelijk dat er niet een alternatieve locatie voor de verzorgingsplaats in het plan is opgenomen. "Daardoor verliezen straks vijftig werknemers hun baan. En dat terwijl een groot deel van het personeel van BP en McDonald's kostwinnaar is voor hun gezin. Het ergste is nog: zij moesten dit nieuws via de media vernemen". Volgens de concessiehouder van de verzorgingsplaats werken er bij deze vestigingen mensen - vooral jongeren - met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zullen dus extra moeite hebben met het vinden van een nieuwe baan, stelde Van der Goes.

Ook de bewoners rondom de Wippolderlaan uitten tijdens de commissievergadering hun zorgen over de verbreding van de weg. Mevrouw Berendse: "Ik maak me zorgen dat dit kleine stukje groen tussen Den Haag en Westland verloren gaat. We hebben in de omgeving al zoveel groen in moeten leveren".

Burgerparticipatie De Zwethzone
Ook Hans Boot van Burgerparticipatie De Zwethzone toonde zich teleurgesteld. De grote vraag is namelijk hoe de nieuwe kruising van de Wippolderlaan en de Veilingroute eruit komt te zien. Boot pleitte voor verdiepte kruisingen van de N211. In het plan van de provincie wordt uitgegaan van een verhoogde kruising bij de Laan van Wateringse Veld. Boot noemde het vreemd dat De Zwethzone niet bij de totstandkoming van deze variant is geraadpleegd.

Ook aan de andere kant van de tafel, aan de zijde van de Statenleden, werden zorgen uitgesproken. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en SP noemden het collectief 'een bijzonder uitvoeringsbesluit', wat impliceerde dat de gang van zaken complex is verlopen. De partijen uitten vooral hun zorgen rondom de verzorgingsplaats, maar maakten geen bezwaar. Statenlid Willem Bakx van 50PLUS zei als enige onomwonden het huidige voorstel van het provinciebestuur niet te zullen steunen.

Provincie blijft in gesprek

Het feit dat er vijftig banen op het spel staan door het mogelijk verdwijnen van BP en McDonald's noemde provinciebestuurder Floor Vermeulen "een aandachtspunt". De gedeputeerde zegde toe in gesprek te blijven met de betrokken partijen, om zo een oplossing te vinden voor BP en McDonald's.

De gemeenteraad van Westland buigt zich op 11 december over de vraag of er (maximaal) 7,6 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld als bijdrage in de verbetering van de verkeersdoorstroming op de Wippolderlaan (N211). De overige 61,4 miljoen euro komt voor rekening van de provincie Zuid-Holland, want de eveneens aanliggende gemeenten Den Haag en Midden-Delfland dragen niet financieel bij.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Boekestijn
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS