Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer
WOS Media heeft geen winstoogmerk, maar is een vrijwilligersorganisatie die met enkele betaalde krachten dient om inwoners van en geïnteresseerden in Westland, Midden-Delfland, Maassluis en Hoek van Holland van een lokaal toereikend media aanbod te voorzien. De inhoud van de website wordt door WOS Media zorgvuldig samengesteld uit informatie die afkomstig is van diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld persberichten, openbare informatiebronnen en als belangrijkste bron de eigen content. WOS Media is niet verantwoordelijk voor afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier gepubliceerde/getoonde gegevens.

Disclaimer (beeld-)materiaal
Van een deel van het (beeld-)materiaal zijn rechthebbenden moeilijk te achterhalen. De samenstellers van WOS Media hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van hen kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de samenstellers van deze website wenden. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Mediamaterialen die zijn toegezonden aan WOS Media, worden beschouwd als materiaal dat ook hergebruikt mag worden, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
 
Auteursrechten
Op alle op de site aanwezige informatie rust auteursrecht. Het is niet toegestaan deze informatie over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WOS Media. Je kunt contact opnemen met ons voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal. Zie de contactgegevens van WOS Media onder het kopje 'Contact'.

Websites van derden
De websites van derden waarnaar op deze website links zijn opgenomen worden niet door WOS Media gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. WOS Media aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

Persoonlijke gegevens/privacyverklaring
WOS Media garandeert dat persoonlijke gegevens die je verstrekt strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden doorgegeven of verkocht. Wij gebruiken alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de gestelde doelen en afspraken. Medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij ze verplicht worden door wet- of regelgeving om hier alsnog mededelingen over te doen.

Gegevens van personen die optreden in onze nieuwsverhalen worden alleen gebruik bij de productie van en voor deze verhalen. WOS Media bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, of ons laat weten dat je niet meer door ons benaderd wilt worden, verwijderen we jouw gegevens zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken nadat je het verzoek hebt gedaan. Gegevens die langer bewaard moeten worden op grond van wet- en regelgeving zullen voor de daarin aangewezen termijn worden bewaard.
We beschermen jouw persoonlijke gegevens door middel van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Mocht je een veiligheidsprobleem aantreffen bij een van onze kanalen, laat het dan weten door contact op te nemen via het contactformulier op onze website.

Als betrokkene heb je recht op inzage, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht op dataportabiliteit, recht op beperking van de verwerking en het recht op bezwaar. Verzoeken rondom deze rechten kunnen gedaan worden door een e-mail te sturen naar nieuws@wos.nl met een kopie van je identiteitsbewijs, zodat wij kunnen vaststellen dat het verzoek door de juiste persoon is gedaan. LET OP! Je dient de persoonlijke gegevens als BSN-nummer en foto onzichtbaar maken.
Een dergelijk verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld, in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. Als een verzoek wordt afgewezen, zal deze afwijzing worden gemotiveerd. Naast de bovengenoemde rechten heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens door WOS Media.
Bovenstaande privacyverklaring kan te allen tijde worden aangepast. Wijzigingen worden dan hier gepubliceerd.

Cookiebeleid
WOS Media maakt gebruikt van cookies om de website te verbeteren, te analyseren, voor social media en advertenties. Door gebruik te maken van deze website en op ‘akkoord’ te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies op de website van WOS Media.
WOS Media gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:
- het analyseren en optimaliseren van de website
- het gericht kunnen tonen van advertenties
- de koppelingen met social media
Deze informatie bevat geen NAW-gegevens of andere persoonlijke gegevens als verstrekte creditcardgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens jouw online-bezoek geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot bepaalde onderdelen.

Webanalyse
Wij maken gebruik van webanalyseservice(s), die worden aangeboden door (een) derde partij(en). Deze partij(en) maakt/maken mogelijk gebruik van cookies op onze digitale producten en diensten met het oog op het helpen analyseren hoe onze bezoekers onze websites en apps gebruiken. Betreffende webanalyseservice gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website of app gebruikt, rapporten over deze activiteiten op te stellen voor online-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot online-activiteiten. Betreffende webanalyseservice mag deze informatie aan derden verschaffen indien betreffende partij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens de webanalyseservice verwerken. Betreffende webanalyseservice zal jouw IP-adres in beginsel niet combineren met andere gegevens waarover genoemde partij beschikt.

Nieuwsbrief
WOS Media verstuurt dagelijks een nieuwsbrief naar mensen die zich hiervoor hebben opgegeven. Hiervoor kun je je ook gemakkelijk afmelden door onder aan de nieuwsbrief op ‘AFMELDEN VOOR NIEUWSBRIEF’ te klikken.


Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS