Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Duurzaam

Filteren op datum:
        
LTO zet vraagtekens bij weidevogelpact maandag 15 oktober 2018 14:02

LTO zet vraagtekens bij weidevogelpact

LTO Delflands Groen, de agrarische belangenbehartiger in Midden-Delfland, vraagt zich af of doorgaan met het zogenoemde weidevogelpact nog wel zinvol is. Dat staat in de toekomstvisie voor het gebied, die LTO deze maand heeft gepresenteerd. Het pact kent 'magere resultaten' en er is sprake van een 'moeizame samenwerking'. Het weidevogelpact is in 2014 opgezet door vijf partijen, waaronder LTO, de KNNV en Vockestaert, en heeft als doel de achteruitgang van de weidevogelstand in Midden-Delfland tegen te gaan. Heel eenvoudig gaat dat dus na al die jaren nog niet. Zo heeft LTO Delflands Groen problemen met de telling van het aantal weidevogels in Midden-Delfland. Die zou overal op één manier gedaan moeten worden. "Helaas is dat nog steeds niet het geval en worden de verschillende wijzen van het tellen van de weidevogels door een omrekenfactor met elkaar vergeleken."Ook zijn er bezwaren tegen een nog in te richten 'weidevogelkerngebied' in de Commandeurspolder in Maasland. Dit gebied van 23 hectare wordt ingericht als ideaal leefgebied voor vogels als de grutto, maar moet beheerd worden door boeren. "Het nu voorliggende plan betekent echter een dermate grote ingreep, dat het maar zeer de vraag is of er op termijn nog boeren zijn te interesseren voor deze grond." De inrichting van dit gebied begint overigens komende vrijdag.LTO Delflands Groen wil daarom betere voorwaarden voor het weidevogelpact. Zo moet onder meer er gekozen worden voor maatregelen die het meeste rendement opleveren en moeten die ook voordelig zijn voor de boeren. Ook moet de samenwerking tussen de vijf partijen een stuk beter.
Lees meer
Mogelijk in toekomst toch windmolens op ABC Westland woensdag 10 oktober 2018 17:05

Mogelijk in toekomst toch windmolens op ABC Westland

Er komen in de toekomst waarschijnlijk toch windmolens te staan op bedrijventerrein ABC Westland. Dat is althans de verwachting van directeur Herwi Rijsdijk, die woensdag te gast was in de Dwars door de Regioshow op WOS Radio. ABC Westland is al geruime tijd bezig met het verduurzamen van het terrein. Enerzijds omdat Rijsdijk en de bedrijven dat zelf belangrijk vinden, maar anderzijds is het ook een wens van klanten. "De supermarkten in Europa wensen dat de producten die zij krijgen een lagere CO2 footprint hebben."Eén van de duurzame initiatieven is het plaatsen van zonnepanelen, op dit moment liggen er ruim 18.000 op de bedrijfsdaken. "We zijn bezig met de vernieuwing van onze bedrijfspanden, dat moet zo goed mogelijk geïsoleerd zijn, want het zijn allemaal hallen waarin groente en fruit gekoeld wordt. We zoeken ook naar duurzame oplossing voor koeltechniek, zodat we bij wijze van spreken de achterkant van de koelcel gebruiken voor de verwarming van onze kantoren." Mede hierdoor heeft ABC Westland inmiddels al een verduurzamingsslag van 'ruim 30 procent' gemaakt.WindmolensABC Westland zette eerder ook in op windmolens. Een proef met mini-windmolens op de daken is echter mislukt. "Helaas brengt dat niet de energie op die we hadden gehoopt."Eerder was er ook de wens voor grote windmolens, in het midden van het bedrijventerrein. Dat stuitte toen op veel verzet. Rijsdijk verwacht echter dat de overheid hem in de toekomst verplicht ze toch te plaatsen. "De provincie Zuid-Holland heeft met pijn in het hart afscheid genomen van ons bedrijf, maar men heeft wel gezegd dat we voor de toekomst oplossingen in deze sfeer moeten creëren. En voor ons is het - op dit moment - de enige mogelijkheid om CO2-neutraal te worden."
Lees meer
Tuinders willen meer CO2, studie naar nieuwe bron ophanden maandag 27 augustus 2018 14:02

Tuinders willen meer CO2, studie naar nieuwe bron ophanden

Er is snel meer CO2 nodig voor de glastuinbouwbedrijven, zeker als men door wil gaan met de verduurzaming binnen de sector. Dat vindt althans telersvereniging Prominent uit De Lier. Die heeft een open brandbrief geschreven naar onder meer het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. CO2-leverancier OCAP onderschrijft desgevraagd de noodzaak, maar zegt ook dat uitbreiding van het gas ophanden is. De regering heeft namelijk geld vrijgemaakt voor een studie naar CO2-afvang bij afvalbedrijven. Als daaruit blijkt dat het haalbaar is om het gas schoon genoeg te krijgen voor gebruik in de kassen (bij afvalverbranding komen meerdere gassen vrij - red.), dan kan dit al rond 2020 een enorme impuls betekenen voor de levering van CO2. Op dit moment leveren alleen Shell en Alco Energy Rotterdam CO2 aan het buizenstelsel van OCAP.Dat buizenstelsel in Westland zelf is overigens kortgeleden nog uitgebreid en inmiddels volledig operationeel. Tuinders gebruiken, vooral in de zomer, CO2 om planten goed te laten groeien. Op de momenten dat er te weinig CO2 voorhanden is, wordt er noodgedwongen gebruik gemaakt van WKK's (warmte-krachtkoppeling) om CO2 te produceren. Maar dat is lang niet zo milieuvriendelijk als de CO2 van het OCAP-netwerk.Steeds meer telers stappen over op milieuvriendelijke energiebronnen als aardwarmte. Nadeel voor de tuinders is dat er geen CO2 vrijkomt bij de productie van aardwarmte, waardoor men dat van elders moet halen. Maar vooralsnog komt er vanuit die andere bronnen, zoals bijvoorbeeld OCAP, niet genoeg, stelt Prominent. En daarmee wordt het gebrek aan CO2 een bottleneck voor een nog duurzamere teelt.
Lees meer