Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage uploaden op onze website. Wij zullen deze controleren en bij goedkeuring publiceren.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Extra commissievergadering Westland over aardgasplannen NAM

Door: Richard Vroom

Gepubliceerd op: zaterdag 7 juli 2018 00:39

Foto: Open Street Map 1


De gemeenteraad van Westland bespreekt dinsdagavond de aangevraagde aardgaswinningsvergunning door de NAM voor het Gaagveld, de locaties Monster, 's-Gravenzande en Maasdijk. Ter voorbereiding is daartoe voor komende maandagavond al een extra commissievergadering uitgeschreven.

Deze haast is geboden, omdat belanghebbenden tot uiterlijk 8 augustus een zienswijze kunnen indienen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dinsdag aanstaande heeft Westland de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie.

Vrijdag heeft het college van B en W een concept voor een zienswijze naar de raadscommissie gestuurd. Daaruit blijkt grote zorg. Die zorg is vooral gevoed door de gevolgen van de gaswinning in Groningen. "Het is niet duidelijk voor Westland of er sprake is van een uitbreiding van de activiteiten ten opzichte van de vorige winningsvergunning. Het beeld is aan het ontstaan dat de NAM ter compensatie van de verminderde gaswinning in Groningen de laatste restjes in Westland versneld uit de bodem wil halen en daarvoor bovendien moet gaan fracken", aldus het college. De vrees bestaat bijvoorbeeld dat de bodem extra gaat dalen, dat er bevingen zullen optreden en het grondwater zal vervuilen mede als gevolg van fracking, zoals bijvoorbeeld in Twente is gebeurd.

Fracking
Bij fracking worden er op circa drie kilometer diepte scheuren in het gasveld gemaakt door onder druk een vloeistof met korrels in te brengen. De korreltjes zorgen ervoor dat de scheuren open blijven waardoor het gas gemakkelijker naar de winningsput stroomt. Volgens B en W is onduidelijk welke chemische middelen hierbij worden gebruikt. De angst is dat dit kan leiden tot bodemvervuiling en mogelijke vervuiling van grondwater. Ondanks dat er in de winningsvergunning algemene uitleg wordt gegeven over wijze en risico’s van fracken, wil Westland meer specifieke informatie hierover.

Affakkelen
Verder zijn er vragen ten aanzien van het affakkelen. "Wij horen van omwonenden dat het veelvuldig voorkomt dat er op de locatie Maasland gas wordt afgefakkeld met alle nadelige gevolgen voor het milieu", stelt het college. Affakkelen zou in beginsel slechts noodzakelijk moeten zijn in de eerste fase van de gaswinning. "Als het waar is dat het affakkelen ook na de initiële fase nog veelvuldig plaatsvindt, willen wij weten wat hiervan de oorzaak is en of dit is op te lossen. Daarnaast wil Westland uiteraard dat het affakkelen tot een minimum beperkt blijft", zo staat in de concept-zienswijze.

Geluidsoverlast
Ook wordt het aspect geluidsoverlast naar voren gebracht. "Omwonenden ondervinden steeds meer hinder van laagfrequente geluidsgolven van de pompen op het NAM-terrein. We vernemen deze klachten van inwoners van zowel 's-Gravenzande, Maasdijk als Maasland. De indruk bestaat dat de geluidsoverlast vaker voorkomt nu het moeilijker wordt om de laatste restjes gas naar boven te krijgen. De vrees bestaat dat er steeds vaker en langer geluidsoverlast zal ontstaan. Wij dringen er bij de NAM op aan hierop actie te ondernemen door bijvoorbeeld betere geluidsisolatie van de pompinstallaties of te overwegen om gedurende de avond- en nachtelijke uren te stoppen met gaswinning (pompen)", aldus het college.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Boekestijn
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS