Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Flinke bezuinigingen op komst in Midden-Delfland

Door: Bas Booister

Gepubliceerd op: donderdag 28 maart 2019 21:58


De gemeente Midden-Delfland gaat flink bezuinigen om het tekort op jeugdhulp van ruim 1,5 miljoen euro in 2019 te dekken. "Gelet op de omvang van het financiële tekort zijn ingrijpende keuzes onvermijdelijk. Wat ons betreft staan alle niet-verplichte uitgaven ter discussie", aldus burgemeester en wethouders.

Het college had ervoor kunnen kiezen om geld uit de pot Algemene Reserve te halen, maar kiest daar niet voor: "Deze pot is bestemd voor incidentele uitgaven", zo stelt wethouder Hans Horlings die over de financiën gaat. "Voor jaarlijks terugkerende kosten zoeken wij structurele oplossingen." Ook in de komende jaren moet er bezuinigd worden.

Toch zijn er wel uitzonderingen die niet geraakt worden door de bezuinigingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het behoud en de ontwikkeling van het groene buitengebied en de taakvelden Onderwijsbeleid, Veiligheid en Woningbouw.

De bezuinigingen zullen wel invloed hebben op de budgetten voor dienstverlening, beheer openbare buitenruimte, vergroening van de kernen, personeel, jeugdzorg, energie en duurzaamheid, organiseren van evenementen, communicatiemiddelen en kostendekking leges.

Concrete voorstellen waarmee het college dit jaar geld wil besparen zijn onder meer bezuinigingen op de zogeheten overhead (-166.000 euro) het schrappen van baggerwerkzaamheden voor 2019 (-77.000 euro) en bezuinigen op sport (-37.000 euro).

Op 9 april wordt tijdens een commissievergadering gesproken over de begrotingswijziging. Dan moet ook duidelijk worden of de voorstellen die het college doet, door de partijen in de raad worden gesteund en of er nog andere ideeën zijn.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
TipTop
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS