Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Geen ooievaarspaal bij Lange Watering

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: dinsdag 4 december 2018 14:18

Foto: Onlangs was CDA Westland nog optimistisch over de kansen


Er komt toch geen ooievaarspaal in het gebied tussen de Lange Watering en de Van Luyklaan in Kwintsheul. Dit blijkt uit de schriftelijke beantwoording van vragen van de CDA-fractie die afgelopen woensdagavond aan wethouder Snijders zijn voorgelegd.

Bij eerdere vragen, door het CDA begin oktober gesteld, had de wethouder al laten weten dat het betreffende gebied binnen de zogeheten beschermingszone voor vogelaanvaringen van Rotterdam The Hague Airport ligt. Het CDA en de Heulse initiatiefnemers keken toen heel verbaasd op. Volgens hen ligt de locatie helemaal niet in de aanvliegroute en op meer dan voldoende afstand.

In zijn nieuwe antwoord legt Snijders uit: "Ooievaars hebben een groot leefgebied. Een zone als die aan de Van Luyklaan is niet voldoende, de ooievaars gaan zeker voedsel zoeken in het gebied binnen de veiligheidszone. Veel weidegebieden rond 't Woudt zijn bij uitstek geschikt".

De nieuwe regels met betrekking tot de luchthaven Rotterdam The Hague Airport zijn bijna gereed en zullen binnenkort door de provincie Zuid-Holland aan B en W van Westland ter ondertekening worden voorgelegd, aldus Snijders.

Verder laat hij weten dat behalve de veiligheidszone ook het weidevogelbeheer een rol speelt. Vanuit organisaties die zich bezighouden met de bescherming van weidevogels is ook verzocht af te zien van het plan om een ooievaarspaal te plaatsen tegen het voor weidevogels zeer belangrijke gebied rond 't Woudt.

Vergunningaanvraag
"Als er een formele omgevingsvergunning wordt aangevraagd, kan deze dan wel geweigerd worden vanwege de (niet-)overschrijding van de 13 km-grens?", wilde het CDA weten. Snijders antwoordt diplomatiek: "De externe werking van een ooievaarsnest tegen de veiligheidszone van luchthaven Rotterdam The Hague Airport en het weidevogelgebied is groot. Het belang hiervan is te groot om dit niet mee te nemen in een afweging."


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Boekestijn
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS