Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Gemeente Westland houdt ruim 5 miljoen over

Door: Kees van Doorn

Gepubliceerd op: vrijdag 8 juni 2018 10:13

Foto: WOS Media


De gemeente Westland sluit het jaar 2017 af met een voordelig resultaat van 8,6 miljoen euro. Maar omdat voor 3 miljoen aan geplande werkzaamheden is doorgeschoven naar 2018, houdt Westland dus op een totale begroting van 329 miljoen een netto-bedrag van 5,6 miljoen over.

Dat wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers op de grondexploitatie. Het college van B en W heeft de gemeenteraad voorgesteld het overschot toe te voegen aan de algemene reserve. Dit blijkt uit de jaarrekening, die het college naar de raad heeft gestuurd.

Daaruit blijkt verder dat zowel de reservepositie als de schuldpositie van de gemeente zich positiever hebben ontwikkeld dan was verwacht. Eind 2017 zat er in totaal 259,8 miljoen in de reserves, terwijl met 234,7 miljoen rekening was gehouden. Dat kwam niet alleen door het jaarresultaat, maar ook door vertraging van enkele geraamde uitgaven uit de reserves.

De schuldpositie staat sinds eind vorig jaar op 336,4 miljoen euro, 28 miljoen minder dan verwacht. Belangrijkste oorzaak hiervan was een ontvangst van 24 miljoen uit de verkoop van gronden.

Volgens wethouder financiën Ben van der Stee heeft de gemeente zijn zaken financieel op orde. "Tegelijkertijd realiseren we ons dat de ambities van het nieuwe college ook een financiële weerslag zullen hebben. Hetzelfde geldt voor het zogenoemde Interbestuurlijke programma op het gebied van woningbouw, energietransitie en sociale vraagstukken. Ook op verschillende andere terreinen voorzien we de komende jaren hogere uitgaven, zoals voor jeugdzorg en de aanpak van de verzakkingen in De Lier".

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening op 10 juli.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Banner Evides
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS