Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Lintjesregen in Westland: 21 onderscheidingen

Door: Bas Booister

Gepubliceerd op: vrijdag 26 april 2019 11:04

Foto: Boudewijn Vermeer


In de gemeente Westland zijn ter gelegenheid van Koningsdag 21 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Dat gebeurde door burgemeester Bouke Arends in gebouw De Veiling (voorheen De Leuningjes) in Poeldijk.

Drie inwoners van Westland zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat waren:
Krijn Buitelaar uit ’s-Gravenzande, die van 1966 tot 2011 vrijwilliger was bij de Protestantse kerk in Naaldwijk. Hij vervulde in die periode van 45 jaar meerdere functies. Verder ging hij vele jaren naar ontwikkelingslanden om zijn kennis over de groenteteelt te delen;

Cor van Elswijk uit Honselersdijk begon in 1987 als scheidsrechter bij lokale Westlandse voetbalverenigingen en floot bijna 25 jaar op het hoogste niveau van de zondagamateurs. Bij de Haagse Scheidsrechter Vereniging verzorgt hij trainingen. Daarnaast is Van Elswijk oprichter van Buurtpreventie Honselersdijk waarvoor hij ook nog steeds actief is;

Theo Mulder uit Wateringen werd in 2002 voorzitter van het Rode Kruis, district Delft/Westland-West en De Lier. Daarnaast zette hij in Delft een ontbijtservice voor ouderen op. Onder veel meer is Mulder voorzitter van het Platform Vrijwilligerswerk Westland en vrijwilliger bij de Zonnebloem.

De volgende 18 personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
Henny Beukers-van den Heuvel uit Wateringen werkt sinds 1998 als vrijwilliger/penningmeester bij handbalvereniging Veneco Velo, waar zij verder ook tal van taken rondom wedstrijden voor haar rekening neemt.

Geeke de Bruijn-Kuyvenhoven uit 's-Gravenzande werd in 1990 vrijwilliger bij de Infogroep Glastuinbouw Westland en was voorzitter van het project ‘Klas in de kas’. Vanaf 1999 was zij tien jaar lang voorzitter van de Westlandse Federatie van Muziekverenigingen en daarnaast, tot 2017 secretaris en penningmeester van muziekvereniging Eendracht maakt Macht.

Vincent van Dijk uit 's-Gravenzande was van 1969 tot 1999 als vrijwilliger actief bij de Protestantse Gemeente 's-Gravenzande. Sinds 1991 was hij betrokken bij voetbalclub SV 's Gravenzande en - na de fusie in 2010 - bij FC 's-Gravenzande. Behalve de bestuurlijke functies die hij in de vereniging vervult, is Van Dijk ook actief geweest als leider en trainer.

Gerard van der Elst uit Poeldijk is sinds 1976 vrijwilliger bij Scouting Poeldijk en heeft zich bijzonder ingespannen om het nieuwe gebouw tot stand te brengen. Sinds 2017 beheert Van der Elst voor drie koorgroepen de bibliotheek en is hij actief bij Zangkoren Deo Sacrum in Poeldijk.

Arjen van der Ende uit Maasdijk was in 1978 initiatiefnemer van de Sociëteit Happy Valley. Sinds 1985 is hij betrokken bij de Stichting Zomerspektakel Maasdijk, waarvan hij in 1989 voorzitter werd. Sinds 1997 is Van der Ende vrijwilliger bij de Stichting On Wheels en verder is hij bestuurslid van de Stichting Kernoverleg Maasdijk.

Gilles Hamel uit Naaldwijk is sinds 1992 vrijwilliger bij respectievelijk verpleeghuis De Naaldhorst en het verpleeghuis De Hooge Tuinen in Naaldwijk. Hij was van 1995 tot 2006 scriba van de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Tevens is hij sinds 1996 actief bij het Historisch Archief Westland.

Gerard Helmich uit Naaldwijk is sinds 1980 actief als vrijwilliger bij de vereniging Vrienden van het Staelduinse Bos. Vanaf 1989 is hij, met een tussenpauze, schaakleider geweest bij de vereniging Schaakmat. Ook is Helmich vrijwilliger bij de Parochie Sint Adrianus.

Corrie Kleijberg-van der Valk uit Wateringen was van 1975 tot 1990 vrijwilliger bij de zorginstelling De Ark. Van 1989 tot 2018 was ze gastvrouw bij het Oranje Comité Wateringen. Daarbij begeleidde en organiseerde zij de kinderspelen en de kinderoptocht.

Piet van der Knaap uit Wateringen is vanaf 1954 vrijwilliger bij handbalvereniging Velo. Hij richtte het herenhandbalteam op en vervulde tal van bestuursfuncties. Sinds 1998 is Van der Knaap bestuurslid van Stichting Kringloopwinkel Wateringen en Kwintsheul.

Koos van der Kruijk uit Monster zet zich vanaf 1990 voor de Hervormde Gemeente Monster. Hij vervulde functies als ouderling, scriba, leider van de jeugdclub en lid van de muziekcommissie. Sinds 1998 is Van der Kruijk secretaris van de Gereformeerde Bond.

Jacques Moor uit Monster is sinds 1998 vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente in Monster. Hij verricht reparatie-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de diverse kerkgebouwen en in de tuin rondom de kerk.

Auke Mulder uit Honselersdijk is sinds 1976 politievrijwilliger. Hij zet zich in voor de surveillancedienst bij evenementen, verkeerscontroles, wijkzorg, preventie en andere regionale evenementen.

Leeke van der Poel uit Naaldwijk was van 1979 tot 2018 als vrijwilliger werkzaam bij het zeilend zeeschip De Eendracht. Hij werkte er onder meer als schipper. De Eendracht verzorgt groepsreizen voor onder anderen ex-daklozen, jongeren in een moeilijke thuissituatie of met een ernstige ziekte.

Gerrie Quak-Lanser uit Naaldwijk was van 1997 tot 2013 vrijwilliger bij Rode Kruis Nederland. Vanaf 2003 is zij vrijwilliger en secretaris bij het Westlands Dameskoor, waar ze de ledenadministratie en de website bijhoudt. Voor bijzondere concerten verzorgt zij de fondsenwerving.

Aart Quak uit Naaldwijk ging in de jaren zestig als ontwikkelingswerker in de tuinbouw werken in Brazilië en Colombia. Het doel was het verbeteren van het voedselpakket door het opzetten van school- en huistuinen. Sinds 2006 is hij voorzitter en secretaris bij de Voedselbank Westland. Als coördinator zorgt hij voor het beoordelen van de aanvragen, het verwerven van voedsel en is hij verantwoordelijk voor de voedselveiligheid.

Frank Rijneveen uit Monster was van 1997 tot 2017 bestuurslid van de Stichting Dorpshuis ‘De Noviteit’ in Monster. In 2002 werd hij raadslid en bij de vorming van de gemeente Westland in 2004 werd hij steunraadslid in de fusiegemeente. Van 2006 tot 2017 was hij raadslid om vervolgens tussentijds wethouder te worden.

Marian Ruivenkamp uit Monster was van 1975 tot 1998 dirigent bij het kerkkoor van het klooster Monster. Vanaf 1999 is zij dirigent bij de Heilige Lambertuskerk. Als voorzitter van de Soos in Monster was zij betrokken bij allerlei evenementen voor mensen met een beperking uit Monster, Ter Heijde en 's-Gravenzande.

Alex de Zeeuw uit Naaldwijk is sinds 1978 onder meer hulpkoster bij de Protestantse Gemeente Naaldwijk. Hij was daarnaast voorzitter van de Fiets Tour Club Glazen Stad (1986-1990) en jurylid bij wedstrijden van Schaatsclub De Eendracht (1992-1996). Sinds 2014 is hij actief bij het Buddy Netwerk.

Vervroegd
In De Veiling ontbrak vrijdag wethouder Leen Snijders uit Monster. Hij kreeg daarom woensdag al deze onderscheiding. Snijders is gedurende zo’n 20 jaar raadslid geweest, eerst in de toenmalige gemeente Monster en daarna in Westland, totdat hij vorig jaar wethouder werd.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
GJ
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS