Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Maassluis straks 'eerste stad achter de schermen'?

Door: Bas Booister

Gepubliceerd op: dinsdag 9 juli 2019 23:50

Foto: voorbeeld van aardenwal 1


Als Maassluis de geluidsoverlast van rijksweg A20 structureel wil verminderen, is een geluidscherm vrijwel onvermijdelijk. En dat gaat dan gepaard met een beperking van het uitzicht en flinke kosten, naar schatting oplopend tot zo'n 11 miljoen euro in totaal. Dat bleek dinsdagavond tijdens een themabijeenkomst van de gemeenteraad, waarin de projectgroep die een oplossing moet verzinnen voor het tegengaan van de geluidsoverlast uitleg gaf.

In totaal werden er vier opties gepresenteerd, variërend in lengte, soort geluidswering (aarden wal, geluidsscherm, of combinatie) en locatie. De optie waarbij een geluidsscherm zo dicht mogelijk op de snelweg wordt geplaatst, krijgt het meeste steun van de omwonenden. Het scherm zou in dat geval op grond van Rijkswaterstaat moeten komen, waardoor een groot deel van het achterliggende groen gespaard kan blijven. Maar of Rijkswaterstaat daarmee akkoord gaat en of daar nog andere 'mitsen en maren' aan zitten, is nog onbekend.

Sowieso blijft de vraag in het geval van de scenario's waar een geluidsscherm in verwerkt is (drie van de vier) waar het geld vandaan moet worden gehaald. Een kosteninschatting van de gemeente wijst uit dat, bij een hoogte van zeven meter, het per strekkende meter geluidsscherm tenminste 2.800 euro zou kosten. Daar zijn de overige projectkosten nog niet eens in meegerekend. Gezien de aankomende bezuinigingsoperatie waar de gemeente dit jaar voor staat, is het steunen van een dergelijk project met enkele miljoenen euro niet erg voor de hand liggend.

Aarden wal
Maar de kostenneutrale optie, scenario één, lijkt inmiddels de minst waarschijnlijke optie. Volgens dat plan zou er een hogere aarden wal moeten komen, gemaakt van zand dat elders niet meer hoeft te worden opgeslagen. Maar in dat geval moet een groot deel van het groen worden weggehaald om zo een stevige basis voor de wal te realiseren, iets waar veel omwonenden niet op zitten te wachten. Bovendien zou slechts een beperkt deel van de omwonenden profijt hebben van die optie, omdat het geluid van de weg langs de randen zal 'weglekken'. Dat scenario is wel vorig jaar door een meerderheid van de raad aangenomen. Alleen de VSP stemde tegen.

Een van de omwonenden merkt op dat dankzij hen nu naar voren is gekomen dat alleen een verhoogde aarden wal weinig verandering zal brengen. Veel omwonenden kwamen tijdens een raadsvergadering over het thema vorig jaar langs om hun ongenoegen te uiten. Uiteindelijk heeft dat tot een vruchtbare samenwerking geleid tussen de gemeente, een onderzoeksbureau en een vertegenwoordiger van de omwonenden. Die vormen nu de projectgroep, waar vrijwel iedereen over te spreken is. "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald", merkt de buurtbewoner op.

In augustus volgt er nog een gesprek met Rijkswaterstaat. Niet alleen over of de overheidsinstantie akkoord zou gaan met de plaatsing van geluidsschermen op haar grond, maar ook om het te hebben over de financiering van de schermen. Buurgemeente Vlaardingen zou namelijk wel in aanmerking gekomen zijn voor de schermen (en heeft ze nu ook staan), terwijl de geluidsoverlast daar veel minder hevig zou zijn. Een vraag waar de gemeente Maassluis nog altijd mee zit.

Snelheidsverlaging
De gemeenteraad probeert met een motie van Forum voor Maassluis in de hand ook nog via een ander spoor de geluidsoverlast te verminderen. Namelijk door het laten terugbrengen van de maximum snelheid op de snelweg van 130, naar 100 kilometer per uur. Daartoe is een brief geschreven aan verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen, maar die heeft nog niet gereageerd. De vraag is hoe nuttig die brief is, nu uit onderzoek van een gespecialiseerd bureau blijkt dat een dergelijke snelheidsverlaging slechts 1 decibel minder geluid oplevert.

Na de zomervakantie gaat de projectgroep zich richten op een advies aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling  dat er nog vóór het einde van het jaar een besluit kan worden genomen over de kwestie. Dan moet duidelijk zijn of Maassluis niet alleen (zoals de slogan luidt) 'de eerste stad aan de Waterweg' is, maar ook de 'eerste stad achter de schermen' wordt.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
GJ
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS