Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Midden-Delfland bezuinigt op kunst, bibliotheek en groenonderhoud

Door: Stefan van der Meer

Gepubliceerd op: donderdag 19 september 2019 16:25


De gemeente Midden-Delfland gaat de komende jaren fors bezuinigen op de subsidies voor kunst en cultuur en op voorzieningen als de bibliotheek en ouderenwerk. Ook komt in de dorpskernen minder geld beschikbaar voor de vervanging van bomen en de herinrichting van plantsoenen. Op die manier moet het tekort dat grotendeels is ontstaan door hogere kosten voor jeugdhulp worden gedekt.

Dat blijkt uit de programmabegroting die burgemeester en wethouders hebben vastgesteld voor de jaren 2020 tot en met 2023. Vanwege een forse kostenstijging door de toename van zorgtaken, landelijke loonafspraken en de omgevingswet en achterblijvende inkomsten van het Rijk, kampt de gemeente met een tekort van 2,2 miljoen euro.

Die wordt dus opgelost door bezuinigingen op diverse vlakken. Zo gaat het budget voor culturele subsidies met 20.000 euro omlaag en worden maatregelen genomen om 50.000 euro (per 2021) te besparen op subsidie voor de bibliotheek. Mogelijk blijft het daar overigens niet bij: "Omdat het geen verplichting is om (in iedere kern) een bibliotheek te hebben, zijn verdere bezuinigen in essentie mogelijk", aldus het college.

Door bij de aanbesteding voor onderhoud van openbaar groen het kwaliteitsniveau aan te passen en de inrichting van openbaar groen sober uit te voeren kan een bezuiniging van 142.000 worden gedaan. Verder kan op ouderenwerk vanaf 2021 zo'n 80.000 euro worden bespaard.

Alle maatregelen bij elkaar leveren voor 2020 een besparing van 1,6 miljoen euro op. Het resterende bedrag van 5,5 ton wordt eenmalig uit de algemene reserve gehaald, waardoor baten en lasten in evenwicht komen. In de jaren daarna wordt een positief resultaat op de begroting verwacht.

College zet woningbouwplannen door
De ambitie om 700 nieuwe woningen te bouwen in de dorpskernen blijft overeind. Er lopen inmiddels vijf projecten en het college hoopt dat de ontwikkelaars hun plannen in 2020 concreet kunnen maken.

Afvalstoffenheffing omhoog
Zoals eerder aangekondigd, kunnen burgers wel een verhoging van de afvalstoffenheffing verwachten. Deze gaat gemiddeld omhoog met 50 euro per huishouden. Dit is een gevolg van de hogere kosten voor het ophalen en verwerken van het afval.

De gemeenteraad vergadert in november over de begroting.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Greve banden algemeen
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS