Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Midden-Delfland verwacht nieuwe bezuinigingen

Door: Stefan van der Meer

Gepubliceerd op: woensdag 26 februari 2020 16:27


Het college van B en W in Midden-Delfland verwacht opnieuw ingrijpende bezuinigingsmaatregelen te moeten nemen, om ook de komende jaren een sluitende begroting te kunnen presenteren. Welke dat zijn, moet later dit jaar duidelijk worden. Dat is te lezen in de eerste periodieke begrotingswijziging voor 2020, waarover de gemeenteraad in maart vergadert.

In november stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met de meerjarenbegroting voor 2020-2023. Daarin moest al fors worden bezuinigd vanwege een grote kostenstijging door de toename van zorgtaken, landelijke loonafspraken, de Omgevingswet en achterblijvende inkomsten van het Rijk. Die bezuiniging blijkt echter niet genoeg.


Door nieuwe ontwikkelingen, onder meer de uitwerking van het klimaatakkoord, hogere personeelskosten en het sociaal domein en een herijking van het Gemeentefonds, houdt B en W nu ernstig rekening met hogere kosten en lagere opbrengsten dan eerder werd begroot. Dit betekent dat er nieuwe bezuinigingen nodig zijn. Bij de behandeling van de zogeheten Kadernota later dit jaar wordt een pakket van maatregelen voorgelegd.

Positief resultaat
De eerste periodieke begrotingswijziging van 2020 sluit met een positief resultaat van 27.254 euro. Dit wordt voornamelijk bereikt door een voordeel dat wordt gehaald uit het project Zuidhoornseweg in Den Hoorn. B en W stelt voor om dit bedrag toe te voegen aan de reserve.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Greve banden algemeen
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS