Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Midden-Delfland: 'Wij blijven gaan voor Westlandvariant'

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: woensdag 3 oktober 2018 17:21

Foto: Bestemmingsplanvariant bij Laan van Wateringse Veld


Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland zeggen te willen blijven streven naar realisatie van de Westlandvariant bij de reconstructie van de N211 (Wippolderlaan). Dat stelt het college woensdag in een brief aan de gemeenteraad. In dezelfde brief wordt overigens erkend dat er een onoverbrugbaar tekort bestaat.

Met de brief reageert het college op de bekendmaking van de provincie, dat daar gekozen is voor een nieuwe oplossing: de Wippoldervariant. Die kent een verdiepte kruising bij de Veilingroute, maar een verhoogde kruising bij de Laan van Wateringse Veld.

Betrokkenheid Midden-Delfland
De gemeente Midden-Delfland heeft formeel een beperkte betrokkenheid bij deze reconstructie, verklaart het college. Het primaire belang is dat de doorstroming en verkeersveiligheid op de Wippolderlaan verbeteren. 
"De gemeente heeft de volgende belangen die onze betrokkenheid vergroten:
* het beperken van de nadelige milieueffecten voor bewoners;
* het beperken van het ruimtebeslag van de weg en het verbeteren van de inpassing in de Zwethzone;
* het verbeteren van de verkeersveiligheid en het tegengaan van het sluipverkeer op de route Veenakkerweg-Dorpskade;
* het waarborgen van de bereikbaarheid van bedrijventerrein Harnaschpolder."

In februari dit jaar hebben de provincie en de gemeenten Westland en Midden-Delfland al geconcludeerd dat de Westlandvariant heel veel duurder zou zijn dan de (oorspronkelijke) Bestemmingsplanvariant. Toch is toen de Westlandvariant als uitgangspunt genomen met de bereidheid om het projectbudget te verhogen.

'Onoverbrugbaar'
"Gedurende het proces hebben we moeten vaststellen dat met name de provincie en gemeente Westland een verregaande financiële inspanning wilden leveren om de Westlandvariant mogelijk te maken, maar dat er desondanks een onoverbrugbaar budgettekort blijft bestaan", aldus B en W. "Ook een substantiële financiële bijdrage van gemeente Midden-Delfland, als dit al mogelijk zou zijn, dekt dit tekort niet. Daarom heeft de provincie het ontwerp van de Westlandvariant aangepast aan het beschikbare budget. Dit heeft geleid tot het alternatief Wippoldervariant."

"Wij hebben als college een voorkeur voor de Westlandvariant, maar we onderkennen dat de Wippoldervariant de meest haalbare variant is. Daarbij vinden we dat ter plaatse van de verhoogde kruising met de Laan van Wateringse Veld extra maatregelen noodzakelijk zijn om de geluid- en lichthinder voor omwonenden te beperken en de inpassing te verbeteren."

Om de nieuwe variant mogelijk te maken moeten Provinciale Staten van Zuid Holland een nieuw uitvoeringsbesluit nemen. Dit gebeurt naar verwachting in december.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Boekestijn
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS