Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage uploaden op onze website. Wij zullen deze controleren en bij goedkeuring publiceren.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Midden-Delfland wijst verdere gasboring af

Door: Kees van Doorn

Gepubliceerd op: vrijdag 13 juli 2018 14:28


De gemeente Midden-Delfland is tegen het verder boren naar aardgas in het gaswinningsveld Gaag-Monster. In een zienswijze op het winningsplan stelt de gemeente 'fel tegenstander' te zijn van het via fracking 'schrapen van fossiele brandstoffen uit de bodem' door de NAM. Het ministerie van EZ en Klimaat wordt gevraagd met de NAM in gesprek te gaan over het beëindigen van de gaswinning.

Volgens de gemeente is verder boren in strijd met het beleid om Nederland van het gas af te halen. Bovendien is het gebied aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap en geven alle rapporten aan dat er bij gaswinning risico is van bodemdaling en aardbevingen. Dat fracking eerder is toegepast en dat er geen gevolgen van zijn waargenomen, wil niet zeggen dat fracken géén schadelijke effecten heeft. En schade aan het landschap is onomkeerbaar, zo betoogt de gemeente.

Als de rijksoverheid toch voorrang geeft aan het economisch belang op de kortere termijn, dan verlangt Midden-Delfland bescherming van het landschap en compensatie van de eventuele schadelijke gevolgen. Er moet vastgesteld worden hoe de situatie nu is en de gevolgen van de winning moeten goed in kaart worden gebracht. De materiële schade moet dan volledig worden vergoed en schade aan het landschap moet worden gecompenseerd.

Reactie Mijn Partij
Het indienen van een zienswijze omtrent deze vergunningsaanvraag is een bevoegdheid van B en W. Dat dit zonder overleg met de gemeenteraad is uitgevoerd, wordt het college niet in dank afgenomen door de fractie van Mijn Partij. Dat bleek vrijdagavond uit een brief van de fractie.

Mijn Partij vindt, dat de zienswijze te welwillend wordt afgesloten. De kritiek betreft vooral de zinsnede "wordt de vergunning onverhoopt toch verleend …". Daar had naar de mening van Mijn Partij op moeten volgen: "Echter, alles in overweging nemende is onze conclusie dat de winningsvergunning moet worden geweigerd".

De fractie eindigt de brief met twee vragen aan B en W: "Welke goede redenen had u om in deze procedure de Raad over te slaan gezien het maatschappelijk belang van dit dossier?" en "Waarom is er in dit dossier geen aansluiting gezocht bij Maassluis en Westland?"


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Beukers
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS