Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Naaldwijkse Daltonschool mogelijk naar Hoogeland

Door: Kees van Doorn

Gepubliceerd op: vrijdag 30 november 2018 13:59

Foto: Google Streetview


De gemeente Westland onderzoekt of in de Naaldwijkse nieuwbouwwijk Hoogeland openbaar onderwijs gerealiseerd kan worden door verhuizing van de Openbare Daltonschool. Er komen dan eerst 8 tijdelijke units in afwachting van een nieuw gebouw met 8 lokalen. De huidige locatie van de Daltonschool in de wijk Pijle Tuinen zou kunnen worden gebruikt voor het opvangen van de groei van andere scholen zoals De Regenboog.

Dit staat in het Integraal Huisvestingplan Onderwijshuisvesting Westland voor de komende 15 jaar. Dinsdagavond worden de raadsleden daarover bijgepraat in een raadsinformatieavond. Het plan is in samenspraak met de Westlandse schoolbesturen opgesteld en bevat een analyse van de onderwijsvoorzieningen in alle kernen en een overzicht van wat er de komende 15 jaar nodig is. Daarbij is een van de uitgangspunten dat een basisschool nooit verder dan 750 meter van een woning af ligt, tenzij de school een regiofunctie heeft. En verder dat er recht is op renovatie of nieuwbouw als een school(gebouw) 50 jaar of ouder is.

In het plan staat ook dat de Waalcampus, de nieuwe naam van de 's-Gravenzandse Godfried Bomansschool na de verhuizing naar de nieuwbouwwijk Dijckerwaal, in 8 tijdelijke units wordt gehuisvest. Die zal de school naar verwachting ongeveer 5 jaar moeten gebruiken in afwachting van een nieuw gebouw. Omdat het heel moeilijk is om de leerlingenaantallen in nieuwbouwwijken te voorspellen, komt die nieuwe school op een plek waar ruimte is om eventueel naar 16 groepen door te groeien. De leegkomende 8 lokalen van de Godfried Bomansschool worden vervolgens ingezet voor De Kameleon, de Driekleur Dalton en de kinderopvang.

In Wateringen is het ruimtetekort vooral urgent bij de Pieter van der Plasschool, De Hofvilla en De Kyckert. Die hebben te maken met een forse toeloop van leerlingen uit Den Haag. Het aantal Haagse leerlingen in Wateringen is in drie jaar tijd toegenomen van 224 tot 290. Onderzocht wordt of de openbare De Kyckert een nevenvestiging in de te ontwikkelen woonwijk (Tuin Van der Lely) tussen Poeldijkseweg en Erasmusweg kan krijgen. Gebouw De Eendenburcht kan dan dienen als tijdelijk onderkomen. Uitbreiding van de Pieter van der Plasschool wordt onderzocht.

Terwijl de gemeente nieuwbouw van scholen moet betalen, zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud. Ze hebben echter laten weten dat ze daarvoor jaarlijks 650.000 euro tekort komen. Het college van B en W wil daarvoor een noodfonds met 500.000 euro opzetten. Omdat de openbare scholen in het verleden veelvuldig met nevenvestigingen hebben moeten werken en daarvoor minder geld van de overheid kregen, hebben de besturen van de bijzondere scholen er geen bezwaar tegen dat het noodfonds ten goede komt aan het openbaar onderwijs. Wel willen ze dan dat de gemeente in principe garant staat voor de (structurele) tekorten op de onderhoudskosten.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Boekestijn
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS