Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Natuurbegraven Bonnenpolder 'minder zichtbaar en weinig overlast'

Door: Kyra Moor

Gepubliceerd op: woensdag 19 juni 2019 13:49

Foto: Vimeo Natuurbegraven Nederland 3


Natuurbegraven in de Bonnenpolder in Hoek van Holland moet niet te zichtbaar zijn en zo min mogelijk overlast veroorzaken. Dat is besloten na een Rotterdamse commissievergadering in januari. De mogelijke locaties voor natuurbegraven die aan deze eisen voldoen zijn nu beperkt tot het duinbos dat aangelegd zal worden ten zuiden van het Staelduinse bos en de polder achter de Bonnendijk.

In 2016 heeft Natuurbegraven Nederland 128 hectare grond in de Bonnenpolder gekocht van de erven Van Rijckevorsel. Van deze 128 hectare is 30 hectare bestemd voor natuurbegraven. Samen met Natuurmonumenten en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap moet er in Hoek van Holland een nieuw natuurgebied worden gerealiseerd.

Na een aantal ontwerpateliers die open waren voor Hoekenezen zijn diverse aanpassingen gemaakt aan het vorige ontwerp. Zo is natuurbegraven langs de Bonnendijk helemaal weggehaald. Waar natuurbegraven vanuit de Haakweg in het zicht lag, is gekozen voor een locatie om urnen te begraven. Daar hoeft de grond niet voor opgehoogd te worden. Deze begrafenissen zullen plaatsvinden in de polder achter de Bonnendijk. In het duinbos moeten de fiets-, wandel-, en ruiterpaden vijftien tot twintig meter van de begraafplaatsen af liggen.

Verder wordt er in de zone tussen bebouwing en begraven, de zogeheten piëteitszone, begroeiing geplaatst. Hierdoor zou het begraven minder zichtbaar moeten zijn.

Ook is de gemeente bezig met onderzoeken naar verkeer en parkeren, flora en fauna en het effect van natuurbegraven op de kwaliteit van grondwater. Hoewel de onderzoeken nog niet compleet zijn afgerond, laten de voorlopige conclusies zien dat er geen nadelige effecten te verwachten zijn.


Naar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan in september of oktober ter inzage gelegd. Dan kunnen er zes weken lang zienswijzen worden ingediend op het plan. Half oktober of half november zal er dan een beslissing worden genomen door de raad.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
TipTop
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS