Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Nauwelijks of geen EHBO-training voor agenten

Door: Stefan van der Meer

Gepubliceerd op: dinsdag 13 februari 2018 08:08

Foto: SignBiblio


Politieagenten van de Eenheid Den Haag, waaronder ook bureau Westland valt, hebben drie jaar lang niet of nauwelijks EHBO-trainingen gevolgd. Dat blijkt uit onderzoek van mediapartner Omroep West. De politie zelf verstaat onder EHBO ook 'levensreddende handelingen' als reanimatie. Agenten zijn in veel gevallen eerder bij een ongeval met gewonden dan de ambulance.

Tot 2015 werd bij de politie-eenheid Den Haag de halfjaarlijkse EHBO-bijscholing verzorgd door een speciale EHBO-docent, staat in politienotities die in handen zijn van Omroep West. Nadien zijn er geen reguliere trainingen voor eerstehulpverlening meer aangeboden. Volgens de politie komt dat door de omvorming van 26 regiokorpsen naar een landelijke politie.

"In de eerste plaats kwam de functie EHBO-docent na de reorganisatie niet meer terug in de inrichting van de politieorganisatie. In de tweede plaats ontbreekt het landelijk aan een lijn omtrent bijscholing op het gebied van EHBO", aldus de politie. Wel zijn er de afgelopen jaren 'enkele' EHBO- of AED-trainingen verzorgd, door collega-instructeurs of externe aanbieders. "Dit zijn echter op zichzelf staande initiatieven op beperkte schaal."

Landelijke afspraken
De EHBO-trainingen zijn een verplicht onderdeel van de politieopleiding en die worden dan ook 'als zodanig getoetst'. Maar agenten hebben geen verplichting tot een 'periodieke bijscholing of toetsing dan wel registratie van de resultaten daarvan'. Er kunnen ook geen sancties worden opgelegd als de 'herhalingstrainingen' niet worden gehaald. Dat is anders bij bijvoorbeeld schietvaardigheidstoetsen; als een agent die niet haalt, kan zijn of haar vuurwapen ingenomen worden.

Volgens de Eenheid Den Haag zijn de afgelopen jaren ook bij de andere regionale politie-eenheden in Nederland niet of nauwelijks EHBO-trainingen geweest. Een woordvoerder van de Nationale Politie kan dat niet bevestigen. "Wat betreft bijscholing daarvan wordt er binnen de eenheden wisselend mee omgegaan. Dat stamt nog uit de oude situatie met verschillende korpsen. Met de eenwording van de politie is de behoefte aan landelijke afspraken ontstaan."

Gegevens verloren gegaan
Die landelijke afspraken gaan volgens de woordvoerder van de Nationale Politie gelden voor alle eenheden in Nederland. Vanwege de grote aantallen politiemedewerkers die bijgeschoold moeten worden zullen de EHBO-trainingen 'gefaseerd' ingevoerd worden. "Afhankelijk van welke politiemensen de bijscholing krijgen, worden de aantallen bepaald en is een inschatting te maken van een tijdspad. Ook is nog niet bepaald hoe de bijscholing vormgegeven wordt, dus er moet nog bepaald worden hoe vaak de bijscholing plaats gaat vinden."

De reorganisatie tot een Nationale Politie werd in 2013 ingezet. Niet uit te sluiten valt dat de politieagenten van de Eenheid Den Haag al sinds dat jaar geen EHBO-trainingen meer hebben gevolgd. Bij de overstap naar een nieuw landelijk registratiesysteem zijn volgens de politie namelijk 'historische gegevens' verloren gegaan.

Training voor ‘blauw op straat’
Dit jaar zullen er voor de agenten van de Eenheid Den Haag weer verplichte EHBO-trainingen worden gegeven. Die zijn gestart op 30 januari. In heel 2018 zullen ruim 2.500 politiemedewerkers worden opgeleid. Dat is minder dan de helft van het totale personeelsbestand; bij de politie-eenheid Den Haag werken 5.992 mensen, blijkt uit de meest recente 'Jaarverantwoording' (2016).

"In afwachting van landelijke besluitvorming over de LHDP-opleidingen (bijscholing EHBO) is ervoor gekozen de bijscholing voorlopig te beperken tot de 2.500 agenten die zich bezig houden met de noodhulp, het 'blauw op straat dus'", laat een woordvoerder van de Eenheid Den Haag in een toelichting weten.

Leven en dood
De woordvoerder wijst erop dat de eenheid – 'vooruitlopend op het landelijk beleid' – op zoek is gegaan naar mogelijkheden "om onze mensen de bijscholing te geven waaraan zij behoefte hebben. En die zij nodig hebben om in voorkomende gevallen mogelijk een verschil van leven en dood te kunnen maken." De eerste hulp bij met name reanimatie kan inderdaad van levensbelang zijn. "Een snelle inzet van de AED (binnen 3-5 minuten) kan een succes hebben van wel 75 procent. Iedere minuut vertraging leidt tot een afname van de overleving met 10-15 procent", aldus de handreiking Eerste Hulp door Politie (EHDP).

Politieagenten zijn in veel gevallen eerder bij een ongeval aanwezig dan de ambulance. Cijfers voor de complete regio en heel Nederland ontbreken, maar er zijn wel kleinschalige onderzoeken gedaan. Zo heeft ambulancedienst RAV Hollands Midden 96 reanimaties in het eerste half jaar van 2017 in het 'dunbevolkte deel' van het verzorgingsgebied (Krimpenerwaard; Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout) onder de loep genomen.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Banner Evides
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS