Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Nieuwbouw Driesprong Kwintsheul stapje dichterbij

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: vrijdag 13 december 2019 11:24


De Westlandse gemeenteraad moet eind januari de definitieve Structuurvisie Driesprong vaststellen, waarmee nieuwbouw in Kwintsheul-noord een stukje dichterbij komt. Maar het blijft onduidelijk wanneer de eerste palen de grond in kunnen. "Ik weet dat Kwintsheul zit te springen om nieuwe woningen, maar het kan nog wel even duren. Ruimtelijke procedures nemen nu eenmaal veel tijd in beslag", waarschuwt wethouder Cobie Gardien (Ruimtelijke Ordening).

Kwintsheul heeft een eenzijdige woningvoorraad (veel eengezinswoningen) en kent weinig doorstroming. Er is sprake van een mismatch tussen vraag en geschikte woningen. De structuurvisie is tot stand gekomen na diverse bewonersbijeenkomsten. Daaruit kwam de wens naar voren: bouwen voor Heulenaars. Daarom wordt in de visie gekozen voor vraaggestuurd bouwen: voordat gebouwd mag worden, moet worden aangetoond dat er vraag is en waarom juist op die locatie én bijdragen aan het op gang brengen van doorstroming.

De nu door de raad vast te stellen visie wijkt alleen op wat detailpunten af van het concept dat in september bekend werd. Na het raadsbesluit kan worden gewerkt aan het opstellen van het bestemmingsplan. Daarvoor moet ook nog de provincie worden overtuigd van het belang van de nieuwbouw bij de Driesprong, omdat de locatie nu nog de bestemming glastuinbouw heeft, hoewel het maar gedeeltelijk als zodanig in gebruik is.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Greve banden algemeen
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS