Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Nieuws

Filteren op datum:
        
Audio Verkenning in Westland 'voor de bühne' en 'poppenkast' maandag 26 maart 2018 11:11

Verkenning in Westland 'voor de bühne' en 'poppenkast'

Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland zijn niet te spreken over de manier waarop de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Westland, het CDA, te werk gaat bij de zoektocht naar een nieuwe coalitie. Westland Verstandig spreekt van een verkennersronde die 'enkel voor de bühne' is en GBW spreekt zelfs van een 'totale poppenkast'. Afgelopen weekend werd bekend dat oud-burgemeeester Koos Karssen van Maassluis en 's-Gravenzander Matthé Elema, sinds eind vorig jaar voorzitter van VVD Westland, zijn gevraagd om de coalitiemogelijkheden in kaart te brengen. WV-voorman Peter Duijsens zei maandag te hadden verwacht dat in een openbare bijeenkomst drie informateurs uit de drie winnaars van de verkiezingen bekend zouden worden gemaakt. "Alleen dan doe je recht aan de uitslag." GBW-leider Remmert Keizer zei op WOS Radio de keuze voor een VVD-verkenner heel bijzonder te vinden. "De grootste verliezende partij wordt gevraagd een informateur te leveren. Dat geeft ook wel de richting aan die het CDA op wil. Dat heeft niets te maken met verkennen, maar voorsorteren op de route die men wil gaan lopen." Volgens Keizer zouden CDA en Westland Verstandig als de twee grootse partijen eerst met elkaar om de tafel moeten gaan zitten om te kijken waarover wel of niet overstemming is en dat moet dan kenbaar worden gemaakt. Om bij alle partijen langs te gaan, noemt Keizer 'poppenkast'. "Laat die twee grootste nou bij elkaar komen en betrek er wat mij betreft de derde er ook bij. Dat is wat de Westlandse bevolking het meeste vertrouwen heeft gegeven." Duijsens stelt dat de kans om er in deze ronde met het CDA uit te komen, niet groot is. "Door zo te handelen kunnen ze blijkbaar een aantal van de lokale partijen, die samen meer dan twee keer zoveel stemmen kregen dan het CDA, buiten het bestuur houden", aldus Duijsens. "Westland Verstandig wil graag samenwerken en besturen, maar wel met partijen die eerlijk en open willen besturen en het belang van de Westlandse burgers voorop stellen."
Lees meer
Video Van Ardenne: "Ik heb geen namen en ook geen rugnummers" vrijdag 16 maart 2018 21:09

Van Ardenne: "Ik heb geen namen en ook geen rugnummers"

De extra gemeenteraadsvergadering over de 'zieke bestuurscultuur' in Westland heeft vrijdagavond feitelijk niets opgeleverd. "Ik heb geen namen en ook geen rugnummers", zei waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne in antwoord op verzoeken om namen van betrokkenen te noemen bij de negen geschetste situaties in haar rapport van 7 februari jl. Aanleiding voor het onderzoek dat tot genoemd rapport leidde, was eind vorig jaar de kwestie 'Kwekers in de Kunst'. Voormalig burgemeester Sjaak van der Tak had een ton subsidie aan 'de Kwekers' toegezegd, zonder dat andere wethouders hiervan op de hoogte waren. Ook de raad werd er niet bij betrokken. Van Ardenne kreeg in november de opdracht van de gemeenteraad om te onderzoeken of er vergelijkbare kwesties zijn geweest in de afgelopen jaren. De uitkomst was, dat er geen zaken zijn gevonden die vrijwel identieke gelijkenissen vertonen met de Kwekers-affaire, maar in het rapport werden dus wel negen 'observaties' genoemd."Die observaties waren een bijvangst. Ik heb ze vermeld, maar had dat ook niet kunnen doen, want er was niet om gevraagd", stelde Van Ardenne vrijdagavond. "Er is geen hoor en wederhoor geweest, er was geen waarheidsvinding, er zijn geen dossiers en er zijn geen verslagen gemaakt", verklaarde zij verder. WOB-verzoekDe extra vergadering was aangevraagd door de fracties van LPF Westland en Westland Verstandig. Zij verklaarden, dat hun verzoek tot het houden van deze vergadering een reactie was op een zogeheten WOB-verzoek van de fractie GemeenteBelang Westland (GBW). Met dat verzoek om informatie op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur wilde GBW de eventuele documenten die te maken hebben met de negen observaties op tafel krijgen. Volgens fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig zou de gemeenteraad die informatie ook zonder WOB-verzoek dienen te krijgen. Er blijken echter geen documenten voorhanden te zijn. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad unaniem, dat de Rekenkamercommissie van de gemeente Westland wordt gevraagd om op korte termijn een onderzoek te starten naar de feiten achter de negen observaties en daarover vóór de zomervakantie aan de (nieuwe) gemeenteraad te rapporteren.
Lees meer
'75.000 euro om De Waterman dit jaar open te houden' donderdag 15 maart 2018 13:01

'75.000 euro om De Waterman dit jaar open te houden'

B en W van Westland willen in totaal 75.000 euro uittrekken om zwembad De Waterman in Wateringen dit jaar nog open te houden. Hierover moet de gemeenteraad vrijdag een besluit nemen. Volgens het college is dit het maximumbedrag. Zodra er meer geld nodig is, zou het zwembad per direct moeten sluiten. Tijdens de laatste begrotingsbehandeling was al aangekondigd, dat De Waterman ook dit jaar open zou kunnen blijven, mits er geen kostbare calamiteiten optreden. Daarvoor is op korte termijn wel geld nodig, omdat uiterlijk in april onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden. Omdat het zwembad dan nog niet open is en dus geen inkomsten kan genereren, moet dat komen uit subsidie. Overigens vloeit 25.000 euro weer terug naar de gemeente, via de huurconstructie."Dit laat onverlet dat zich in het badseizoen 2018 omstandigheden kunnen voordoen waardoor het noodzakelijk is De Waterman per direct te sluiten", aldus wethouder Ouwendijk in het raadsvoorstel. Hij spreekt dan bijvoorbeeld over onvoorziene kostbare calamiteiten die kunnen optreden die direct moeten worden opgelost, zoals het uitvallen van de warmtevoorziening of kapotte zandfilters. "Kostbare reparaties zijn niet zinvol, omdat bij ongewijzigde besluitvorming het zwembad eind 2018 sluit."Het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad bepalen na de verkiezingen van 21 maart wat er na dit jaar met De Waterman gebeurt.
Lees meer
Audio Extra raadsvergadering over 'zieke bestuurscultuur' is 'verkiezingsstunt' dinsdag 13 maart 2018 23:11

Extra raadsvergadering over 'zieke bestuurscultuur' is 'verkiezingsstunt'

De aanvraag voor een extra raadsvergadering over de 'zieke bestuurscultuur' in Westland is 'een verkiezingsstunt'. Dat vindt een aantal politieke partijen, blijkt uit het verkiezingsdebat op Radio West en WOS Radio dinsdagavond. "Het wordt een debat voor de bühne", vindt GroenLinks-lijsttrekker Ulbe Spaans, zo meldt mediapartner Omroep West. In die extra vergadering, aangevraagd door de fracties van LPF Westland en Westland Verstandig, staat een onderzoeksrapport van burgemeester Agnes van Ardenne centraal. In dat rapport staat, dat uit onderzoek blijkt dat er de afgelopen vier jaar zeker negen situaties zijn geweest die niet volgens de juiste procedure zijn verlopen. 'Namen en rugnummers' worden niet genoemd, maar het onderzoek beschrijft de observaties wel. Dave van der Meer van de LPF hoopt dat de burgemeester vrijdagavond met extra gegevens komt. "Wij hebben zoiets van: mochten de gegevens aanwezig zijn, gooi ze dan gelijk op tafel. Dan kun je man en paard noemen, waarom afwachten? De bestuurscultuur is niet optimaal geweest de laatste vier, acht jaar. Als het nu zo opspeelt, moet je het gelijk oppakken", aldus Van der Meer tijdens het verkiezingsdebat, dat rechtstreeks werd uitgezonden vanuit eetcafé De Witte in 's-Gravenzande. 'Als verkiezingsstunt uit de hoge hoed' Lijsttrekker Leen Snijders van ChristenUnie-SGP snapt, net als GroenLinks en de PvdA, niets van het extra debat. "We zijn als raad unaniem akkoord gegaan om het na de verkiezingen te behandelen en wat schetst mijn verbazing? Als verkiezingsstunt komt het nu toch uit de hoge hoed." Het CDA zegt met vertrouwen uit te kijken naar de raadsvergadering. Lijsttrekker Karin Zwinkels: "Er is geen aanleiding te zien dat er documenten zijn die niet kloppen. Ik maak me er helemaal geen zorgen om. Er is heel hard gewerkt door onze wethouders. Ik vind het een beetje jammer dat twee wethouders op het laatst nog even voor het blok gezet worden." Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland diende een verzoek in via de Wet Openbaarheid Bestuur om zo alle feiten boven tafel te krijgen. Volgens hem is het 'klinkklare onzin' dat het hier om een verkiezingsstunt zou gaan. "Het moet openbaar worden en op tafel komen. Het is niet zo, dat alles fout gaat in onze gemeente. Het is niet zo, dat iedere wethouder sjoemelt en aanrommelt. Alleen wordt het wel zo neergezet door aantal partijen en daar moeten we van af. We moeten met elkaar naar de toekomst kijken."  Kwestie 'Kwekers in de Kunst' Aanleiding voor het rapport was de kwestie 'Kwekers in de Kunst'. Oud-burgemeester Sjaak van der Tak beloofde op eigen houtje een ton subsidie aan 'de Kwekers', zonder dat andere wethouders hiervan op de hoogte waren. Ook de raad werd er niet bij betrokken. Van Ardenne kreeg de opdracht om deze zaak te onderzoeken en te kijken of er vergelijkbare kwesties zijn geweest in de afgelopen jaren. Er zijn geen voorbeelden gevonden die vrijwel identieke gelijkenissen vertonen met de Kwekers-affaire, maar in het onderzoek worden dus wel negen observaties genoemd. Verder gingen de lijsttrekkers met elkaar in debat over betaalbare woningen, strandhuisjes en topsport.
Lees meer
Audio Lijsttrekkers Westland kruisen de degens in WOS Radiodebat dinsdag 13 maart 2018 10:10

Lijsttrekkers Westland kruisen de degens in WOS Radiodebat

Wat gaan we bouwen en waar? Dit is één van de vragen waar de gemeenteraad in Westland zich de komende jaren over zal willen buigen. En dus is het een vraag die aan bod komt tijdens het verkiezingsdebat tussen de lijsttrekkers dat WOS Radio vanavond uitzendt. Volgers van de Westlandse politiek hebben de afgelopen jaren misschien de indruk gekregen dat het altijd hommeles is in de raad. Maar wie de verkiezingsprogramma's leest, moet concluderen dat er ook veel eensgezindheid is over wat er de komende jaren moet gebeuren. Investeren in de agri-industrie, meer fietspaden, goed zorgen voor de burgers die dat nodig hebben... het zijn punten die bij veel partijen terugkomen.Valt er dan niets te kiezen? Natuurlijk wel, want de ene partij vindt dat burgers voor elkaar moeten zorgen, de andere wil dat de overheid eerder helpt. De ene partij vindt dat er strandhuisjes op het strand mogen komen, de ander is daar fel tegen. En er zijn meningsverschillen over de vraag wat voor huizen er gebouwd moeten worden: sociale huur of betaalbare koop? Of zijn meer kassen toch een beter idee?WOS Media en mediapartner Omroep West laten de lijsttrekkers vanavond tussen 18.00 en 19.00 uur live met elkaar in debat gaan. Wil je erbij zijn? Kom dan naar café De Witte op het Marktplein in 's Gravenzande. En anders gewoon luisteren op 87.6 FM of via de internet livestream. Klik hier voor de link.  
Lees meer