Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage uploaden op onze website. Wij zullen deze controleren en bij goedkeuring publiceren.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

OCAP dreigt gemeente Westland met schadeclaim

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: maandag 4 september 2017 23:59

Foto: Facebook OCAP


Het bedrijf dat in Westland bezig is met de aanleg van het CO2-leidingnet, OCAP, dreigt de gemeente met een schadeclaim. Wethouder Meijer wil dat de aanleg van de buizen bij de Opstalweg in Naaldwijk pas begint als de werkzaamheden aan de Galgeweg zijn afgerond. OCAP wil daar niet op wachten. Een vertraging kost OCAP ongeveer 30.000 euro per week.

Half juli heeft de advocaat van OCAP een brief met deze strekking aan B en W gestuurd. Een woordvoerder zegt desgevraagd dat sindsdien niets meer van de gemeente is gehoord. Momenteel werkt OCAP aan het leidingnet langs de Grote Achterweg en de Hoge Geest/Geestweg. Daarna komt de Opstalweg aan de beurt.

Omdat de provincie Zuid-Holland verwacht aan het eind van het jaar klaar te zijn met de Galgeweg, zou OCAP pas in de winter bij de Opstalweg kunnen beginnen. Maar het bedrijf denkt dat werken in de winterperiode meer tijd vergt door de weersomstandigheden, waardoor de levering van CO2 vertraging oploopt.

Veiligheid
Wethouder Meijer vindt dat de verkeersveiligheid in gevaar komt als tijdens de afsluiting van de Galgeweg ook verkeershinder op de Opstalweg te verwachten is: "Westlanders moeten veilig gebruik kunnen maken van ons wegennetwerk, zeker als er sprake is van werkzaamheden omdat er dan sprake is van toename van verkeer in nabije omgeving.

Volgens OCAP is daar geen sprake van en voert voor dat standpunt een rapport van onderzoeksbureau Goudappel Coffeng aan. Ook is het bedrijf het niet eens met de wethouder, dat er nadere toestemming van de gemeente nodig is voor de werkzaamheden bij de Opstalweg. OCAP stelt dat de gemeente in januari toestemming heeft gegeven voor alle werkzaamheden in Westland.

Toestemming
Maar daar denkt wethouder Meijer anders over: "Los van de omgevingsvergunning dient OCAP voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen ook toestemming te hebben voor alle losse delen van het tracé. De omgevingsvergunning is geen automatische toestemming om op locaties en perioden wegen (deels) af te sluiten." Per locatie zal de gemeente in verband met de veiligheid toestemming moeten verlenen. Voor het gedeelte Grote Achterweg, Hoge Geest, Geestweg is wel toestemming verleend voor de tijdelijke verkeersmaatregelen. Daar kan OCAP in de tussentijd dus wel werkzaamheden uitvoeren.

Het contact tussen de twee partijen lijkt op een laag pitje te staan: "Er is geen nieuwe afspraak gemaakt om over de aanvang van de werkzaamheden te praten. De gemeente staat open voor alternatieven die OCAP mogelijk in zou willen brengen," aldus de wethouder. Een woordvoerder van OCAP stelt dat er in de afgelopen jaren goed is samengewerkt met de gemeente Westland en hoopt dat dit in de toekomst ook het geval zal zijn. Over een eventuele schadevergoeding aan OCAP is nog niets bekend.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
's-Heeren Loo
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS