Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Op 6 februari extra raad over huisvesting van arbeidsmigranten

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: woensdag 29 januari 2020 15:47

Foto: Thierry Schut


De gemeenteraad van Westland komt op donderdagavond 6 februari bijeen in een extra vergadering over de huisvesting van arbeidsmigranten. Het gaat hierbij om bespreking van het initiatiefvoorstel van de fracties van GBW en Westland Verstandig om tijdelijke huisvesting op het eigen bedrijf van tuinders toe te staan.

De twee fracties hadden hun voorstel al eerder willen bespreken, maar zij hadden hiervan afgezien na de toezegging van wethouder Pieter Varekamp dat het college van B en W in maart met een totaalvoorstel zou komen omtrent de diverse opties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Eind vorige week liet de wethouder weten, dat het collegevoorstel meer tijd vergt.  

De gemeente Westland heeft al enkele jaren een stimuleringsbeleid voor locaties ten bate van huisvesting van arbeidsmigranten, maar dat heeft in de praktijk nog niet echt tot successen geleid. Huisvesting van arbeidsmigranten bij de tuinders zelf, paste niet in dat beleid, waarbij de vrees voor een dubbele afhankelijkheid een voorname rol speelde.

GBW en Westland Verstandig willen met hun plan de impasse doorbreken. Zij zien in zeker opzicht niet veel verschil met de andere gangbare vormen van huisvesting van arbeidsmigranten. Omdat die huisvesting doorgaans geregeld is door de uitzendbureaus bij wie de arbeidsmigrant in dienst is, kan in die situatie eveneens sprake zijn van een dubbele afhankelijkheid.  


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
GJ
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS