Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage uploaden op onze website. Wij zullen deze controleren en bij goedkeuring publiceren.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Organisatie

WOS Media kent als publieke omroep een zeer specifieke structuur. De verschillende beleidsbepalende instanties staan hieronder weergegeven in een overzicht. Klik op een van de buttons om meer informatie te krijgen over een specifiek persoon. Bij WOS Media werken in totaal 10 vaste krachten en daarnaast meer dan honderd vrijwilligers.

Directie en Hoofdredactie
Directeur: Aart den Haan
Hoofdredacteur: Richard Vroom

Bestuur
Voorzitter: Wim Halverhout
Secretaris: Stephan de Witte
Penningmeester: Martin Kleijn
Lid 1: Guus Paalvast
Lid 2: -

Programmabeleid Bepalend Orgaan

Een regionale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.
Het PBO van de WOS bestaat uit 8 leden, onder wie de voorzitter. Alleen inwoners uit onze regio kunnen lid zijn van het PBO, waarbij we streven naar een samenstelling van leden uit de diverse kernen. De samenstelling van het PBO moet representatief zijn voor de belangrijkste in onze regio voorkomende stromingen.

De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke zorg en welzijn, godsdienstige en geestelijke stromingen, onderwijs en educatie, ouderen en jongeren, etnische en culturele minderheden, sport en recreatie en de agrarische sector.


Kunst en Cultuur: Peter Smit (voorzitter)
Maatschappelijke Zorg en Welzijn: Aad van der Valk
Onderwijs en Educatie: Arie van der Ende (secretaris)
Agrarische Sector: Jan Kouwenhoven
Kerkgenootschappen en Ouderen: Arie van Dijk
Ondernemers: Jan Batist
Etnische en culturele minderheden: Eric van der Wilk

De leden van het PBO oefenen hun stem zonder last of ruggespraak uit, maar houden rekening met relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
Het  PBO komt tenminste drie maal per jaar bij elkaar. Tijdens de vergadering worden onder meer de volgende onderwerpen besproken:

  • Vaststellen jaarverslag, evaluatie programmering
  • Brainstormen nieuwe programmering a.d.h.v. het meerjarenbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen
  • Eerste bespreking voorstellen hoofdredactie m.b.t. programmering volgend jaar
  • Uiterlijk vaststelling programmering volgend jaar, evaluatie werkzaamheden PBO met Raad van Toezicht
Daarnaast zijn we nog opzoek naar leden in de volgende stromingen: werknemers en jongeren.
Heeft u als inwoner van onze regio suggesties, op- en aanmerkingen voor het PBO of interesse in één van de vacatures, dan kunt u deze mailen naar: pbo@wos.nl.


Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS