Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage uploaden op onze website. Wij zullen deze controleren en bij goedkeuring publiceren.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

PBO Kerkgenootschappen en Ouderen: Arie van Dijk

Sinds 2009 ben ik gepensioneerd na een arbeidzaam leven van 40 jaar in de automatisering bij Siemens. Momenteel zet ik me in voor Schuldhulpmaatje Westland, waarbij we inwoners van de gemeente Westland die financieel in de problemen zitten of dreigen te komen met raad en daad bijstaan. Daarnaast volg ik als hobby cursussen geschiedenis bij HOVO Rotterdam over interessante gebeurtenissen in het Europese verleden.

Ik ben voorzitter van het Diaconaal Platform Westland waarin we als gezamenlijke kerken en moskee spreken over de rol welke wij kunnen spelen bij de maatschappelijke problemen welke zich ook in onze gemeente voordoen. Denk hierbij aan de nabije gevolgen van de decentralisaties m.b.t. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Werk en Bijstand voor onze inwoners.

Voor mij is de website van de WOS hét medium om te volgen wat er dagelijks in het Westland gebeurt. Daarnaast kijk ik regelmatig naar het weekjournaal om een beeld te krijgen van actuele gebeurtenissen van de afgelopen week.

Sinds begin 2014 vertegenwoordig ik bij de WOS de geestelijke stromingen in de gemeente Westland. In onze huidige seculiere maatschappij zijn veel mensen op zoek naar zingeving. Ook in ons Westland, een gebied wat nog niet zo lang geleden een bolwerk van traditioneel gelovigen was. Ik vind het belangrijk dat de WOS ook aan deze niet-materiële kant aandacht besteed. We leven tenslotte niet bij brood alleen, maar zijn geroepen om te zien naar en ons in te zetten voor onze medemensen. In mijn rol in het PBO vraag ik aandacht voor deze kant van onze samenleving.


Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS