Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Politiek

Filteren op datum:
        
Minister Schouten maakt zich sterk voor sierteeltsector donderdag 26 maart 2020 12:12

Minister Schouten maakt zich sterk voor sierteeltsector

Minister Carola Schouten zegt er alles aan te doen om oplossingen te vinden voor de "urgente en grote problematiek" die in de sierteeltsector is ontstaan door de coronacrisis. Dat gebeurt niet alleen op nationaal vlak, maar ook in Europees verband, zo blijkt uit haar antwoorden op vragen van het Tweede Kamerlid Arne Weverling (VVD). Weverling wilde van de minister weten welke maatregelen zij tot dusver heeft genomen of overweegt te nemen om bedrijven in de sierteeltsector te ondersteunen. Schouten wijst in eerste instantie op het algemene noodpakket dat het kabinet op 17 maart heeft gepresenteerd. "Deze maatregelen zijn toegankelijk voor alle bedrijven die voldoen aan de voorwaarden (er is geen plafond), de sierteeltsector daarbij inbegrepen", aldus de minister. Schouten stelt verder: "Ik volg de ontwikkelingen nauwlettend en ben daarbij voortdurend in gesprek met vertegenwoordigers van de sierteeltsector om de noodzakelijke aanpassingen te kunnen doen als de situatie daarom vraagt. Zo wordt samen met de sierteeltsector in kaart gebracht wat de knelpunten zijn en welke nationale of Europese maatregelen eventueel aanvullend nodig zijn."Compensatie voor 'doordraaien'Ook maakt zij zich in Europees verband hard voor maximaal gebruik voor de sierteeltsector van EU- steun. "Vanwege de urgente en grote problematiek zal ik de Europese Commissie vragen om te voorzien in maatregelen zoals die reeds bestaan voor de groenten- en fruitsector. Ik denk daarbij aan compensatie voor geleden schade zoals steun voor het doordraaien dan wel het uit de markt nemen van sierteeltproducten (vergoedingen voor niet-afgezette producten)", verklaart Schouten. Energiekosten Weverling informeerde ook naar mogelijke sectorspecifieke aspecten, zoals de naderende energierekening voor sierteeltbedrijven. In haar reactie wijst de minister er op dat het kabinet de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk wil uitstellen. Dit als aanvulling op het reeds mogelijke uitstel voor betaling van inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. "Dit is specifiek voor afnemers van elektriciteit en aardgas, waaronder de sierteeltsector, relevant", zegt Schouten.Roep om NoodfondsOm de sierteeltketen te behouden voor Nederland, is snel een Noodfonds nodig. Die oproep deden donderdag organisaties uit de sierteeltketen in een brief aan minister Schouten. "De impact van de crisis is groot, juist omdat dit het seizoen is dat we veel omzet horen te draaien", zegt Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw. "Het is bijzonder teleurstellend dat minister Schouten in de EU-Landbouwraad gisteren geen gehoor vond voor extra steunmaatregelen", voegt hij eraan toe. Bond vindt het zeer te prijzen dat de minister de problematiek snel bij de Landbouwraad op tafel legde. "Nu Brussel de deur dichthoudt, kijken we naar wat het kabinet voor ons kan betekenen. Snelheid is geboden. Eerste bedrijfssluitingen zijn helaas een feit", zegt hij.
Lees meer
Video Einde conflict tussen Kwekers in de Kunst en Westland dinsdag 24 maart 2020 11:11

Einde conflict tussen Kwekers in de Kunst en Westland

De affaire tussen Kwekers in de Kunst en de gemeente Westland is, wat beide partijen betreft, uit de wereld. De cultuurorganisatie eiste de door voormalig burgemeester Van der Tak toegezegde 100.000 euro op, maar zij krijgt uiteindelijk in totaal 85.000 euro. Vlak voor diens afscheid als burgemeester, in het najaar van 2017, had Van der Tak van de toegezegde ton al een bedrag van 40.000 euro laten overmaken aan de Kwekers. De gemeenteraad van Westland was hiervan niet op de hoogte en eiste dat het voorschot zou worden teruggehaald door het college van B en W. Kwekers in de Kunst deed dat niet, sterker nog: de organisatie verlangde dat de resterende 60.000 euro alsnog zou worden uitbetaald.De Haagse rechtbank oordeelde afgelopen december dat de toezegging van de ex-burgemeester, gedaan in een mailbericht van 18 september 2017, als een bestuursrechtelijk besluit kan worden gekwalificeerd. Dat later ook de rest van het college van B en W met de toezegging instemde, wordt als een "ten overvloede" bestempeld. Het onderwerp was vóór 18 september al twee maal in het college besproken. Bij de behandeling van deze zaak op 31 oktober vorig jaar bracht de gemeente ten overstaan van de rechtbank nog een 'offerte' ter sprake. Die ging over een budget van circa 100.000 euro ten behoeve van het programma bij de opening van het World Horti Center in maart 2018. De rechtbank zag geen aanleiding om dat stuk nog te gaan bestuderen. Als dat document in dit bestek van belang zou zijn geweest, had de gemeente dit al veel eerder in het geding moeten brengen. Daarom liet de rechtbank die kostenopstelling helemaal buiten beschouwing in haar uitspraak.Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank zijn de twee partijen met elkaar in gesprek gegaan en is er nu overeenstemming over een oplossing bereikt. De gemeente betaalt aan Kwekers in de Kunst een bedrag van 45.000 euro, bovenop het in 2017 beschikbaar gestelde bedrag van 40.000 euro. Als tegenprestatie verzorgt Kwekers in de Kunst een tweetal voorstellingen. Kaarten hiervoor worden door de gemeente Westland aan nader te bepalen groepen uit de samenleving beschikbaar gesteld.Locatie Op verzoek van de gemeente Westland vinden de voorstellingen plaats in een theater in Den Haag. Gevraagd naar het motief daarvoor, laat de gemeente aan de WOS weten: "Dat is om praktische redenen: Kwekers in de kunst heeft zijn thuisbasis nu in Den Haag." Kwekers in de Kunst bevestigt, dat het idee vanuit Westland kwam.
Lees meer