Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage uploaden op onze website. Wij zullen deze controleren en bij goedkeuring publiceren.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Politiek

Filteren op datum:
        
Raad Westland beslist over deelname wietexperiment maandag 21 januari 2019 16:04

Raad Westland beslist over deelname wietexperiment

De gemeenteraad van Westland praat dinsdagavond over een voorstel van oppositiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en GemeenteBelang om mee te doen aan het wietexperiment van het Rijk. Daarbij wordt legaal wiet geleverd aan een coffeeshop en dat zou de wind uit de zeilen van de illegale wietteelt moeten halen. Maar die coffeeshop is er nog niet. D66-fractievoorzitter Benjamin Hofland ziet twee goeie redenen voor deelname aan het experiment en de vestiging van een coffeeshop: "De vraag is er toch wel, en met een coffeeshop haal je de handel van de straat af. Daarnaast is er het economisch aspect, de tuinbouw in de gemeente zou er van kunnen profiteren."Ook Kevin Bakker (23) uit De Lier ziet kansen. De jonge ondernemer diende vijf jaar geleden al eens een plan in voor een maatschappelijke coffeeshop en hij hoopt dat hij nu een voet aan de grond kan krijgen in de gemeente. "Als we cannabis gewoon kunnen behandelen als elk ander gewas hier, net als tomaten bijvoorbeeld, dan kan dat voordelen opleveren voor de tuinders. Bijvoorbeeld op het gebied van kennis."Bakker ziet de maatschappelijke coffeeshop in Zwijndrecht als goed voorbeeld. "Dat is een stichting. Daar gaat de opbrengst van de cannabis naar preventie en voorlichting, maar wordt bijvoorbeeld ook een wijkvoetbalveld van aangelegd."Hij verwacht dat, zelfs als de gemeenteraad dinsdag niet akkoord gaat met het voorstel van de oppositie, er dan in de toekomst op een andere manier wel een coffeeshop zal komen.Het CDA, de grootste fractie in Westland, is in elk geval "mordicus" tegen het plan zoals het er nu ligt. "Mijn achterban ziet daar niks in," zegt fractievoorzitter Jenny Vermeer. Zij vindt dat een gemeente als Westland niet mee moet doen aan het experiment van het Rijk, maar dat er in Europees verband gelobbyd moet worden voor legalisering van cannabis. "Daar gaan we ons voor inzetten."Het CDA is wél voor de verstrekking van medicinale wiet. "Maar dat is een heel andere doelgroep," aldus Vermeer. Hoe de stemming zal uitvallen is nog niet bekend, onder meer omdat het standpunt van de LPF niet duidelijk is en de VVD-raadsleden hoofdelijk zullen stemmen.
Lees meer
Vervanging van kade Goudsteen kan deze zomer van start donderdag 17 januari 2019 16:04

Vervanging van kade Goudsteen kan deze zomer van start

Nog deze zomer kan worden begonnen met het vervangen van de kade bij de Goudsteen in Maassluis. Dat is de verwachting van wethouder Fred Voskamp, die het dossier langzaam maar zeker uit het slop trekt. De kade verkeert al sinds 2010 in zeer slechte staat, maar tot een oplossing kwam het maar niet. Tot nu. Bij de kademuur ter hoogte van de Goudsteen is gebleken dat zowel de fundering als het metselwerk van de kademuur ernstig zijn aangetast, waardoor deze muur volledig vervangen dient te worden. De werkzaamheden aan de kade zijn al jaren uitgesteld. Oorspronkelijk stond de vervanging van de kade op de planning voor 2013, maar de gemeente liet eerder weten dat er geen overeenstemming over de te plannen werkzaamheden is bereikt met de eigenaren van de panden aan de Goudsteen.Nu is die overeenstemming niet meer nodig, omdat er een andere techniek zal worden gehanteerd waarbij de grond onder de panden van omwonenden niet langer gebruikt worden voor de verankering van de kade. Deze techniek is weliswaar kostbaarder, maar zorgt er tegelijk wel voor dat de vervanging niet nog verder wordt vertraagd.Bovendien krijgt de wethouder ook te maken met tijdsdruk. Zo moeten de werkzaamheden eigenlijk in het eerste kwartaal van 2020 afgerond zijn, zodat de vrijdagmarkt kan worden verplaatst naar het onlangs opgeknapte Marelplein. Tegen die tijd zijn er namelijk ook bouwwerkzaamheden op de plek van het huidige ouderencomplex De Vliet, dat weer naast het terrein van de vrijdagmarkt ligt. Kortom, als het niet op tijd afkomt, kunnen marktkooplieden last krijgen van de bouwwerkzaamheden.Komende dinsdag wordt het plan aan de gemeenteraad voorgelegd en moeten de raadsleden besluiten over de financiering ervan. Verder wordt deze maan al onderzoek gedaan naar eventuele explosieven in de ondergrond bij de Goudsteen. Dat onderzoek duurt nog tot 25 januari.
Lees meer
Oppervlakte glastuinbouw in Westland stabiel maandag 14 januari 2019 23:11

Oppervlakte glastuinbouw in Westland stabiel

Westland telt momenteel 587 glastuinbouwbedrijven die samen over bijna 2.300 hectare beteelbare oppervlakte beschikken. Dit betekent dat het zogeheten areaal in het afgelopen jaar nagenoeg gelijk is gebleven Feitelijk kwam er twee hectare bij: van 2.295 naar 2.297 hectare. Dat meldde maandagavond een woordvoerder van de gemeente Westland in een informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden. Anders dan veel Westlanders veronderstellen, is de oppervlakte van de groenteteelt in onze regio stijgende. Afgelopen jaar was er een toename van 5,5 procent tot 1.048 hectare. In vergelijking met tien jaar geleden is er zelfs sprake van een stijging van 13,8 procent. Bij de teelt van bloemen was er in het afgelopen jaar sprake van een lichte stijging (3,4 procent) tot 548 hectare, maar is de teeltoppervlakte de afgelopen tien jaar ruim een kwart geslonken. De plantenteelt is in die periode gekrompen met iets meer dan 11 procent, tot nu 554 hectare. Modernisering Voorzitter Cees Veerman van de Coalitie HOT, een uitvoeringsorganisatie van Greenport Nederland, wees op de noodzaak van modernisering (en tegelijkertijd verduurzaming) van de tuinbouw. Echter, veel kleine tuinders zijn in het geheel niet met de wat verdere toekomst bezig. Ook kan het zijn dat zij bewust de kat uit de boom kijken. De modernisering van de tuinbouw gaat volgens hem niet snel genoeg. Van het totale glasareaal is twee derde nog uit de vorige eeuw. "Alles van vóór 1998 is niet meer geschikt voor rendabele investeringen", stelde Veerman. Op een totaal van de bijna 2.300 hectare in Westland zou per jaar circa 153 hectare vernieuwing nodig zijn. In de afgelopen twee jaar ging het in de praktijk slechts om respectievelijk 45 en 43 hectare. Het Ontwikkelingsbedrijf HOT West-Holland is, onder leiding van Rob van den Ende, bezig met bevordering van de herstructurering in de tuinbouw. Het in de loop van 2016 opgerichte bedrijf heeft tot dusver 81 locaties (590 hectare) onderzocht en de bereidheid van de betrokken eigenaren gepeild. Op 68 percelen (108 hectare) zijn biedingen uitgebracht, die volgens Van den Ende steevast boven de taxatiewaarde liggen. Het bedrijf heeft er tot dusver pas 21 (50 hectare) kunnen aankopen. In een aantal gevallen wordt de aankoop gehinderd doordat percelen verhuurd zijn. In andere gevallen wil de tuinder uiteindelijk toch voorlopig blijven zitten waar hij zit, bijvoorbeeld omdat een vervangend huis in het dorp relatief duur is. Overigens is 75 procent van de tuinbouwondernemers ouder dan 55 jaar en zonder opvolger. Dat biedt volgens de nieuwe burgemeester perspectief, zo bleek tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.
Lees meer
Burgemeester Arends gaat beknotting dorpsfeesten oplossen donderdag 10 januari 2019 23:11

Burgemeester Arends gaat beknotting dorpsfeesten oplossen

Burgemeester Bouke Arends van Westland is er van overtuigd dat hij de organisatiecomités van feesten en feestweken tegemoet kan komen in hun verzet  tegen de 'plotselinge' beknotting van hun activiteiten. Volgens de in december door de gemeenteraad aangenomen Evenementennota moeten de feestweken in De Lier en Poeldijk terug van vijf naar vier dagen en zou er in Kwintsheul en Honselersdijk geen feest aan de vooravond van Koningsdag gehouden mogen worden. Arends denkt dat hij het zó kan regelen dat voor dit jaar de feitelijke situatie van 2018 verlengd wordt. Dat schetste de burgemeester donderdagavond in een commissievergadering van de gemeenteraad. Deze vrijdag heeft hij al een gesprek met het Heulse Oranjecomité en in de loop van volgende week met andere comités.Bij een beschouwing van de ontstaansgeschiedenis van de Evenementennota is er naar het inzicht van Arends wel een mooi participatietraject met belanghebbenden gelopen, maar is het eindproduct eigenlijk met niemand afgestemd voordat het in de gemeenteraad is behandeld.Hoe is het zo gelopen?Een analyse van de raadsbehandeling van het concept van de Evenementennota onderstreept de woorden van Arends. De impact van enkele voorstellen is feitelijk aan de aandacht ontsnapt. Hoewel bijvoorbeeld de voorgenomen krimp van de feestweken in De Lier en Poeldijk al in november in de raadscommissie Bestuur voorlag, wisten de Oranjecomités blijkbaar van de prins geen kwaad.  Anders hadden zij vrijwel zeker gebruik gemaakt van het inspreekrecht in die commissie of anders bij de raadsvergadering op 11 december, waarin de nota uiteindelijk unaniem is aangenomen.Vervolgens zijn de organisatoren in de tweede helft van december geconfronteerd met de verstrekkende effecten van de Evenementennota. De meeste raadsfracties lieten donderdagavond blijken dat zij deze krimp eigenlijk niet hadden gewild en zeker niet in dit voor de organisatoren al late stadium.
Lees meer