Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Politiek

Filteren op datum:
        
Dit gaat de provincie doen voor onze regio dinsdag 20 augustus 2019 12:12

Dit gaat de provincie doen voor onze regio

De nieuwe coalitie in de provincie Zuid-Holland, bestaande uit VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie-SGP en GroenLinks wil met het dinsdag gepresenteerde coalitieakkoord elke dag een stukje beter maken. Hoe ze dat denken te kunnen doen voor onze regio, lees je hieronder. - Bij bereikbaarheidsproblemen komen er niet standaard nieuwe wegen bij, eerst wordt er gezocht naar alternatieve oplossingen. Aanleg van nieuwe infrastructuur wordt niet uitgesloten, maar er zal eerst worden gekeken naar het beter benutten van de huidige infrastructuur.- Vrachtvervoer over water zal, waar mogelijk, worden gestimuleerd, om minder druk te leggen op andere wegen.- De al geplande windmolens in Zuid-Holland, zoals afgesproken met het Rijk, komen er uiterlijk in 2023. Maar windmolens zullen niet geplaatst worden in natuurgebieden en open landschappen als dat van Midden-Delfland.- De aardgaswinning moet worden afgebouwd, en samen met gemeenten gaat de provincie de warmtebehoefte van inwoners en tuinbouw in kaart brengen en worden er warmtetransitievisies gemaakt.- De provincie gaat het Zuid-Hollandse bedrijfsleven helpen bij het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel. - Uitbreiding van bedrijfsterreinen wordt geminimaliseerd, eerst wordt gekeken of herstructurering mogelijk is.- De coalitiepartijen staan toe dat gemeenten meer woningen mogen inplannen dan nodig is volgens de woningbehoeftevoorspellingen. Zo wordt voorkomen dat er te weinig woningen worden gebouwd als plannen uitvallen of vertragen.- Samen met gemeenten brengt de provincie in kaart welke woningen nodig zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten, zodat dit wordt opgenomen in regioafspraken.Natuurlijk staat er nog veel meer in het coalitieakkoord, dat is hier in zijn geheel te lezen.
Lees meer
Rapport: Effectiviteit Wmo-beleid in Maassluis niet vast te stellen maandag 19 augustus 2019 16:04

Rapport: Effectiviteit Wmo-beleid in Maassluis niet vast te stellen

Het is op dit moment niet mogelijk om de effectiviteit van het Wmo-beleid (huishoudelijke hulp en individuele begeleiding) in Maassluis vast te stellen. Bovendien is de informatievoorziening aan de gemeenteraad beperkt en laat de raad zich ook niet actief over de stand van zaken informeren. Dat valt te lezen in een nieuw rapport van de Rekenkamercommissie. Uit gesprekken komt naar voren dat raadsleden vrijwel geen vragen stellen over de uitvoering van de Wmo. Hierop zijn incidenten zoals de budgetoverschrijdingen van vorig jaar een uitzondering. Daarnaast blijkt het in Maassluis niet gebruikelijk te zijn om zienswijzen in te dienen op de begroting. In 2018 en 2019 is dat overigens wel gebeurd.De informatie en de mogelijkheden om bij te sturen zijn er wel, maar er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt door de raadsleden. Verder komt het perspectief van cliënten nauwelijks terug in de beoordeling van het Wmo-beleid. Daardoor blijft het onduidelijk of het Wmo-beleid aansluit bij de behoeften van cliënten. De gemeente kan wel achter de behoeften van cliënten komen. Onder meer door gebruik te maken van de inzichten van participatieplatform 'Meedoen met ROGplus', het digitaal bewonerspanel en de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis. Nu worden de inzichten nog niet met elkaar in verband gebracht, geduid, gebruikt voor concrete actief of gemonitord. En die inzichten worden ook niet met de raad gedeeld.Toch is er ook een positieve noot te melden: uitvoeringsorganisatie ROGplus vult haar opdracht professioneel en daadkrachtig in. Wel wordt het college en raad opgeroepen om nieuwe afspraken te maken over inhoud en frequentie van verantwoording en monitoring. Aanvullende afspraken zijn nodig om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad haar controlerende taak goed kan vervullen.
Lees meer
Zo ziet het nieuwe provinciebestuur eruit zondag 18 augustus 2019 10:10

Zo ziet het nieuwe provinciebestuur eruit

Precies vijf maanden na de Provinciale Statenverkiezingen wordt dinsdag 20 augustus het nieuwe provinciebestuur van Zuid-Holland gepresenteerd. VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA zijn erin geslaagd een akkoord te bereiken. Na een eindeloos lange formatie zitten alle poppetjes bijna op hun plaats. Alleen de VVD levert twee gedeputeerden. De andere partijen elk één. Dinsdag worden de zes bestuurders officieel gepresenteerd. Mediapartner Omroep West zette ze alvast op een rijtje. Floor Vermeulen (VVD)De 35-jarige liberaal uit Boskoop valt niet alleen op door zijn rode haar en onberispelijke maatpakken, maar ook doordat hij al vanaf zijn 22ste actief is in de Zuid-Hollandse politiek. Vanaf 2015 is hij als gedeputeerde onder andere verantwoordelijk voor verkeer en vervoer. Daarnaast is hij de eerste loco-commissaris van de koning. Daarvoor was hij acht jaar Statenlid (2007-2015) namens de VVD, vanaf 2010 als fractievoorzitter. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit Leiden.Maar Vermeulen heeft ook functies buiten de politiek gehad. Zo is hij actief geweest in de universitaire medezeggenschap en was hij landelijk bestuurder van het Longfonds: de longpatiëntenvereniging. Verder is hij lid van de cliëntenraad van het LUMC en voorzitter van de Nederlandse Montessori Vereniging.Jeannette Baljeu (VVD)De Rotterdamse politica (52) heeft haar bestuurlijke sporen vooral verdiend in Rotterdam. Daar was ze twee periodes wethouder. De VVD'er was verantwoordelijk voor verkeer, vervoer en de gemeentelijke organisatie (2006-2009) en later voor de haven, verkeer en de regionale economie (2010-2014). In 2017 werd ze gedeputeerde in Zuid-Holland, als opvolger van Rogier van der Sande. Baljeu beheert als gedeputeerde de financiën van de provincie.Baljeu heeft ook bestuurservaring buiten de politiek. Zo was ze tussen 2015 en 2017 algemeen directeur bij SBRCURnet, kennispartner in de bouw en grond-, weg- en waterbouw. Vanwege het wegvallen van fondsen en het uitblijven van concrete omzet, moest Baljeu besluiten het kennisinstituut op te heffen. Baljeu heeft een master in economie behaald aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.Willy de Zoete-van der Hout (ChristenUnie & SGP)De ChristenUnie-politica is nu meer dan een jaar fractievoorzitter van de gecombineerde fractie van ChristenUnie-SGP in Westland. Ze groeide op in het Haagse Loosduinen en verhuisde later naar Poeldijk in Westland. De Zoete-van der Hout is geen onbekende in de Zuid-Hollandse politiek, omdat ze eerder acht jaar lid was van Provinciale Staten en nu lid is van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Samen met Statenlid Nico de Jager (SGP) heeft zij de onderhandelingen in Zuid-Holland gevoerd, namens de ChristenUnie & SGP.Haar carrière behelst niet alleen de politiek, maar ook de zorg en het zorgonderwijs. Ze was onder andere verantwoordelijk voor het opzetten en vernieuwen van opleidingen in de zorg. Verder is ze lid van het bestuur van ouderenbonden PCOB-Unie KBO, lid van de bondsraad van de ANWB en lid van het algemeen bestuur van de Consumentenbond. De afgelopen zeven jaar is ze naast haar werkzame leven ook nog bezig geweest met een proefschrift over 'Klassezusters'; de ontwikkeling van het verpleegstersberoep in Den Haag tussen 1900 en 1940. Op 7 november promoveert ze op dit onderwerp als buitenpromovendus aan de Open Universiteit in Heerlen.Berend Potjer (GroenLinks)Potjer was de afgelopen acht jaar namens Groenlinks Statenlid in Zuid-Holland. De afgelopen jaren hield hij zich niet alleen in de politiek bezig met de energietransitie, maar ook in zijn werk. Zo was hij interim-directeur bij Netherlands WindEnergy Association (NWEA) en hij werkte als consultant en projectmanager bij ingenieursbureau Fugro-Ecoplan - een bedrijf dat onder andere onderzoek deed naar de gevolgen en mogelijke risico's van schaliegas. Potjer heeft in de politiek geen bestuurlijke ervaring, alhoewel: hij was minister van Planet in het Duurzame Kabinet - een gelegenheidskabinet in 2014, ontstaan vanuit het 'duurzaamheidsoverleg politieke partijen'.Potjer is in 1973 geboren in Lubumbashi in Zaïre (nu Congo), opgegroeid in Arnhem. Hij vertelt over die tijd: "Wij waren geen doorsnee gezin: wij hadden geen auto, gingen op vakantie met het buurthuis waar mijn moeder werkte en we hielpen vluchtelingen onderduiken in de kerk." Daarna heeft hij in Eindhoven de studie techniek en maatschappij gevolgd. Vervolgens kwam hij in Zuid-Holland wonen en werken.Anne Koning (PvdA)De progressieve politica is al lang actief in de PvdA. Dat begon op de middelbare school in Utrecht. Later, als student in Wageningen, werd ze gemeenteraadslid. In 1995 was ze persoonlijk medewerker van Tweede Kamerlid Rob van Gijzel. Daarna werkte ze als onderwijscoördinator aan de Universiteit van Wageningen en als beleidsmedewerker aan de TU Delft. Daar stopte ze om in 2006 wethouder in Delft te worden - de gemeente waar ze nu nog steeds woont. Ze was daar tot 2010 verantwoordelijk voor onder andere ruimtelijke ordening en verkeer. In 2011 startte ze als Statenlid in Zuid-Holland; sinds de Provinciale Statenverkiezingen is ze fractievoorzitter.Naast haar politieke activiteiten is ze voorzitter van de branchevereniging Spelen & Bewegen - een vereniging van ondernemers die de buitenruimte leuk maken en houden. In die sector is ze ook actief geweest bij Jantje Beton en Stichting Veilig Spelen. Daarnaast is ze actief (geweest) in de woningbouwsector: Stichting Wooncampagnie, Woningstichting Samenwerking Vlaardingen, www.stad20.nl, Woningstichting MeerWonen en Sociale Verhuurders Haaglanden.Adri Bom-Lemstra (CDA)Sinds 1990 is ze lid van het CDA. Bom-Lemstra (56) is de afgelopen vier jaar gedeputeerde in Zuid-Holland geweest. De CDA'er was verantwoordelijk voor economie, ruimtelijke ordening, wonen, luchtvaart en grondzaken. Voorheen was ze (van 2009 tot 2015) hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Maar haar politieke carrière begon in Wateringen, waar ze in 1994 raadslid werd. Van 2004 tot 2009 was ze in gemeente Westland fractievoorzitter van het CDA.Na haar middelbare schooltijd aan het Hervormd Lyceum in de hoofdstad, ging ze naar de Vrije Universiteit Amsterdam. Tot aan haar politieke carrière werkte ze als beleidsmedewerker bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat (1987-1997). Haar vader is Wolter Lemstra, van 2002 tot 2003 waarnemend burgemeester van Leiden, maar vooral bekend van de Commissie-Lemstra, die werd ingesteld om de wanpraktijken rond de neuroloog Ernst Jansen Steur in het Twentse ziekenhuis MST te onderzoeken.
Lees meer
Hof van Keenenburg kan doorgaan door extra bijdrage vrijdag 16 augustus 2019 10:10

Hof van Keenenburg kan doorgaan door extra bijdrage

De ontwikkelaars van het project Hof van Keenenburg in Schipluiden kunnen een bijdrage van 150.000 euro verwachten van de gemeente Midden-Delfland. Op die manier kan de woningbouw, die op die locatie onder druk stond, toch doorgaan. Dit schrijft het college van B en W in een raadsinformatiebrief. Het project moet het gebied rond de Keenenburgweg op een cultuurhistorische manier aantrekkelijker maken. Zo moeten er hofjeswoningen komen op de plek waar nu een kas staat. Bovenop de nabijgelegen supermarkt worden ook woningen voorzien, al is nu nog niet duidelijk hoe dat precies moet worden ingevuld. Ook het jeugdhuis aan de Keenenburgweg 9, een voormalige dienstwoning, zou kunnen worden verbouwd naar woningen. Hier zijn echter nog geen concrete plannen voor.Door een stijging van de bouwkosten stond de haalbaarheid van het plan echter onder druk. "De initiatiefnemers namen eerder al maatregelen om de exploitatie te verbeteren. En hoewel het maken van winst geen doelstelling is bij dit plan, bleken deze maatregelen onvoldoende om het plan financieel haalbaar te zijn", aldus het college.Daarom komt de gemeente nu met een bijdrage van 150.000 euro, afkomstig uit het Fonds Afkoop Sociale Woningbouw. Hierin zit geld van ontwikkelaars die de verplichting van 30 procent sociale woningbouw binnen kleine projecten hebben afgekocht. Hiermee wordt sociale woningbouw op andere plekken weer mogelijk gemaakt. "Plan Hof van Keenenburg biedt zes extra sociale huurwoningen bovenop de norm van 30 procent. Daarmee voldoet dit plan aan de voorwaarden voor een bijdrage van het fonds."In de brief aan de raad wordt verder gemeld dat van de 27 hofjeswoningen er 13 in de categorie 'middeldure huur' komen, zodat er een divers huuraanbod ontstaat.De gemeenteraad is in juni akkoord gegaan met de startnotitie Hof van Keenenburg, waarna het zes weken ter inzage heeft gelegen. Nu worden de plannen verder uitgewerkt.
Lees meer
Video Kringloopwinkels geweigerd bij gemeentewerf donderdag 8 augustus 2019 13:01

Kringloopwinkels geweigerd bij gemeentewerf

Kringloopwinkels in Westland mogen sinds kort geen afval meer brengen bij de gemeentewerf in Naaldwijk. Auto's die daar komen worden door het personeel van de werf weggestuurd. Ook kringloopwinkel De Recycling uit 's-Gravenzande werd bij de ingang geweigerd. "Het zijn meubels die wij niet meer kunnen gebruiken, maar volgens de mensen bij de gemeentewerf is dit bedrijfsafval en mogen we er daarom niet in", zegt voorzitter Cock Löbker van De Recycling. "Maar dit is afval van mensen, dat wij hergebruiken. Alles wat we daar niet van kunnen gebruiken, gaat naar goede doelen. En alles wat daarvan overblijft, gaat naar de stort."Löbker ziet geen oplossing. "Als we containers moeten bestellen bij een commercieel bedrijf en die voor onze deur moeten zetten, dan zijn we de helft van onze inkomsten kwijt. Wat voor bestaan hebben we dan nog?"'Aardig geweest'Toch lijkt dat wel de praktijk te worden. Volgens een woordvoerder van de gemeente worden de spullen van de kringloopwinkels inderdaad gezien als bedrijfsafval. "En de gemeente heeft geen vergunning om dat te mogen innemen. We zijn gewoon al die tijd heel aardig geweest, maar we moeten gewoon de regels volgen."De reden dat er nu 'ineens' geen afval meer gebracht mag worden door kringloopwinkels, komt omdat er een controle is geweest van vergunningverlener ODH (omgevingsdienst Haaglanden). Tijdens een controle werd afval van een kringloopwinkel aangenomen en dat mag niet."Zouden we dit wel blijven doen, dan kunnen we een dwangsom opgelegd krijgen. Of in het uiterste geval kunnen we zelfs onze vergunning om afval te mogen innemen, verliezen", aldus de gemeentelijke woordvoerder.CDA Westland heeft inmiddels schriftelijke vragen over de kwestie gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.
Lees meer