Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Politiek

Filteren op datum:
        
Video 'Lelijke' aanlegsteigers in Gantel moeten weg vrijdag 17 mei 2019 11:11

'Lelijke' aanlegsteigers in Gantel moeten weg

De aanlegsteigers in het riviertje de Gantel naast de Gantellaan in Monster moeten worden weggehaald. Dat meldt wethouder Snijders in reactie op vragen van Westland Verstandig. De gemeente Westland heeft botenverhuurder Booma Recreatie, dat de steigers heeft geplaatst, inmiddels gesommeerd tot actie over te gaan. De eigenaar van het bedrijf weigert echter vooralsnog. De drijvende steigers liggen sinds maart in het water. Omwonenden werden door de aanleg verrast en trokken aan de bel bij Westland Verstandig. De bewoners vrezen voor overlast en vinden de steigers maar 'lelijke' dingen. Bovendien was de aangevraagde omgevingsvergunning nog niet verleend.Die vergunningaanvraag heeft bootverhuurder Peter van Rijn inmiddels ingetrokken. Op advies van een ambtenaar die hem vertelde dat de vergunning zeer waarschijnlijk zou worden geweigerd, zo laat Van Rijn desgevraagd weten aan WOS Media. "De gemeente is waarschijnlijk bang voor commotie en wil de vergunning daarom afwijzen", zo doelt hij op het eerdere protest van omwonenden.De bootverhuurder heeft inmiddels een brief van de gemeente gekregen, waarin hem wordt gevraagd de steigers weg te halen. Dat is hij echter niet van plan. "Ik heb een watervergunning van het Hoogheemraadschap Delfland en daar is mij verteld dat ik geen andere vergunningen nodig heb. Bovendien ben ik nog in afwachting van een reactie van de wethouder zelf."Westland weerspreekt dat geen vergunning nodig is. "Er is wel een watervergunning door het Hoogheemraadschap van Delfland afgegeven, maar dat neemt niet weg dat er een omgevingsvergunning moet zijn om te kunnen plaatsen", zo is te lezen in de antwoorden. Ook een woordvoerster van Delfland noemt het, zonder inhoudelijk op de zaak in te gaan, onwaarschijnlijk dat tegen hem is gezegd dat een watervergunning voldoende is.Wethouder Snijders is van plan actief te gaan handhaven als Booma Recreatie de steigers niet weghaalt.
Lees meer
Video Nog geen rijksfinanciering voor streekomroepen donderdag 16 mei 2019 14:02

Nog geen rijksfinanciering voor streekomroepen

Mediaminister Arie Slob trekt nog niet de portemonnee voor het behouden en versterken van streekomroepen. Dat liet hij donderdag weten tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer. Volgens Slob moet eerst duidelijk worden welke omroepen nu echt noodlijdend zijn en welke omroepen nog wel even toekunnen met de huidige financiering via de gemeente. Wel stelt hij dat er geld te halen valt (5,5 miljoen euro) uit een potje dat de samenwerking tussen streek- en regionale omroepen moet versterken. Diverse streekomroepen stellen het financieel moeilijk te hebben, omdat ze enerzijds wel willen professionaliseren, maar anderzijds daar vanuit de gemeente niet voldoende geld voor krijgen. Bovendien vinden ze dat niet alleen de gemeentes moeten meebetalen, maar dat ook het ministerie een duit in het zakje moet doen, net zoals het ministerie dat doet voor de NPO (landelijke omroep) en de RPO (regionale omroep). Op die manier komen omroepen ook wat verder van gemeentes af te staan, wat de onafhankelijkheid ten goede zou moeten komen.Een van de streekomroepen die in zeer zwaar weer verkeert, 1Twente uit Enschede, denkt de stekker er zelfs uit te moeten trekken als er niet heel snel geld beschikbaar komt. Maar de minister kon donderdag nog geen toezeggingen doen. Wel belooft hij, dat wanneer de financiële details van de streekomroepen bekend zijn, hij direct kijkt wat er nog mogelijk is. Hij probeert dat niet alleen vanuit zijn eigen ministerie te doen, maar samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken.Volgens NLPO-directeur Marc Visch zijn alle gegevens op het ministerie bekend. Hij vindt het dan ook vreemd dat Slob stelt dat lang niet alle streekomroepen hun financiële gegevens hebben gedeeld met het ministerie. Bovendien vraagt Visch zich af wat de minister nu precies heeft aan de begroting. Volgens hem gaat het erom dat je kunt aantonen wat je ermee kunt doen. Hij vindt dan ook dat de minister maar moet laten weten welke informatie hij nog mist om tot een besluit te komen.In juni verwacht Slob de informatie wel te hebben en komt hij met een brief.
Lees meer
Nieuwe openingstijden Hoekse Badje lijken definitief woensdag 15 mei 2019 16:04

Nieuwe openingstijden Hoekse Badje lijken definitief

Het ziet er niet naar uit dat de aanpassing van de openingstijden van het Hoekse Badje worden teruggedraaid naar de oude situatie. Dat blijkt uit de reactie van het Rotterdamse college van B en W in antwoord op vragen van het CDA. In de nieuwe situatie, die sinds vorige week maandag geldt, is het zwembad op dinsdagmiddag en op maandag en donderdag tussen 12.00 en 15.00 uur gesloten. In plaats daarvan is de avondopening verruimd en is er een tweede avondopening op donderdag. Bovendien zijn er extra momenten voor aquasport en worden in de zomer zwemlessen gegeven.De beslissing om de opening op schooltijden te schrappen, viel eerder niet in goede aarde bij veel ouders die graag met hun peuters zwommen. Het besluit is echter genomen, omdat er maar weinig mensen op afkwamen. "Die betreffende uren werden vooral bezocht door ouders met jonge kinderen tot en met 3 jaar, maar wel in kleine aantallen", reageert het college. "Het gemiddelde aantal bezoeken over deze dagdelen bedroeg in 2018 5 kinderen (plus een ouder) per keer."Het CDA wilde weten of er een eventueel compromis mogelijk was, zodat ouders met peuters toch van het zwembad kunnen blijven maken. Die kans is klein. "Indien de nu geschrapte uren weer ingeroosterd zouden moeten worden, gaat dit ten koste van de nieuwe uren waar veel vraag naar is", doelt het college op de donderdagavond, aquasport en de zwemlessen in de zomer.
Lees meer
Politiek positief over kleedkamerplan MVV'27 dinsdag 14 mei 2019 21:09

Politiek positief over kleedkamerplan MVV'27

De politieke fracties in Midden-Delfland zijn over het algemeen positief over de plannen van voetbalvereniging MVV'27 om de kleedkamers te renoveren. Alleen het CDA wil het voorstel om hiervoor subsidie te verlenen over twee weken bespreken in de raadsvergadering. Al heeft dat te maken met het feit dat de Maaslandse club nog geld tekort komt. MVV'27 vraagt namelijk een bedrag van 159.153 euro, terwijl de gemeente volgens de subsidieregeling niet meer dan 35 procent van het totale projectbedrag (397.000 euro) mag geven. Dat komt neer op 138.950 euro. Daardoor ontstaat een tekort, al is de club zelf nog bezig met andere fondsen.MVV'27 verhuisde in 1975 naar het huidige onderkomen op sportpark De Commandeur. Een groot deel van de zestien kleedkamers stamt nog uit die tijd. Sommige kleedruimtes zijn bovendien zó ingericht dat ze met elkaar verbonden zijn. De club vindt dit geen wenselijke situatie. Het kan diefstal in de hand werken en het zorgt voor een slechte doorstroom in het gebruik van de kleedkamers.De vereniging wil in de zomermaanden, als het complex niet wordt gebruikt, flink aan het werk. "Alle kleedruimten worden voorzien van opnieuw betegelde wanden, nieuwe banken en kapstokken", schrijft het bestuur in een plan. Verder moet de vloer worden aangepast, moeten de wanden in de gang opnieuw worden gestuukt en wordt gekeken naar houtrot. Bovendien wordt gebruik gemaakt van nieuw, beter isolerend glas en worden de kleedkamers voorzien van ledverlichting.
Lees meer
GBW: 'Sloop gemeentehuis Monster na uitwerking nieuwbouwplannen' dinsdag 14 mei 2019 16:04

GBW: 'Sloop gemeentehuis Monster na uitwerking nieuwbouwplannen'

GemeenteBelang Westland wil best budget beschikbaar stellen voor de sloop van het oude gemeentehuis van Monster, maar wel op voorwaarde dat het college van B en W eerst de centrumplannen voor Monster uitwerkt. Dat houdt ook in dat ze de financiële consequenties ervan in beeld moeten brengen, vóórdat de sloperskogel het pand echt tegen de grond werkt. Dat blijkt uit een persverklaring van de lokale partij. De oppositiepartij is in principe tegen de sloop, onder meer omdat er door diverse partijen plannen zijn ingediend voor woningen in het oude gemeentehuis. Ook stelt GBW dat sloop kapitaalvernietiging is. Maar omdat de fractie de inschatting heeft gemaakt dat de meerderheid voor de sloopplannen van wethouder Leen Snijders gaat stemmen, komt GBW nu met een amendement (aanpassing van een voorstel) naar de raad.GBW denkt voor het amendement een meerderheid te kunnen vinden en hoopt op die manier een goede en zorgvuldige afweging tussen beide keuzes (behouden of slopen) mogelijk te maken. Om verloedering van het pand en het omliggende terrein in de tussentijd tegen te gaan, is ook in het amendement opgenomen dat moet worden uitgezocht of delen van het gebouw voor Westlandse 'spoedzoekers' beschikbaar kunnen worden gesteld.Vorige week woensdag werd er tijdens een commissievergadering nog niet direct een raadsmeerderheid gevonden voor sloop van het voormalige gemeentehuis omdat veel fracties eerst duidelijk willen hebben wat er voor in de plaats komt. Wethouder Snijders vindt dat er eerst moet worden besloten of er gesloopt gaat worden of niet. Volgende week dinsdag wordt het onderwerp besproken tijdens de raadsvergadering.
Lees meer