Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Politiek

Filteren op datum:
        
Midden-Delfland maakt werk van LHBTI-acceptatie woensdag 20 maart 2019 11:11

Midden-Delfland maakt werk van LHBTI-acceptatie

De gemeente Midden-Delfland gaat werk maken van de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (zowel vrouwelijke als mannelijke lichaamskenmerken). Het college van burgemeester en wethouders werd daartoe opgeroepen in een motie van D66 en PvdA, gesteund door vrijwel de gehele gemeenteraad. Na overleg met kennisinstituut Movisie en de John Blankenstein Foundation is besloten om nog geen LHBTI-beleidsplan op te stellen, maar om eerst in de praktijk aan de slag te gaan met het organiseren van lokale activiteiten. Op die manier kan er concreet worden gewerkt aan een veilig(er) en positief LHBTI-klimaat. Midden-Delfland denkt hierbij aan het organiseren van voorlichtingsactiviteiten. Zo heeft de John Blankenstein Foundation aangeboden om in dit najaar samen met de gemeente een startbijeenkomst te organiseren voor sportverenigingen, eventueel aangevuld met welzijn en onderwijs. De wensen en ideeën die in de bijeenkomst naar voren komen, kunnen dan worden verwerkt in een LHBTI-activiteitenplan voor 2020.Als kleine gemeente komt Midden-Delfland niet in aanmerking voor een landelijke subsidie, maar er zijn tal van voorbeeldactiviteiten die niet veel geld hoeven te kosten. Zoals gratis workshops van de John Blankenstein Foundation die via de landelijke alliantie 'Gelijkspelen 4.0' gefinancierd worden. Er wordt in de komende maanden naar andere vormen van financiering voor het activiteitenplan gezocht.Verder wordt ook de regenboogvlag drie keer per jaar gehesen, namelijk op: 17 mei (de dag tegenHomofobie en Transfobie), op 11 oktober (Coming Out dag) en de tweede vrijdag van december (Paarse Vrijdag). Wethouder Wendy Renzen treedt namens het college als regenboogambassadeur op.
Lees meer
Verkiezingsdebat regionale omroepen toch uitgezonden dinsdag 19 maart 2019 13:01

Verkiezingsdebat regionale omroepen toch uitgezonden

Het verkiezingsdebat van de regionale omroepen in Zuid-Holland wordt deze dinsdag alsnog uitgezonden. Vanwege de gebeurtenissen in Utrecht is eerder besloten het debat, dat voor maandag gepland stond, niet uit te zenden. Hoewel het zaterdag al in het provinciehuis was opgenomen, vonden mediapartners Omroep West en RTV Rijnmond het niet passend om het op radio en tv te brengen. Belangrijke factor was het besluit van bijna alle politieke partijen om hun campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 20 maart vanwege de gebeurtenissen in Utrecht stil te leggen. Nu de partijen dinsdagochtend besloten hun campagne voorzichtig te hervatten, is door de hoofdredacties van beide omroepen besloten dat het debat alsnog uitgezonden kan worden.De eerste uitzending is dinsdagmiddag om 14.00 uur via de tv-zenders van beide omroepen. Tijdens het debat worden stellingen behandeld over woningnood, windmolens en de toekomst van vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Bijna alle partijen zijn vertegenwoordigd. Alleen Forum voor Democratie en Jezus Leeft! deden niet mee.De presentatie van het debat is in handen van Martine Boerkamp (Omroep West) en Ewoud Kieviet (RTV Rijnmond). Het debat is dinsdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur ook te horen op Radio West en zal online beschikbaar zijn via de websites van de omroepen, rijnmond.nl en omroepwest.nl Wil je weten hoe de diverse politieke partijen denken over kwesties in onze regio, bekijk dan de tien stellingen die de WOS heeft voorgelegd.
Lees meer
Gemeente Maassluis denkt aan pauzewoningen dinsdag 19 maart 2019 12:12

Gemeente Maassluis denkt aan pauzewoningen

De gemeente Maassluis denkt serieus na over zogeheten pauzewoningen in de stad. Op dit moment ontvangt de gemeente regelmatig signalen van inwoners die met spoed een woning zoeken maar deze niet kunnen bemachtigen, zo valt te lezen in het rapport 'Maatwerk en pauzewonen'. In het rapport wordt gewezen op het risico dat mensen uit Maassluis dakloos worden en afglijden. De gemeente heeft met diverse partners van de gemeente op het gebied van huisvesting en sociale instanties gesproken om te kunnen inschatten wat nodig is. Ook ervaringen in andere gemeenten zijn bekeken.Voor de komende jaren is berekend dat er in totaal 150 woningen als pauzewoning aangemerkt moeten worden. Nu zijn er 75 woningen in de tijdelijk verhuur via verhuurder Villex. Er moeten er dus nog 75 bij komen. Volgens het rapport kan dat deels binnen de bestaande sociale woningvoorraad, maar kan er ook worden gedacht aan 'containerwoningen'.De pauzewoningen moeten onder meer tijdelijk onderdak bieden aan zogeheten spoedzoekers. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die mantelzorg willen bieden en van ver moeten komen, mensen die tijdelijk werk hebben of kwetsbare personen die net gescheiden zijn.ScheidingScheiding is een grote factor in de behoefte aan sociale huurwoningen. Van de groep gescheiden mensen zijn er jaarlijks zo'n tien tot vijftien personen (meestal mannen) met een zwak sociaal netwerk (en dikwijls een lichte verstandelijke beperking) die tijdens of na de scheiding vastlopen in het zoeken naar een nieuwe woning. Ook zijn er elk jaar tussen de vijf en de tien één-oudergezinnen met kinderen die na omzwervingen aankloppen bij het wijkteam, Maasdelta of het spreekuur van de wethouder. Vaak is het probleem dat na een scheiding het koophuis moet worden verdeeld en dat er geen urgentieverklaring verkregen kan worden. Ook voor hen zou een pauzewoning uitkomst bieden.JongerenNaast de pauzewoningen is er ook behoefte aan woonruimte voor jongeren die een lastige relatie met hun ouders hebben en daarom beter met begeleiding op zichzelf kunnen wonen. Het gaat hierbij om vijftien tot twintig jongeren per jaar. Nu is er nog niet zo'n voorziening in Maassluis. Verder is er ook behoefte aan een tussenstap tussen de nachtopvang en (begeleid) zelfstandig wonen voor mensen die uit de maatschappelijke opvang of uit de gevangenis komen. Het gaat hierbij jaarlijks om vijf tot tien personen.Er dient nog een aantal knelpunten opgelost te worden om aan de vraag te voldoen. Zo moet er genoeg geschikt aanbod zijn. Dat is er nu volgens het rapport onvoldoende. Tijdelijke huur is nu altijd in sloopwoningen of in leegstaande gebouwen. Verder zijn er geen geschikte woningen of panden voor de knelgroepen. Ook moet de samenwerking tussen de diverse betrokken organisaties beter, zodat er meer maatwerk kan plaatsvinden en zou het huidige urgentiesysteem moeten worden geëvalueerd.
Lees meer
Video Rumoerige bijeenkomst over woningen arbeidsmigranten aan Arckelweg donderdag 14 maart 2019 12:12

Rumoerige bijeenkomst over woningen arbeidsmigranten aan Arckelweg

De informatie-avond over het huisvesten van arbeidsmigranten bij Verburch in Poeldijk had anders gekund en gemoeten. Dat vinden althans omwonenden. Wat begon met de 'spelregels' van de bijeenkomst en een presentatie van de initiatiefnemer, mondde al binnen enkele minuten uit in rumoer en tumult. De bijeenkomst woensdagavond in restaurant Vrienden in Poeldijk kon op zeker honderd belangstellenden rekenen. Van omwonenden en raadsleden tot leden van sportvereniging Verburch en een enkele tuinder die de plannen wél ziet zitten. Als het aan uitzendbureau Watch Out uit Poeldijk ligt, verrijst op een voormalig trainingsveldje van Verburch aan een appartementsgebouw van twee lagen. Zestien appartementen voor maximaal 96 arbeidsmigranten. Veelal vrouwen van Poolse komaf. Het uitzendbureau wil 24 uur per dag een huisvader aanstellen, die contact onderhoudt met de arbeidsmigranten en ingrijpt als er overlast is. Voor omwonenden is een locatiemanager het aanspreekpunt.Maar een meerderheid van de bezoekers ziet de komst van het arbeidsmigrantengebouw helemaal niet zitten, en laat dat blijken. De opzet van de avond, waarin eerst het uitzendbureau en de gemeente een presentatie zouden geven, en dat omwonenden daarna aan thematafels vragen konden stellen, viel helemaal verkeerd.'Belachelijk, een aanfluiting'"Dit is eenzijdig, wij willen plenair vragen stellen", klonk het vanuit de menigte. "Wij worden monddood gemaakt." Ook Peter Duijsens, fractieleider van Westland Verstandig, heeft geen goed woord over voor de, in zijn ogen, mislukte opzet. "Ik schaam me om raadslid van deze gemeente te zijn", briest hij na afloop. De gemeente had volgens hem veel meer de regie moeten houden. "Dit is belachelijk, een aanfluiting en slecht voor het aanzien van de politiek."GBW-raadslid André van den Berg laat al tijdens de bijeenkomst op Twitter weten: "Een hogeschoolvoorbeeld van hoe een informatiebijeenkomst niet georganiseerd moet worden."Luisterend oorWethouder Karin Zwinkels heeft de huisvesting van arbeidsmigranten in haar portefeuille en laat aan het begin van de bijeenkomst weten vooral een aanschouwende rol te hebben, maar gaat na afloop wel in gesprek met bezorgde aanwezigen. "De initiatiefnemer en de gemeente gaan kijken wat de vragen en zorgen zijn. Het ging over zaken als veiligheid, verkeer en Verburch". Voorstanders van de plannen hoor je op zo'n avond niet, zegt de directie van het uitzendbureau, die na afloop liever niet meer voor camera wil reageren.Hoe nu verder? Officieel ligt er nog geen aanvraag van het uitzendbureau. Pas als die er is, wordt eerst de gemeenteraad om een advies gevraagd, waarna het college van B en W wel of niet instemt met de plannen. In de tussentijd volgen nieuwe bewonersbijeenkomsten en staat wethouder Zwinkels open voor alle vragen en opmerkingen.
Lees meer
Video Wethouder Zwinkels begrijpt zorgen over 'Polenhotels' woensdag 13 maart 2019 15:03

Wethouder Zwinkels begrijpt zorgen over 'Polenhotels'

Wethouder Karin Zwinkels heeft er begrip voor dat inwoners van Naaldwijk en Poeldijk zich zorgen maken over de mogelijke komst van hotels voor arbeidsmigranten in hun omgeving. Dat zegt zij in gesprek met WOS Media, naar aanleiding van een tumultueuze bewonersavond vorige week over het plan aan de Lange Broekweg in Naaldwijk. Volgens Zwinkels gaat de gemeente juist vanwege de onrust nu al, terwijl er nog geen aanvragen zijn, in gesprek met omwonenden. "Zij mogen hun zorgen uiten en aangeven waar zij dingen anders of beter willen."Tijdens de bijeenkomst vorige week lieten omwonenden blijken een opvang met 290 bedden niet te zien zitten. De locatie zou te dicht bij een woonwijk liggen en er zou sprake zijn van een slechte ontsluiting. "Afgelopen maandag heb ik opnieuw een gesprek gehad. Daar zijn de zorgen op tafel gekomen en we hebben gezegd: 'Nu gaan we als gemeente kijken wat we met de zorgen en vragen kunnen doen'. In samenspraak met de initiatiefnemer kijken we wat er beter kan."Veel mensen willen wel dat er Polenhotels komen, maar liever niet bij hen om de hoek, weet Zwinkels. "Mensen zien de noodzaak, begrijpen dat we er als gemeente mee bezig zijn, zien dat het lange tijd speelt. We moeten daarom wel concreet dingen gaan doen."Deze woensdagavond is er een informatieavond over de plannen aan de Arckelweg in Poeldijk. De wethouder vraagt mensen hun zorgen vooral te delen. "En geef aan waar precies de zorg zit. Dan kunnen we concreet kijken wat we eraan kunnen doen."
Lees meer