Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Raadsgriffier Westland per direct ontslagen

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: dinsdag 15 november 2016 21:34

Foto: Fred van der Ende


De gemeenteraad van Westland heeft dinsdagavond griffier Nico Broekema per direct ontslagen. De griffier, die sinds 8 september jl. is geschorst, zou een reeks strafbare handelingen hebben verricht. Verder zou hij systematisch geheime informatie hebben doorgespeeld aan diverse raadsleden. Dat is naar voren gekomen uit het onderzoek dat naar zijn doen en laten is ingesteld door Hoffmann Bedrijfsrecherche na de plotselinge schorsing.

Aanleiding van die schorsing vormde het naar buiten willen brengen van mogelijk geheime informatie met betrekking tot de Wateringse asbestbrand. Het horen van medewerkers van de griffie en het onderzoek door bedrijfsrechercheurs heeft een groot aantal zaken aan de oppervlakte gebracht. Daaronder vallen ook "schending van de regels inzake onpartijdigheid en onafhankelijkheid, ongepaste bejegening van medewerkers en derden e.d.".
Verder vordert Westland een bedrag van bijna 48.000 euro van de griffier. Het gaat om kosten die hij heeft gemaakt voor het landelijke politieke netwerk Lokaal 13.

Reactie griffier
Broekema gaat het besluit tot ontslag voor de rechter aanvechten. Hij zegt in zijn verweerschriften alle elf beschuldigingen/aantijgingen te hebben weerlegd. "Het doel stond van te voren vast en wordt niet gedragen door de reeks van alleen maar positieve beoordelingen door het raadspresidium tussen 2006 en 2016", aldus Broekema.

"Dat ik schade heb veroorzaakt, bestrijd ik. Zowel het besluit tot schadeverhaal als het ontslag vecht ik aan. Omgekeerd zal ik de schade die mij is en wordt toegebracht bij de veroorzaker(s) ervan verhalen. Aangaande de smaad zal ik een strafrechtelijke aanklacht indienen", schrijft hij. "Ik heb gegronde redenen aan te nemen dat - eerst de abrupte schorsing zonder hoor en wederhoor op 8 september - en nu het ontslag geënsceneerd is".

De griffier zegt niet te zullen rusten tot de onderste steen boven is. "Ik ga het ontslag met vol vertrouwen in de echte rechtsgang voor de ambtenarenrechter aanvechten en ga ervan uit in het gelijk gesteld te worden", aldus Broekema.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Greve banden algemeen
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS