Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Raadsleden trots op hun functie ondanks negatieve ervaringen en werkdruk

Door: Bas Booister

Gepubliceerd op: woensdag 21 februari 2018 17:45


Raadsleden uit Westland, Maassluis en Midden-Delfland zijn gemiddeld 15 tot 21 uur per week bezig met raadswerk. Ook hebben enkele raadsleden in Westland te maken gehad met negatieve ervaringen als schelden of soms zelfs bedreiging. Desondanks vinden de meeste raadsleden het de moeite waard en zijn ze trots op hun functie. Dat blijkt uit een enquête van de WOS onder raadsleden uit de drie gemeenten.

Iets meer dan de helft van de Westlandse raadsleden (55 procent) die de enquête heeft ingevuld (20 van de 39 raadsleden), geeft aan negatieve ervaringen te hebben gehad. Drie Westlandse raadsleden zeggen in de afgelopen raadsperiode één of meerdere dreigbrieven te hebben ontvangen. Ook zegt een raadslid 's nachts telefoontjes te ontvangen van een onbekend persoon die vervolgens niets zegt. Vier raadsleden geven aan dat ze te maken kregen met verbale agressie.

In de gemeente Midden-Delfland en de gemeente Maassluis speelt deze problematiek minder sterk. In Midden-Delfland geeft minder dan 30 procent aan negatieve ervaringen te hebben, in Maassluis minder dan 20 procent. In deze gevallen gaat het meestal om een scheldpartij op straat of op sociale media. Toch is dit in geen van de gevallen een reden om niet beschikbaar te zijn voor een volgende raadsperiode.

Vergoeding
Raadsleden ontvangen een vergoeding voor hun werk. In Westland verdienen ze het meest, daar krijgen raadsleden 1.658 euro per maand. In Maassluis krijgt men 959 euro en in Midden-Delfland 617 euro. Het is dan ook niet gek dat juist in Midden-Delfland 91 procent van de geënquêteerden niet tevreden is over de vergoeding.

Raadsleden in Midden-Delfland voelen zich ook veel minder gewaardeerd door de samenleving dan in Westland en Maassluis. 72 procent van de ondervraagden in Midden-Delfland voelt zich onvoldoende gewaardeerd. In Westland is dat maar 30 procent en in Maassluis zelfs 25 procent.

Gemeenten hebben er de afgelopen jaren veel taken bijgekregen van het Rijk. Onder meer de ingewikkelde Jeugdzorg is daar een voorbeeld van. Hoewel de meeste raadsleden aangeven dat het werk daardoor moeilijker is geworden (Westland 75 procent, Maassluis 94 procent, Midden-Delfland 73 procent), vindt ruim driekwart van de raadsleden in alle drie gemeenten dat ze voldoende kennis hebben en voldoende zijn geïnformeerd.

Parttime baan
Veel raadsleden doen het werk naast een gewone baan, maar in de praktijk geven raadsleden aan dat het raadswerk toch een flinke parttime baan betekent. In Westland zeggen raadsleden gemiddeld 21 uur bezig te zijn met hun raadswerk. In Maassluis is het gemiddelde 18 uur en in Midden-Delfland 15 uur.

In alle gemeenten is 12 uur het minimum aantal dat is genoemd. En in alle gemeenten geeft driekwart van de ondervraagde raadsleden aan dat het aantal uren dat ze ermee bezig zijn, niet meer is dan van tevoren was verwacht. Een kwart vindt wel dat ze meer uren kwijt zijn dan van tevoren gedacht.

De belasting ligt daarmee in Westland en Maassluis hoger dan wat er eerder kwam uit een landelijk onderzoek. Volgens het Nationaal Raadsledenonderzoek uit 2017 zijn gemeenteraadsleden gemiddeld 16 uur per week zoet met raadswerk.

Toch geven de meeste raadsleden wel aan trots te zijn op hun functie als raadslid, in Maassluis en Midden-Delfland is iedereen dat. In Westland 95 procent van de ondervraagden. Of zoals een raadslid uit Maassluis het verwoordt: "Het is de moeite waard, omdat je als raadslid toch het verschil kunt maken."


Over het onderzoek
Uit Maassluis deden 16 van de 23 raadsleden aan het onderzoek mee, uit Midden-Delfland 11 van de 17 en uit Westland 20 van de 39. De enquête is tot stand gekomen in samenwerking met lokale omroepen DTV Oss en Omroep Venlo.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
's-Heeren Loo
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS