Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Rapport: Effectiviteit Wmo-beleid in Maassluis niet vast te stellen

Door: Bas Booister

Gepubliceerd op: maandag 19 augustus 2019 16:09

Foto: Bas Booister


Het is op dit moment niet mogelijk om de effectiviteit van het Wmo-beleid (huishoudelijke hulp en individuele begeleiding) in Maassluis vast te stellen. Bovendien is de informatievoorziening aan de gemeenteraad beperkt en laat de raad zich ook niet actief over de stand van zaken informeren. Dat valt te lezen in een nieuw rapport van de Rekenkamercommissie.

Uit gesprekken komt naar voren dat raadsleden vrijwel geen vragen stellen over de uitvoering van de Wmo. Hierop zijn incidenten zoals de budgetoverschrijdingen van vorig jaar een uitzondering. Daarnaast blijkt het in Maassluis niet gebruikelijk te zijn om zienswijzen in te dienen op de begroting. In 2018 en 2019 is dat overigens wel gebeurd.

De informatie en de mogelijkheden om bij te sturen zijn er wel, maar er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt door de raadsleden. Verder komt het perspectief van cliënten nauwelijks terug in de beoordeling van het Wmo-beleid. Daardoor blijft het onduidelijk of het Wmo-beleid aansluit bij de behoeften van cliënten.

De gemeente kan wel achter de behoeften van cliënten komen. Onder meer door gebruik te maken van de inzichten van participatieplatform 'Meedoen met ROGplus', het digitaal bewonerspanel en de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis. Nu worden de inzichten nog niet met elkaar in verband gebracht, geduid, gebruikt voor concrete actief of gemonitord. En die inzichten worden ook niet met de raad gedeeld.

Toch is er ook een positieve noot te melden: uitvoeringsorganisatie ROGplus vult haar opdracht professioneel en daadkrachtig in. Wel wordt het college en raad opgeroepen om nieuwe afspraken te maken over inhoud en frequentie van verantwoording en monitoring. Aanvullende afspraken zijn nodig om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad haar controlerende taak goed kan vervullen.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
GJ
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS