Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage uploaden op onze website. Wij zullen deze controleren en bij goedkeuring publiceren.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

School’s cool Westland zoekt mentoren voor brugklassers

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: dinsdag 15 mei 2018 18:32


De Westlandse tak van de organisatie School's cool verwacht het komende schooljaar de begeleiding op zich te nemen van zo'n 25 brugklassers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In verband daarmee zoekt de organisatie momenteel nog 5 tot 10 goed opgeleide vrijwilligers die de rol van mentor willen vervullen.

Voor alle kinderen is de overgang van basisschool naar vmbo, havo of vwo een grote stap. Voor sommige kinderen is het een lastige stap, omdat zij kwetsbaar zijn als gevolg van hun aard, gedrag of omstandigheden thuis. School's cool Westland geeft begeleiding aan deze brugklassers, die extra risico lopen op onderpresteren en zelfs schooluitval. Zij kunnen hulp krijgen van een mentor, een vrijwilliger die stevig in zijn of haar schoenen staat en die de leerling helpt met alle schoolzaken.

De mentor komt wekelijks bij de leerling thuis, zodat de ouders bij de begeleiding worden betrokken. Een mentor leert de jongen of het meisje zelfstandig werken, geeft uitleg, praat zo nodig met de klassenleraar en helpt eventueel bij het vinden van een leuke vrijetijdsbesteding.

Nieuwe mentoren krijgen vanzelfsprekend een introductietraining over onder meer 'de grenzen van het mentorschap'. Iedere twee maanden zijn er zogenoemde intervisies: de mentoren bespreken dan in kleine groepjes de resultaten van hun leerlingen, wisselen ervaringen uit en geven elkaar tips.

Voor meer informatie is het aangewezen e-mailadres: info@schoolscoolwestland.nl.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
DON Feestweek
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS