Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Tuinbouwplan voor komende tien jaar

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: donderdag 14 maart 2019 19:42

Foto: Ondertekenaars Tuinbouwakkoord 14 maart 2019


Vooraanstaande partijen in de tuinbouwwereld hebben samen met de rijksoverheid een plan voor de komende tien jaar opgesteld. Deze 'Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030' is donderdagmiddag vastgesteld en mede ondertekend door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat gebeurde tijdens een congres in Berkel en Rodenrijs.

De initiatiefnemers willen de internationale concurrentiepositie van de sector versterken en de leidende positie als tuinbouwland én kennisland behouden. Verder willen ze bijdragen aan de doelen van Nederland én de Verenigde Naties op het vlak van voedsel, voedselveiligheid, groene leefomgeving en duurzaamheid.

De Nederlandse tuinbouwclusters hebben zich verenigd in Stichting Greenports Nederland en zijn via tien landelijke brancheorganisaties verenigd in Tuinbouw NL. De Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 omvat de volgende zeven prioriteiten:
1. Energie: versneld naar een klimaat-neutrale tuinbouw;
2. Ruimtelijke inrichting: moderniseren en verduurzamen van de inrichting van productiegebieden;
3. Vers-logistiek: uitbreiden van een snel en optimaal benut duurzaam vers-netwerk en het behouden en uitbouwen van markttoegang;
4. Gezonde Planten/Gezonde Mensen: duurzame teelt, gezonde voeding en een groene leefomgeving binnen en buiten;
5. Innovatie: internationaal leidend blijven in kennisontwikkeling en kennistoepassing;
6. Arbeidsmarkt en Onderwijs: voldoende en goed opgeleide mensen voor groene banen op alle niveaus;
7. Internationalisering: marktontwikkeling, Holland branding en Europese samenwerking.

Aanjaagteams

Om ervoor te zorgen dat prioriteiten daadwerkelijk worden vertaald naar concrete acties worden uit het bedrijfsleven, de brancheorganisaties, de kennisinstellingen en overheden zogeheten transitietafels en aanjaagteams ingesteld. Greenports Nederland vormt de verbindende factor van deze tafels en teams. Jaarlijks wordt er door de aanjaagteams over de voortgang van de acties gerapporteerd aan de overkoepelende GreenBoard.

De verschillende transitietafels werken binnen afzienbare tijd voor elk thema en bijbehorende prioriteit een actieplan uit inclusief budgettering en voorstellen voor de dekking van de kosten. De actieplannen worden aan de GreenBoard en de minister van LNV voorgelegd. Na een positief advies van de GreenBoard worden de plannen uitgevoerd.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Boekestijn
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS