Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Vergunning voor arbeidsmigranten in Hertenlaan

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: vrijdag 14 februari 2020 15:44


Een woning aan de Hertenlaan 2 in Honselersdijk mag zo worden verbouwd, dat er 28 arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden. De aanvraag is beoordeeld en getoetst aan de weigeringsgronden die genoemd worden in de 'Huisvestingsverordening Westland 2019', waarna burgemeester en wethouders hebben besloten de vergunning te verlenen.

Volgens het college is voldaan aan de eisen op het gebied van de volkshuisvesting, de algemene en fysieke leefbaarheid en de parkeernormering. Zo ligt het pand meer dan 100 meter van een ander pand waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Verder komt de leefbaarheid in het gebied niet onder druk, omdat de parkeerdruk niet zal toenemen, aldus het college. Daarnaast voldoet het pand aan de eis dat per bewoner een gebruiksoppervlakte van minimaal 12 m2 beschikbaar moet zijn.

Tot slot wordt voldaan aan de eisen van goed verhuurderschap. Er moeten huis- en leefregels zijn en er dient iemand aangesteld te worden als aanspreekpunt voor de bewoners en omwonenden bij klachten. Bovendien moet de verhuurder bij overlast meewerken aan de aanpak die de gemeente hanteert in geval van woonoverlast en aan buurtbemiddeling.

Omwonenden hadden laten weten het niet eens te zijn met het voorgenomen aantal arbeidsmigranten en te vrezen voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Ze waren vooral boos dat zij niet al in een vroeg stadium waren gehoord door de initiatiefnemer en de gemeente. Ze maken dan ook bewaar tegen de verleende vergunning en hun advocaat gaat bij de rechtbank een voorlopige voorziening vragen om te voorkomen dat er al met de verbouwing wordt begonnen.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
GJ
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS