Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Filteren op datum:
        
Video Fonkelnieuwe brandweerkazerne Naaldwijk valt in de smaak vrijdag 17 januari 2020 16:04

Fonkelnieuwe brandweerkazerne Naaldwijk valt in de smaak

De brandweer van Naaldwijk beschikt over een nieuwe kazerne. Na een week warmdraaien is de uitvalsbasis vrijdagmiddag officieel in gebruik genomen. Burgemeester Bouke Arends van Westland opende het geheel door met een ronkende kettingzaag een houten schot te 'bewerken'. Het gebouw, op de plek van het oude politiebureau van Naaldwijk, is van alle gemakken voorzien. In de remise is er plaats voor een tankautospuit, een hoogwerker en een busje. Daarnaast is er een p(a)raathoek, waar uitrukken na afloop worden geëvalueerd. "Maar ook emoties spelen bij incidenten een rol, hier kun je stoom afblazen", vertelt Marcel Zwinkels, teamhoofd brandweerzorg. De nieuwe brandweerkazerne bevalt prima. "Echt een gebouw van deze tijd dat voldoet aan de laatste wet- en regelgeving", aldus Zwinkels. Zo hangt de uitrukkleding niet meer in de remise, maar in de gang verderop. "Zo wordt het niet blootgesteld aan uitlaatgassen van de brandweerwagens."De openingshandeling werd bijgewoond door tientallen collega's van andere kazernes, maar de brandweer kan altijd meer vrijwilligers gebruiken. Op zaterdag 1 februari houdt de kazerne aan de 's-Gravenzandseweg open huis, waarbij je kunt proeven aan het bijzondere vak. "Dan komen we graag in gesprek met mensen voor wie deze hobby misschien wel wat is." De gemeente Westland besloot eerder tot de bouw van een kazerne die 15 jaar mee kan, zodat in die tussentijd een definitieve permanente plek voor de brandweer van Naaldwijk gezocht kan worden. Op de locatie van de oude brandweerkazerne verrijzen seniorenwoningen.
Lees meer
Video Metroverbinding Hoekse Lijn valt 175 miljoen euro duurder uit vrijdag 17 januari 2020 07:07

Metroverbinding Hoekse Lijn valt 175 miljoen euro duurder uit

De verbouwing van de Hoekse Lijn tot metro kost veel meer dan tot nu toe bekend is. Dankzij een kostenoverschrijding van 175 miljoen euro loopt de eindafrekening op tot bijna 500 miljoen euro. Dit blijkt uit een reconstructie van onderzoekscollectief Spit voor WOS, SCHIE, OPEN Rotterdam en Vers Beton. door Bram Logger en Parcival WeijnenBij de opening van de metrolijn in september 2019 meldde de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) dat de totale investering 462 miljoen euro bedroeg, een overschrijding van 90 miljoen. Maar dat is lang niet alles. Zo betaalde de MRDH - een samenwerking van 23 gemeenten - in 2017 ruim 18 miljoen euro aan ProRail om het spoor richting Hoek van Holland over te nemen. Ook de tussentijdse verhogingen van het budget door MRDH zijn niet meegeteld, evenals zes miljoen euro aan extra vertragingskosten.De totale investering loopt daardoor op tot rond 500 miljoen euro. Daarbovenop komt nog de 80 miljoen euro die vervoersbedrijf RET heeft geleend bij de Europese Investeringsbank voor zestien nieuwe metrostellen die op het omgebouwde treinspoor gaan rijden.Het bedrag kan bovendien verder oplopen, want de verlenging naar het strand is niet klaar. Tankopslagbedrijf Vopak ontvangt daarnaast nog altijd een onbekende financiële compensatie, omdat het vanwege problemen met de vergunning niet met goederentreinen naar zijn terminal in Vlaardingen kan rijden.Twijfels over voordelenToen alle betrokken partijen in 2013 hun handtekening zetten voor het Project Hoekse Lijn was het budget 312 miljoen euro. Het subsidiebedrag dat de MRDH beschikbaar stelde voor het project is tussentijds verhoogd. De totale kostenoverschrijding bedraagt daarmee 175 miljoen euro. In de allereerste plannen, daterend uit 2006, werd er nog vanuit gegaan dat de ombouw niet meer dan 56 à 73 miljoen euro zou gaan kosten.Ov-experts betwijfelen of de enorme investering opweegt tegen de voordelen. Over het traject reed tot 2017 een trein. De metro is weliswaar goedkoper in exploitatie en bezorgt reizigers naar het centrum van Rotterdam een paar minuten reistijdwinst. "Maar met 500 miljoen had je heel veel andere projecten kunnen doen, bijvoorbeeld op plekken waar nu nog helemaal geen ov is", zegt Lars Lutje Schipholt, ov-deskundige en in de jaren '90 als student de bedenker van het plan om de Hoekse Lijn om te bouwen tot metro. Hoogleraar vervoersbeleid Bert van Wee (TU Delft): "De totale kosten per kilometer zijn bijna net zo hoog als de Betuwelijn, terwijl op de Hoekse Lijn het spoor er al lag. Je kunt je afvragen of hier goed over is nagedacht. Wat was nu het probleem, en wat waren mogelijke oplossingen?"Democratische controle ontbreektDe MRDH draagt als de regionale ov-autoriteit het grootste deel van de kosten voor de Hoekse Lijn. Er is geen rechtstreekse democratische controle op de besteding van het geld van MRDH. Dat steekt Michel Rogier, oud-raadslid CDA in Den Haag. In zijn stad konden ov-projecten niet doorgaan omdat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag er geen geld voor had. "Toen er meer financiering naar de Hoekse Lijn moest, werd er populair gezegd: Rotterdam betaalt de rekening. Maar andere gemeenten hebben wel degelijk bijbetaald. Want de MRDH betaalt met geld dat anders voor projecten elders in de regio gebruikt had kunnen worden."Het steekt Rogier dat hij als raadslid nauwelijks invloed had op de besluitvorming bij de MRDH. "Als hier een buslijn werd ingekort, werd ik daarop aangesproken op straat. Maar ik had er geen invloed op. De MRDH is zo vormgegeven dat de gemeenteraden buitenspel zijn gezet. Dat is ooit zo besloten. Het is een goed bewijs dat de democratie zichzelf kan afschaffen."Dubbele pettenDe Hoekse Lijn zou in vijf maanden worden omgebouwd, maar dat duurde twee jaar langer. In interne stukken van de RET, die onderzoekscollectief Spit in handen kreeg, werd al gewaarschuwd voor veel van de problemen die zich later daadwerkelijk manifesteerden. Zo lukte het de projectleiding niet om alle werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. "De samenwerking met andere partijen onder leiding van het projectbureau, zoals ProRail, verloopt niet soepel omdat deze andere prioriteiten hebben. Dit heeft een disruptieve werking op het programma binnen de RET", staat in een audit uit 2016. "De rol van het projectbureau als overall verantwoordelijke en de dubbelrol van de RET als leverancier en beheerder kan in de ombouwperiode tot conflicten leiden."Volgens de RET voldoet de Hoekse Lijn sinds de officiële ingebruikname aan de verwachtingen. In november 2019 maakten dagelijks 27.000 reizigers gebruik van de nieuwe metroverbinding. Dat zijn er volgens het ov-bedrijf meer dan verwacht.Marc Rosier, portefeuillehouder OV-ontwikkeling MRDH: "De ombouw van de Hoekse Lijn van trein- naar spoorlijn is een intensief en moeizaam traject geweest. Er valt, zoals zo vaak bij grote projecten, wat van te leren. Maar het doel is bereikt: een snellere en kwalitatief betere verbinding voor de mensen die hier wonen, werken en recreëren. Dat nu al de reizigersaantallen worden gehaald die pas over drie jaar werden verwacht, geeft aan hoe noodzakelijk deze metrolijn is."Lees in de uitgebreide reconstructie op Vers Beton hoe de ombouw van de Hoekse Lijn zo kon ontsporen.Vrijdagavond rond 19.15 uur is de eerste aflevering te zien van de vierdelige serie 'Hoekse Lijn, metro die miljoenen kostte' bij de WOS.De uitzending is hieronder nu al online te bekijken!Dit onderzoek is een samenwerking van onderzoekscollectief Spit, Vers Beton en lokale omroepen OPEN Rotterdam, WOS en SCHIE en wordt mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de supporters van Vers Beton.
Lees meer
Video Een speciale klas voor hoogbegaafde kinderen: 'Ook naar School' donderdag 16 januari 2020 09:09

Een speciale klas voor hoogbegaafde kinderen: 'Ook naar School'

Hoogbegaafde kinderen vinden het soms moeilijk om te functioneren in een klas van het reguliere onderwijs. Daarom heeft stichting IQ+ een lokaal in de John F. Kennedyschool in ’s-Gravenzande, waar negen dagdelen per week speciale klassen zijn voor de kinderen. De proefperiode van het project liep zo goed, dat het een gift kreeg van Fonds 1818. "Hoogbegaafdheid is meer dan alleen een hoog intellect", vertelt voorzitter van de stichting Sima de Bruyn. "Kinderen hebben vaak een groot rechtvaardigheidsgevoel, veel autonomie en ze denken buiten de kaders." Daarnaast zijn de kinderen heel gevoelig. "Niet alleen emotioneel, maar in de breedste zin van het woord, dus ook voor structuren en kledinglabels." Stichting IQ+ is een stichting voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders en biedt begeleiding en kennis. Dit 'anders zijn' kan volgens De Bruyn leiden tot een laag zelfbeeld en zelfs gedragsproblemen. "Dat is vaak het moment dat ouders aan de bel trekken, maar de link met hoogbegaafdheid wordt niet altijd direct gelegd." Sommige kinderen kunnen hierdoor zelfs (tijdelijk) niet meer naar een reguliere school en komen thuis te zitten. "In mijn klas leren de kinderen allereerst dat ze niet gek zijn", vertelt Hadewych Simonis, die het klasje begeleidt. "Kinderen kunnen zich alleen voelen als ze bijvoorbeeld merken dat ze op een andere manier denken of last hebben van geluid." Simonis ziet de kinderen groeien. Zo krijgen ze bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen en zien ze dat ze niet alleen zijn.  "Het belangrijkste voor mij is dat de kinderen zich welkom voelen, dat ze weten dat ze er mogen zijn."SuccesvolVorig schooljaar is Stichting IQ+ begonnen met een proef voor het project 'Ook naar School'. In totaal deden daar negen leerlingen aan mee. "Met trots kunnen wij zeggen dat het met acht van die kinderen weer heel goed gaat, en met de negende zijn we aan het afbouwen", vertelt De Bruyn. Fonds 1818 ondersteunt het project. "Voor kinderen die tussen wal en schip dreigen te raken door hoogbegaafdheid is niets geregeld vanuit het onderwijs of de gemeente", zegt Jan Kleyberg van Fonds 1818. Het fonds doneert daarom 1.500 euro per leerling, gebaseerd op 15 leerlingen. "Deze kinderen moeten ook een kans krijgen."
Lees meer
Video Inloophuis Carma vaker open, maar financiële zorgen nog niet voorbij woensdag 15 januari 2020 12:12

Inloophuis Carma vaker open, maar financiële zorgen nog niet voorbij

Inloophuis Carma in Naaldwijk kan vanaf nu iedere dinsdagavond open. Voorheen was het inloophuis vooral overdag open en daar komt nu die avond bij. Het verruimen van de openingstijden betekent overigens niet dat het bestuur rustig achterover kan gaan zitten. Inloophuis Carma is een ontmoetingsplaats voor wie geraakt is door kanker. In november sprak voorzitter Pech Samwel in bij de begrotingsvergadering van de gemeente Westland (video), omdat er financiële zorgen zijn. De vrijwilligersorganisatie teert in op eigen middelen, terwijl de kosten hoger worden. "We groeien en er komen meer vrijwilligers, kortom meer werkdruk", aldus Samwel. Vrijwilligers worden professioneel geschoold en dat kost geld. Intussen probeert het Inloophuis aan de Dijkweg nieuwe fondsen te werven en lopen er gesprekken met de gemeente over een structurele bijdrage. Daarnaast probeert Ipso, de landelijke organisatie van inloophuizen, bij de overheid subsidie los te peuteren. Er leeft al langer de wens om uit te breiden, maar daar is nog veel meer geld voor nodig. Het inloophuis werd eerder al verblijd met een cheque van Team Westland en op 1 februari wordt er een pubquiz georganiseerd waarbij Carma het goede doel is.Voortaan is Inloophuis Carma iedere dinsdagavond geopend van 19.30 tot 21.00 uur. Tot nu toe was het al mogelijk om zonder afspraak iedere dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur binnen te lopen voor een kopje koffie of thee. "Als we alle toezeggingen dit jaar binnenkrijgen, blijven wij in 2020 gewoon open", verzekert Samwel. Wat daarna gebeurt, is koffiedik kijken. "Het blijft een mooi avontuur", besluit hij.
Lees meer

Meer