Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Westland houdt poot stijf: ‘Kwekers' moet voorschot van 40.000 euro terugbetalen

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: donderdag 29 november 2018 09:40

Foto: Archief WOS Media


De gemeente Westland blijft op het standpunt staan dat Kwekers in de Kunst een voorschot van 40.000 euro moet terugbetalen. Dit heeft het college van B en W woensdag aan de cultuurorganisatie laten weten.

De rechtbank Den Haag heeft op 18 juli dit jaar bepaald dat de gemeente Westland het verzet van de 'Kwekers' tegen de terugbetaling moest behandelen als een bezwaarschrift. De Commissie bezwaarschriften Westland heeft de zaak onlangs behandeld en adviseerde het college om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

Volgens de commissie heeft een mailbericht van oud-burgemeester Sjaak van der Tak van 18 september 2017 (waarin hij 100.000 euro toezegde) geen publiekrechtelijk karakter. "Een individuele bestuurder kan namelijk geen toezeggingen doen die het gemeentebestuur binden", stelt de commissie.

Dan is een volgende juridische toetssteen het zogeheten vertrouwensbeginsel. Daarbij geldt volgens de commissie "dat er voor binding van het gemeentebestuur sprake moet zijn van een toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezegging door iemand die ter zake beslissingsbevoegd is". Zij vervolgt: "Rechtsgeldige collegebesluiten dienen altijd door het college als geheel genomen te moeten worden. Een toezegging van een collegelid aan een externe partij is daarmee geen besluit in de rechtsgeldige betekenis".

Het zou in dit geval dus gaan om een terugvordering van een onverschuldigde betaling conform artikel 6:203 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. "Dit is een privaatrechtelijke rechtshandeling die bij de burgerlijke rechter appellabel is", aldus de commissie, die daarmee de Kwekers feitelijk doorverwijst naar Van der Tak.  


B en W van Westland hebben het advies van de bezwaarschriftencommissie overgenomen, zo is aan Kwekers in de Kunst meegedeeld.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Boekestijn
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS