Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage uploaden op onze website. Wij zullen deze controleren en bij goedkeuring publiceren.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Zo denkt de gebiedscommissie over de gebiedscommissie

Door: Bas Booister

Gepubliceerd op: dinsdag 16 januari 2018 14:26

Foto: Gebiedscommissie bij de start in 2014


Leden van de Hoekse gebiedscommissie zijn verdeeld over de afgelopen vier jaar en de toekomst van diezelfde commissie. Waar CDA'er Jacco van Dam de afgelopen periode als constructief en productief heeft ervaren, kijkt VVD'er Arjen van der Lugt juist terug op een vrij moeizaam verlopen tijd.

Tot en met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 kende Hoek van Holland een deelgemeenteraad. Dat fenomeen is destijds door Rotterdam in haar hele gemeente afgeschaft en vervangen door gebiedscommissies, met minder bevoegdheden dan een deelraad.

 
Wat Van der Lugt onder meer als moeizaam heeft ervaren, was het wegvallen van budgetten die wel beschikbaar waren in de tijd van de deelraad. Ook was er volgens hem ongelijkheid binnen de commissie, omdat de voorzitter en de vicevoorzitter een hogere vergoeding kregen en zodoende dus meer tijd konden besteden aan werk voor de commissie. "Dit heeft tot veel 'gedoe' geleid."

Toch is hij niet alleen maar negatief over de afgelopen vier jaar: "Wat ik wel als erg positief heb ervaren, is het lobbyen voor je eigen gebied. Wanneer de lobby goed liep, kon je veel voor ons gebied 'binnenhalen'. Voor Hoek van Holland zijn het behoud van het buitenbad, de aanleg van de H6-weg en het tegengaan van windmolens op de Pier hier goede voorbeelden van."
 
Peter Stok, die aan de vorige verkiezingen meedeed onder de vlag van Leefbaar Hoek van Holland, vond het een interessante periode. Hij noemt als voorbeeld het behoud van zalencentrum De Hoekstee als Huis van de Wijk, maar ook de initiatieven vanuit de Hoekenezen: "Het beschikbaar budget voor de bewonersinitiatieven is volledig uitgegeven."

Veel werk
PvdA'er Ineke Vos vond het een hele overgang van deelraad naar gebiedscommissie: "De verantwoordelijkheden als deelraadslid waren verdergaand dan de bevoegdheden die we als gebiedscommissielid nu hebben. De hoeveelheid werk en de noodzakelijke uren om toch nog enige inbreng te garanderen bij de besluitvorming, zijn beide fors toegenomen."

Ze is niet erg te spreken over de opzet van de gebiedscommissie: "Natuurlijk wist ik waar ik aan begon: het brengen en zo mogelijk uitleggen van slecht nieuws vanuit Rotterdam en minder invloed hebben op de besluitvorming van diezelfde stad over ons dorp. Een recent voorbeeld van dat gebrek aan invloed en een van de meest besproken besluiten, is de gelijkvloerse kruising bij de Strandweg met alle voor de Hoekenezen daaraan verbonden risico's. Dat besluit is een regelrechte misser."

Partijgenoot Ton van Anraad - sinds een half jaar lid - is positiever. Hij trof bij zijn aantreden naar eigen zeggen een gebiedscommissie aan die al veel bereikt had: "Maar ik merkte ook dat de gebiedscommissieleden weinig trots waren en ontevreden over de dagelijkse gang van zaken en de samenwerking." Volgens Van Anraad was er weinig onderling vertrouwen tussen de gebiedsdirectie en de gebiedscommissie. Maar dat probleem is inmiddels verholpen met de komst van een nieuwe gebiedsdirecteur.

Nieuwe opzet
Na de verkiezingen verandert er het een en ander bij de gebiedscommissie. Zo krijgen de leden dezelfde tijds- en taakinvulling en wordt de voorzitter meer een 'technisch voorzitter'. Verder wordt er een meer bindend gebiedsplan opgesteld, waar het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders veel moeilijker omheen kan. Anderzijds kunnen de commissieleden de plannen niet meer wijzigen.

Jacco van Dam ziet wel wat in de nieuwe opzet. Al vraagt hij zich wel af, wie er bereid is om de functie van voorzitter op zich te nemen als deze niet bezoldigd meer is. "Je wordt dan eigenlijk bijna gedwongen om dit iemand te laten doen die met pensioen is, omdat het anders niet haalbaar is voor jonge kandidaten. En dat vind ik een gemiste kans."

Van Anraad gelooft niet in de nieuwe opzet: "In mijn optiek is de plaatselijke democratie met de nieuwe opzet volledig de nek omgedraaid. Dit is opzettelijk en met voorbedachte rade gedaan. Komende vier jaar wordt, als we niet met genoeg tegendruk komen, de laatste periode van democratisch gekozen vertegenwoordiging in ons dorp. Ambtenaren vanuit het Rotterdam zullen dan het dorp Hoek van Holland als een bedrijf gaan besturen."

Minder bevoegdheden
Ook Van der Lugt is niet erg positief over de nieuwe opzet: "Met de nieuwe opzet komen er nog minder bevoegdheden bij de gebiedscommissie te liggen. Bijvoorbeeld het gekwalificeerd advies (zwaarwegend advies bij bijvoorbeeld bestemmingsplannen) komt te vervallen. Hierdoor zal het nog lastiger zijn om de belangen van Hoek van Holland goed te vertegenwoordigen in Rotterdam."
 
Commissielid Michel Timmerman (Leefbaar Hoek van Holland) vindt het moeilijk in te schatten hoe het de volgende periode zal vergaan. "Zeker nu er geen vaste voorzitter zal zijn die alles in goede banen leidt met de gebiedsdirecteur en zijn gebiedsnetwerkers zal dit toch wel wennen zijn. Toch besluit hij positief: "Ook dit zal zeker wel weer goed komen."
 
Voor dit verhaal is aan alle leden van de Hoekse gebiedscommissie gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. Enkele leden hebben hier niet of onvoldoende aan meegewerkt en komen daardoor niet aan bod in dit verhaal.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
's-Heeren Loo
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS