Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Nieuws

Filteren op datum:
        
Enquête leefomgeving meer dan 3.500 keer ingevuld vrijdag 9 maart 2018 14:02

Enquête leefomgeving meer dan 3.500 keer ingevuld

Meer dan 3.500 Westlanders hebben in december de enquête ingevuld over hun betrokkenheid bij de eigen leefomgeving, zo laat de gemeente weten. De uitkomsten wil de gemeente gebruiken voor de omgevingsvisie en andere plannen in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Die gaat op 1 januari 2021 in en maakt het voor inwoners makkelijker om mee te denken over woon- en leefomgeving. Het aantal regels wordt verminderd en de aanvraag van vergunningen bij de gemeente vereenvoudigd. Over het algemeen voelen inwoners van Westland zich betrokken bij hun buurt. Een ruime meerderheid van 90 procent geeft aan het een (zeer) goed idee te vinden om meer ruimte te krijgen om zelf initiatieven te nemen ter verbetering van de leefomgeving. Uit de antwoorden blijkt tevens dat men graag betrokken wil worden in de wijk, kern en gemeente, met als belangrijkste onderwerpen veiligheid, wonen, verkeer en natuur. Daarbij geven de invullers van de enquête aan dat het belangrijk is om betrokken belanghebbenden en organisaties mee te laten denken, voordat de gemeente beslissingen neemt.Bijna 80 procent geeft aan geïnformeerd te willen worden door de gemeente over plannen in de buurt. Verder geeft ongeveer een derde aan te willen adviseren en ongeveer een derde wil nieuwe plannen mee bedenken. Veel geënquêteerden geven aan informatie vooral via huis-aan-huis-kranten en persoonlijke uitnodigingen voor bijeenkomsten te willen krijgen. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan bewonersbijeenkomsten een prettige manier te vinden om mee te praten over een ontwikkeling. Daarnaast geeft bijna de helft van de deelnemers aan een digitaal panel een goed idee te vinden. Er zijn dan ook veel aanmeldingen gekomen voor het nieuwe Westland Panel, dat regelmatig benaderd zal worden voor enquêtes over diverse vraagstukken in Westland.
Lees meer
Video LPF en WV: extra raadsvergadering over 'zieke bestuurscultuur' Westland donderdag 8 maart 2018 11:11

LPF en WV: extra raadsvergadering over 'zieke bestuurscultuur' Westland

Als het aan LPF Westland en Westland Verstandig ligt, komt de gemeenteraad van Westland woensdag in een extra raadsvergadering bijeen. Daarin zou het onderzoeksrapport van burgemeester Agnes van Ardenne naar de bestuurscultuur in Westland centraal moeten staan. Uit dat onderzoek blijkt, dat er de afgelopen vier jaar zeker negen situaties zijn geweest die niet volgens de juiste procedure zijn verlopen. 'Namen en rugnummers' worden niet genoemd, maar ze beschrijft de observaties wel. Zo is er een geval waarbij een individuele wethouder beloftes doet aan een bedrijf of een organisatie over een initiatief. Zonder collegebesluit worden ambtenaren aan het werk gezet. Ook zijn er naast de raadsvergadering, bijeenkomsten van coalitiepartijen en wethouders, dus zonder de oppositie, een soort pre-raad. Dat wordt als oneerlijk ervaren, want de oppositie heeft op die manier een informatieachterstand. Bovendien bemoeien individuele wethouders en raadsleden zich met het werk van de ambtenaren en beïnvloeden zij zo de adviezen die ambtenaren geven aan de raad en het college.LPF-fractieleider Dave van der Meer noemt de bevindingen van het rapport 'schokkend'. Hij denkt dat een aantal betrokkenen uit het rapport nu nog in het college zit, en wil daarom maandag al hierover debatteren. Na de verkiezingen van 21 maart verandert het college immers van samenstelling. Westland Verstandig steunt het verzoek. Die partij noemt de bestuurscultuur in Westland al tijden 'verziekt'. Voor het uitschrijven van een extra raadsvergadering is een vijfde van het aantal raadsleden nodig.Kwekers in de KunstAanleiding voor het rapport was de kwestie 'Kwekers in de Kunst'. Oud-burgemeester Sjaak van der Tak beloofde op eigen houtje een ton subsidie aan 'de Kwekers', zonder dat andere wethouders hiervan op de hoogte waren. Ook de raad werd er niet bij betrokken. Van Ardenne kreeg de opdracht om deze zaak te onderzoeken en te kijken of er vergelijkbare kwesties zijn geweest in de afgelopen jaren. Er zijn geen voorbeelden gevonden die vrijwel identieke gelijkenissen vertonen met de Kwekers-affaire, maar in het onderzoek worden dus wel negen observaties genoemd. Aanvulling 13.00 uur: Remmert Keizer van coalitiepartij GemeenteBelang Westland (GBW) hoopt dat een extra raadsvergadering niet nodig is. Wel heeft hij bij de gemeente Westland een WOB-verzoek ingediend, waarmee hij 'alle feiten boven tafel wil krijgen'. Hij verzoekt de burgemeester gesprekken, notities en onderliggende documenten over het onderzoeksrapport te verstrekken. Keizer wil de stukken - desnoods vertrouwelijk - zo snel mogelijk onder ogen zien. Desalniettemin steunt GBW het verzoek voor een extra raadsvergadering. Wel maakt hij een kanttekening: "Het rapport is al uitgebreid aan de orde geweest in een commissie- en raadsvergadering." Hij is er overigens van overtuigd dat (oud)-GBW-wethouders 'schoon' zijn. De LPF is bang dat het WOB-verzoek maanden tijd vraagt. "Dan zijn alle betrokkenen al gevlogen". CDA Westland steunt ook het verzoek voor een extra raadsvergadering, maar verwacht dat burgemeester Van Ardenne in herhaling zal vallen. Het onderzoek is volgens haar 'afgeconcludeerd'. 
Lees meer
MKB Westland: Snel beleid maken over toekomst winkelbestand maandag 5 maart 2018 14:02

MKB Westland: Snel beleid maken over toekomst winkelbestand

Het Westlandse midden- en kleinbedrijf wil na de verkiezingen snel om tafel met de nieuwe gemeenteraad om te praten over de toekomst van het winkelbestand in Westland. "We willen dat er snel duidelijk beleid komt voor de toekomst van de Westlandse centra. Het is nu nog te vaak een kwestie van 'pappen en nathouden'’, terwijl er serieuze gevaren op de loer liggen. We willen voorkomen dat de centra verpauperen en daarom moeten er keuzes gemaakt worden", zeggen MKB-voorzitter Henk Salome en centramanager Marjan Naaktgeboren. Al in 2016 heeft MKB Westland een toekomstvisie laten opstellen voor de retailsector in Westland. Daarin zijn aanbevelingen gedaan om te zorgen voor een aantrekkelijk voorzieningenniveau voor inwoners, een gezond vestigingsklimaat voor ondernemers en leefbare, vitale kernen. "Hoewel de economie flink aantrekt, zijn onze zorgen zeker niet voorbij", aldus Salome. "Online winkelen blijft aan populariteit winnen en Den Haag, Rotterdam, Maassluis en Delft blijven de Westlandse consument verleiden om daar te komen shoppen. Het is echt een misverstand om te denken dat het vanzelf goed komt nu het economisch beter gaat." Centramanager Naaktgeboren pleit voor een helder vestigingsbeleid. "We moeten met elkaar afspreken wat de hoofdkernen van Westland zijn en dan stappen zetten om het winkelaanbod vooral daar te clusteren." Volgens haar hoeft dat niet te betekenen alle winkels uit de overige kernen verdwijnen. "Daar blijft vanzelfsprekend plaats voor winkels voor de dagelijkse boodschappen. Maar de echte winkelcentra concentreren we in de hoofdkernen, Naaldwijk, 's-Gravenzande en Wateringen."De gemeente kan volgens MKB Westland een bijdrage leveren door te zorgen voor een goede verhuisregeling, waarmee winkeliers gestimuleerd worden om vanuit de rand van de kern te verhuizen naar het centrum. Ook een leegstandverordening kan helpen om de Westlandse winkelgebieden levendig te maken of te houden.
Lees meer