Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Rubrieken


Streekhistorie: Het Pynasplein maandag 12 maart 2018 09:09

Streekhistorie: Het Pynasplein

De oude dorpskern van Maasland was eeuwenlang maar heel klein. De bebouwing beperkte zich tot een ring rondom de dorpskerk en verder uitwaaierend naar twee zijden langs de vliet, die officieel Zuidgaag heet. Ook waren er nog enkele zijstraatjes. Achter verschillende dorpshuizen kwamen diepe tuinen en zelfs enkele boerenerven voor. Zo had Johan van den Berg achter zijn winkelpand (thans Museum De Schilpen) aan de ’s Herenstraat een tuin van wel zeventig à tachtig meter diep eindigend bij een sloot. Achter de sloot vond men de weilanden van de Dijkpolder, die doorliepen tot aan de Maasdijk. In het begin van de twintigste eeuw had Jan van den Berg, die er toen woonde, groenten en fruitbomen, een druivenkas en een bijenstal. In 1905 liet hij in zijn tuin een vergader- en feestzaal bouwen met de naam TAVENU (Ter Aangename Verpozing En Nuttige Uitspanning). Het gebouw was bereikbaar vanaf de ’s Herenstraat via een bestraat paadje tussen zijn winkelpand en herberg De Pynas. De Pynas in de ’s Herenstraat te Maasland. Op de foto v.l.n.r. Klaas Vollebregt, caféhouder, Jan Gordijn, Alida Vollebregt-Wendel en dienstbode (?). (foto 1935) Rond 1950 begon de dorpsuitbreiding op gang te komen en werden er nieuwe straten aangelegd zoals de Slot de Houvelaan en de Diepenburchstraat. De grote achtertuinen vielen ten prooi aan de dorpsuitleg. Het overgebleven terrein tussen de Diepenburchstraat en de achterzijde van de huizen aan de ’s Herenstraat bleef onverhard. Het Tavenu werd in 1954 opslagruimte van de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging (CAV) en verviel later tot opslagplaats van de gemeente Maasland; onderhoud werd niet gepleegd. De omgeving verpauperde in snel tempo. De kentering kwam in 1994 met de bouw van het Heelhuis, waar de huis- en tandartsen hun praktijk gingen uitoefenen. Toen er ook nog een advocatenkantoor en een kapperszaak kwamen, ontstond er een pleintje. Het gemeentehuis werd verbouwd en kreeg een moderne ingangspartij recht voor het pleintje. Café De Pynas legde een gezellig terras aan met uitzicht op Museum De Schilpen en het in 1989 gerestaureerde tentoonstellingsgebouw Tavenu.Het Pynasplein. (foto 2004) Toen een passende bestrating rondom een gespaarde eikenboom werd aangelegd, volgde in 1995 de officiële opening met de naam Pynasplein, naar de eeuwenoude herberg grenzend aan het pleintje. Het plein heeft inmiddels een echte dorpsfunctie: buurt- en kinderfeesten, dorpsfeesten en Koningsdag worden er gevierd. In de zomer geeft de Harmonie er een concert en op Hemelvaartsdag wordt er boelhuis gehouden. Auteur: K. Boschma Ϯ van de Historische Vereniging Maasland
Lees meer
Hoe zit dat? Hoe lucifer van jongetje (8) leidt tot jarenlange supermarktstrijd donderdag 8 maart 2018 13:01

Hoe zit dat? Hoe lucifer van jongetje (8) leidt tot jarenlange supermarktstrijd

Zes jaar hebben inwoners van Kwintsheul erop moeten wachten: de komst van hun nieuwe supermarkt. Eind mei gaat de winkel dan eindelijk open na een hoop tumult en protest. Maar waarom duurde het allemaal zo lang? Diana Alleblas uit Kwintsheul stelde de vraag in de rubriek ‘Hoe zit dat?’ Zes jaar hebben inwoners van Kwintsheul erop moeten wachten: de komst van hun nieuwe supermarkt. Eind mei gaat de winkel dan eindelijk open na een hoop tumult en protest. Maar waarom duurde het allemaal zo lang? Diana Alleblas uit Kwintsheul stelde de vraag in de rubriek ‘Hoe zit dat?’ "Voor Kwintsheul, of all places! Ik denk dat de mensen ook eens mogen realiseren dat ze heel blij mogen zijn met deze supermarkt. Er is geen gemeente met 3.600 inwoners waar nog zo'n ontwikkeling plaatsvindt. Dus wees eens blij met wat er komt." Aan het woord is de Westlandse supermarktondernemer Edward Koornneef. Hij steekt zijn frustratie over de weerstand die hij kreeg van een groep Heulenaren bij het realiseren van de nieuwe supermarkt in Kwintsheul niet onder stoelen of banken. "Ik ben neergezet als een onbetrouwbaar persoon, erger dan dat kun je mij niet kwetsen." Loze belofte Dit verhaal begint zes jaar terug wanneer een 8-jarige jongetje - dat met lucifers aan het spelen is - de Albert Heijn-supermarkt van Koornneef in Kwintsheul volledig laat afbranden. Daarmee is het dorp in één klap de enige supermarkt kwijt. Direct na de brand laat de toenmalige burgemeester van Westland, Sjaak van der Tak, via de media weten dat er binnen een half jaar een nieuwe supermarkt in Kwintsheul zal verrijzen. Die uitspraak heeft verstrekkende gevolgen, blijkt later. Verkeerde beeldvorming ontstaan Koornneef: "De burgemeester zei dit met de beste bedoelingen, maar hij had dat beter niet kunnen zeggen. Met deze uitspraak heeft hij verwachtingen geschapen. En toen deze verwachtingen niet uitkwamen, is er een negatief beeld ontstaan bij een deel van de inwoners van Kwintsheul." Ook wethouder Theo Duijvestijn, die namens de gemeente over dit dossier gaat, erkent dat de uitspraak van Van der Tak niet zo handig was. "Het heeft achteraf gezien niet geholpen in de beeldvorming, laat ik het zo zeggen. Op dat moment waren het de beste intenties. Maar gewoon herbouwen is geen haalbaar verhaal gebleken." Vooral oudere inwoners de dupe Vragensteller Alleblas begrijpt er nog steeds niets van, dat de supermarkt al zes jaar op zich laat wachten. "Vooral voor de oudere mensen in Kwintsheul is het heel sneu. Die zijn heel afhankelijk van de supermarkt. En dat het dan zes jaar duurt, dat is bijna onmogelijk." Alleblas zit aan de keukentafel met de 76-jarige buurvrouw Van der Hurk, die veel gebruikmaakte van de supermarkt. Van der Hurk: "Omdat er geen supermarkt meer in de buurt is, ben ik nu altijd afhankelijk van anderen die een stukje kunnen rijden naar een ander dorp waar wel een supermarkt is. Maar als je kind niet dichtbij woont of moet werken, wordt dat lastig. En anders moet je je buren vragen. Maar die wil je ook niet elke keer lastigvallen." 'Koornneef is tekortgedaan' Om de inwoners na de brand aan hun dagelijkse boodschappen te helpen, laat Koornneef in het begin vanuit Kwintsheul pendelbusjes rijden naar zijn andere supermarkten. Ook betaalt hij de huur van een ondernemer die een tijdelijke supermarkt start, zodat er weer in het eigen dorp boodschappen gedaan kunnen worden. Koornneef: "De initiatieven stopten uiteindelijk, omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt. Maar dit heeft mij wel kapitalen gekost." Wethouder Duijvestijn vindt dat de ondernemer tekort is gedaan. "Hij had die busjes niet hoeven laten rijden en niet hoeven zorgen voor een tijdelijke winkel. Koornneef heeft zijn nek uitgestoken. Daar mag best wat meer waardering voor komen." Eerste plan Na de brand wordt al snel duidelijk, dat de nieuwe supermarkt er niet binnen een half jaar zal zijn. Zowel eigenaar Koornneef als de gemeente wil dat de nieuwe supermarkt groter wordt: geen 400, maar ruim 1.000 vierkante meter. De gemeente heeft ook nog wat andere wensen, zoals appartementen boven de supermarkt. Ook moet het complex worden ingepast in een herinrichting van het gebied. 'Een hete avond' Wethouder Duijvestijn blikt terug op de informatiebijeenkomst destijds voor zo'n 300 Heulenaren. "Het was een hete avond; veel aanwezigen vonden het pand te groot. Ik moet zeggen dat de supermarkteigenaar door een aantal mensen op een wijze is behandeld die ik niet netjes vind. Dat heb ik zelden meegemaakt op zo'n avond." Ook Koornneef kijkt met afschuw terug op die avond. "Toen ik wegreed, was ik natuurlijk niet blij. Mijn tent was in de fik gestoken, daar kon ik niets aan doen. Ik steek mijn nek uit om een nieuw plan te realiseren en we werden daar gewoon uitgefloten." Buurtsuper vs. schaalvergroting Ook vragensteller Alleblas en mevrouw Van der Hurk vinden dat de supermarkt die er nu komt te groot is. Van der Hurk: "Het is zonde van de bouw en het geld. De oude supermarkt was groot genoeg voor ons." Alleblas: "Van 400 naar meer dan 1.000 vierkante meter, in verhouding tot ons dorpje, is dat van het ene uiterste naar het andere uiterste." Maar volgens ondernemer Koornneef is de schaalvergroting noodzakelijk. "De afgebrande supermarkt hobbelde qua omzet wel door, maar ook niet meer dan dat. Wil je iets laten slagen, moet je de klant wel iets te bieden hebben. De tijden zijn veranderd en het dorp is de afgelopen jaren gegroeid door nieuwbouw van woningen. We hebben gekozen voor een complete supermarkt met een uitgebreid assortiment, borrelshop, pinautomaat en pickup-point." Nieuw plan Volgens Koornneef komt de weerstand tegen zijn supermarkt maar van een klein deel van de inwoners. Toch blijken de tegenstanders van het plan hardnekkig. Er komt na de protesten een nieuw kleinschaliger plan zonder woningen. Om ruimte te maken voor de nieuwe supermarkt, wordt buurthuis Kastanjehof afgebroken en even verderop herbouwd. Al snel gaat het verhaal in het dorp dat de Kastanjehof is verplaatst op verzoek van Koornneef en dat het de gemeente ook nog eens 1,5 miljoen euro heeft gekost. Alleblas: "Van Koornneef moest er een grotere supermarkt komen, waardoor de Kastanjehof naar de overkant moest verhuizen. Meneer Koornneef heeft gewoon heel veel invloed, ook binnen de gemeenteraad. Dus de gemeente heeft op eigen kosten dat grote pand gesloopt, de grond helemaal gesaneerd en een nieuwe oversteekplaats gerealiseerd." Geruchten in het dorp dat Koornneef de politiek naar zijn hand weet te zetten voor zijn zakelijke projecten zijn er meer, maar bewijs ervoor is nooit geleverd. Marktconform Wethouder Duijvestijn vindt de verdachtmakingen richting Koornneef ook niet terecht: "Dat beeld klopt totaal niet. De gemeente wilde de verplaatsing van de Kastanjehof ook, omdat het paste in de plannen voor dat gebied. Het buurthuis was bovendien gedateerd. Daarnaast heeft Koornneef een marktconforme prijs betaald voor de grond waar de oude Kastanjehof op stond." Voor de 1.489 vierkante meter grond voor de uitbreiding van de supermarkt betaalt Koornneef volgens de gemeente zeven ton. Op eigen kosten realiseert de ondernemer daarnaast nog parkeerplaatsen. Koornneef bevestigt het bedrag van zeven ton. "Denk nou niet dat ik dat zomaar van de gemeente heb gekregen", zegt de supermarkteigenaar. "Dat is een flink bedrag voor dat stukje grond, dat is meer dan marktconform. Er worden geen cadeautjes weggegeven." De gemeente zegt zelf in totaal 695.000 euro kwijt te zijn geweest aan de verplaatsing van de Kastanjehof. Bezwaarprocedures Zodra de nieuwe plannen bekend worden, beginnen enkele omwonenden en een actiegroep bezwaarprocedures: over het uitzicht, de kleurstelling, de verkeersbewegingen, het laden en het lossen. Er wordt zelfs in één geval doorgeprocedeerd tot aan de Raad van State. Volgens Koornneef is de komst van de supermarkt met jaren vertraagd door al die bezwaren van Heulenaren. "Het was iedere keer wat: de ene keer een container, dan weer de kleur van een muur." Ook Duijvestijn ziet de bezwaarprocedures als een vertragende factor. Daarnaast wijst de wethouder op het maken van bouwplannen, het wijzigen van bestemmingsplannen en het aanvragen van krediet. "Dat soort zaken kosten nu eenmaal veel tijd." Leeg pand In 2017 staat het nieuwe winkelpand er dan eindelijk. Maar een supermarkt zelf laat nog op zich wachten. In de rol van vastgoedontwikkelaar zit Koornneef een jaar aan tafel met mogelijke exploitanten voor het pand. Wethouder Duijvestijn: "Dat proces heeft erg lang geduurd. Op een gegeven moment heb ik ook gezegd: Het duurt té lang." De supermarkteigenaar kijkt daar anders tegenaan: "Als je met vijf hoofdkantoren spreekt en plannen aan het maken bent, dan ben je zo een jaar verder. Onderhandelingen kosten tijd. Uiteindelijk zijn we er met Jumbo Supermarkten uitgekomen en komt er dus een Jumbo Koornneef in Kwintsheul." 'Een dealtje met de wethouder' Nog een voorbeeld van die negatieve beeldvorming rond Koornneef zijn de geruchten die in het dorp rondgaan over een ander project van de ondernemer, een foodmarkt in Naaldwijk. De supermarkt in Kwintsheul zou er alleen gekomen zijn omdat de gemeente Koornneef groen licht heeft gegeven voor de bouw van de Jumbo Foodmarkt. Alleblas: "Ik vind het gewoon vriendjespolitiek. Voor ons is het onbegrijpelijk. Dit is gewoon een politiek machtsspel", aldus de vraagsteller. Koornneef: "Westland Verstandig helpt dit soort verhalen de wereld in. Denk je nou echt dat wethouder Duijvestijn een koppeling gaat maken tussen Naaldwijk en Kwintsheul? Dan kan hij morgen zijn baan gedag zeggen, want dat mag niet." Ook Duijvestijn zelf ontkent stellig het gerucht van een dealtje tussen gemeente en ondernemer: "De twee supermarkten staan totaal los van elkaar." Slechte pers Koornneef vindt dat hij tijdens het hele proces rond de supermarkt is neergezet als 'the bad guy'. Elke keer als er ontwikkelingen rond de supermarkt waren, zou volgens hem met name fractievoorzitter Peter Duijsens van de politieke partij Westland Verstandig dit aangrijpen om de supermarkteigenaar zwart te maken. "Het was elke keer: Hij doet dit, hij doet dat. Ik word geframed van hier tot Tokio, nou dat ben ik gewoon zat", zegt Koornneef. Volgens de ondernemer is er geen aanleiding waarom Westland Verstandig het op hem gemunt zou hebben. "Het is gewoon stemmen trekken. Over een supermarkt heeft iedereen wel een mening. Daar kan de partij goed mee scoren." 'Corrigerend optreden' "Onzin!", zegt Duijsens. "De partij en ik hebben niets persoonlijks tegen meneer Koornneef. We wensen hem heel veel geld en levensgeluk toe. Maar we hebben wel het idee dat de ondernemer goede maatjes is met politici, waardoor hij allerlei zaken in gang kan zetten. Het is dan wel nodig om corrigerend op te treden." "Bijvoorbeeld bij de supermarkt Kwintsheul. Pas toen het bestemmingsplan van de Jumbo Foodmarkt in Naaldwijk door de gemeente werd goedgekeurd, was er plotsklaps toch een exploitant (Koornneef zelf) gevonden voor de supermarkt in Kwintsheul. Dat is toch wel heel toevallig. Die vraag mag je dan wel opwerpen." Communicatiemoe Bij wethouder Duijvestijn geen kwaad woord over de ondernemer. Als hij dan toch een puntje van kritiek richting Koornneef moet geven rond het hele proces van de nieuwe supermarkt, antwoordt de wethouder uiteindelijk: communicatie. "Koornneef had aan het einde van het proces, toen hij aan het onderhandelen was met potentiële exploitanten, wat proactiever mogen communiceren richting de inwoners over de voortgang daarvan." Koornneef zegt dat hij op een gegeven moment "een beetje communicatiemoe" was geworden. "Wat ik ook zei, elke keer werden mijn bedoelingen door mensen in twijfel getrokken. En ik zat ondertussen miljoenen te investeren in dit project. Daarnaast kan je niet communiceren over een onderhandelingsproces, omdat dit concurrentiegevoelige informatie is." Levensvatbaar Supermarktdeskundige Paul Moers vindt het opmerkelijk dat een kleine gemeenschap van zo'n 3.600 inwoners weer een supermarkt krijgt. Moers: "De supermarkteigenaar had ook kunnen zeggen: ze moeten maar naar een supermarkt verderop." Zo zijn er in Wateringen (2,6 kilometer van Kwintsheul af) en in Naaldwijk (op een afstand van 5,4 kilometer) ook supermarkten van Koornneef. Moers: "Ik zou bijna zeggen, het is een sympathieke daad. De ondernemer zal er snoeihard voor moeten werken om het draaiende te houden." Koornneef denkt dat de supermarkt levensvatbaar is. In Kwintsheul wordt nog een beetje bijgebouwd en de ondernemer verwacht met de Jumbo-formule ook inwoners uit Honselersdijk en een deel van Den Haag te trekken. Opening Als alles volgens planning verloopt, opent op woensdag 30 mei de veelbesproken supermarkt dan eindelijk de deuren. De ondernemer is van plan om er een 'feestelijke happening' van te maken. Want ondanks alle protesten en procedures zijn de meeste Heulenaren ontzettend blij met de komst van de Jumbo supermarkt in Kwintsheul, zo is de opvatting van de ondernemer. Vragensteller Alleblas is blij met de uitleg die wethouder Duijvestijn en vooral Koornneef nu geven over het lange proces rond de totstandkoming van de supermarkt in Kwintsheul. Alleblas: "Tot nu toe wilde Koornneef nooit ingaan op hoe de zaken allemaal zijn gelopen. Dat doet hij nu voor het eerst wel en daar ben ik blij mee. Het geeft een duidelijk en uitgebreid beeld. Ik begrijp nu beter hoe het kon dat de supermarkt zes jaar op zich liet wachten."
Lees meer
Streekhistorie: Een boerderijverplaatsing in 1564 donderdag 8 maart 2018 10:10

Streekhistorie: Een boerderijverplaatsing in 1564

In een vorig artikel van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden stond kasteelheer Otto van Egmond centraal. Als hoogheemraad van Delfland was hij gedurende lange tijd betrokken bij waterstaatkundige zaken. Eén zaak waarbij de directe bemiddeling van Otto van Egmond goed zichtbaar is, betreft de boerderijverplaatsing van een bewoner in Schipluiden. In 1563 was er een conflict ontstaan tussen Rochus Claesz. en de overige ingelanden van de Kerkpolder. De eerste woonde vlak bij de watermolen van de genoemde polder en wilde zijn oude huis vervangen door een woning die langer, breder en 6,5 voet hoger was. In de afgelopen vijftien jaar waren de bomen in zijn boomgaard en op zijn erf sterk uitgegroeid, bovendien had hij een hooiberg met zes roeden laten oprichten. Omdat de molen hierdoor dikwijls onvoldoende wind ontving, kon het overtollige water niet meer op behoorlijke wijze uit de polder worden afgevoerd. Toen de nieuwbouwplannen van Rochus Claesz. bekend werden, riepen de andere grondgebruikers van de Kerkpolder de hulp in van het waterschapsbestuur van Delfland. Om het probleem van de beperkte windvang op te lossen, waren er twee mogelijkheden: de verplaatsing van de molen of de sloop van de boerderij. De boerderij stond op het eerste perceel direct ten zuidoosten van de watermolen, dus duidelijk binnen de afstand waar het windrecht van kracht was. De boerderij moet er dus eerder geweest zijn dan de molen. De Kerkpoldermolen zelf behoorde tot de oudste windwatermolens van Holland. Een akte uit 1413 vermeldt reeds deze molen, die kort daarvoor door Philips de Blote was opgericht. Deze bouwheer van kasteel Keenenburg trad ook op als dijkgraaf en baljuw van Delfland. Een archeologisch onderzoek op de locatie van de boerderij van Rochus Claesz. in 2009 heeft bevestigd dat dit boerenerf al heel lang werd bewoond. Detail van de kaart van Kruikius (1712) met de Keenenburg en de Kerkpoldermolen. Tussen het kasteelterrein en de molen stond de eerste boerderij van Rochus Claesz.De hoogheemraden probeerden op 19 en 27 mei 1563 beide partijen rond een voorstel te verenigen. Wanneer de ingelanden van de Kerkpolder 400 ‘Rynsgulden’ (200 ineens, gevolgd door 100 in 1564 en 100 in 1565) voor Rochus Claesz. bij elkaar brachten, zou hij ‘zijn huys, bargen, schuyeren ende boemen’ laten afbreken. Op 1 juni kwamen zeven vertegenwoordigers van ‘de gemeen brukers’ (grondgebruikers) van de Kerkpolder bijeen op de Keenenburg. Ze verzochten Otto van Egmond, als belangrijkste ingeland, het vermelde bedrag voor te schieten, omdat de boeren vanwege ‘die quade jaer’ niet in staat waren te betalen. Ze beloofden de kasteelheer ‘den penninck zestien’ (een rente van 6,25%) te betalen, tot de tijd dat de lening was afgelost. Otto van Egmond stemde hiermee in, waarna deze zaak op 12 juni 1563 door de hoogheemraden werd afgesloten. Op 26 maart 1567 gaf Delfland Rochus Claesz. vergunning om in de Gaag voor zijn woning ‘een huijsken te maecken omme daer onder zijn schuytken te moegen leggen’. Hij woonde toen op de Zouteveense kade, in de uiterste noordpunt van de Zouteveense polder, nabij de huidige Valbrug in het centrum van Schipluiden. Zijn nieuwe boerderij stond zo'n 300 meter van de oorspronkelijke plaats. Woonde Rochus Claesz. eerst op een stuk land enkele percelen ten noorden van het tuincomplex van de Keenenburg; nu vinden we hem op een perceel grond, dat slechts door de Zouteveenseweg en de Veensloot gescheiden werd van de kasteeltuin. Zijn kinderen noemden zich dan ook niet zonder reden ‘Hofhouck’. Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat Otto van Egmond betrokken is geweest bij de keuze van deze boerderijplaats. Voor Rochus Claesz. was de nieuwe locatie naast het kasteelterrein, mede door de goede ontsluitingsmogelijkheden, in ieder geval zeer aantrekkelijk. Op de locatie van zijn eerste boerderij staat nu het nieuwe raadhuis van de gemeente Midden-Delfland. Het pad ernaast heet Rochus Claeszpad.Op de plaats van het grote pand rechts van de Valbrug werd in 1564 de nieuwe boerderij van Rochus Claesz. gebouwd. Voor zijn woning kwam in de Gaag een schuitenhuisje. Foto ca. 1915, Historische Vereniging Oud-Schipluiden.Auteur: Jacques Moerman van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden
Lees meer
Gedicht van de week #17 zondag 4 maart 2018 07:07

Gedicht van de week #17

De week van de kou en strakblauwe luchtenVan ingepakte lijven en bevroren zuchtenVan snijdende wind en de gedachten aan een ElfstedentochtVan bevroren autoruiten en warmtegevend alcoholisch vochtHelaas nog geen geschaats op de ijsbaan in de HoekDe veel te harde wind is de spreekwoordelijke vloekIn de Hoekse duinen is er wel een brandOorzaak onbekend, misschien een sigaret nog in de hand?De verantwoordelijk wethouder sneuvelt om de Hoekse lijn90 miljoen meer kosten en te weinig regie, dat is niet fijnMaar de testritten gaan wel door deze dagenHet laatste stukje naar het strand? Er zijn nog veel vragenEen overval op een snackbar houdt de gemoederen bezigBoosheid en angst maar nog geen arrestatie moeten we vrezenVan de Bonnen- Bottenpolder verder nog geen berichtMaar het besluit, wat het gaat worden komt wel in zichtOver botten gesproken, wat een bericht in de Hoekse krantOp de begraafplaats moet worden geruimd, je zal er liggen als klantVak E nr. 15 tot en met nr. 108 zijn aan de beurt deze keerHet blijft vreemd om dit te lezen, er is nergens geen rust meerDe Hoekse Druppies denderen maar doorDe groep leerlingen ven de Hoekse basisscholen gaan er voorInternationaal breken ze door met hun idee over waterbeheerGesteund door sponsoren die het mogelijk maken telkens weerCultuur is in Hoek van Holland een groot goedEr is zo veel op muziekgebied wat het goed doetDe Tranentrekkers op het Shantyfestival op 3 maartZetten de Hoekse muziek deze keer even op de kaartDe vele vrijwilligers doen ook weer heel mooie dingenBijvoorbeeld het sparen van doppen voor de Ambulancewens stichtingNL Doet komt er ook weer aan met allerlei activiteiten in de wijkDe Dorpskerk heeft een mooi initiatief om elkaar aandacht te geven en kijkZo gaan we op weg naar de verkiezingen van 21 maarIneens staat Hoek van Holland voorde vele politieke partijen weer op de kaartWe gaan dit doen, dat doen, kijk wat we allemaal belovenAch, een bijzondere week was het weer maar……..eerst zien en dan gelovenEn op de valreep, de ijsbaan is toch even open, dat is mooiwant dat is net op tijd voor de dooi.Auteur: Marien van den Berg
Lees meer
Streekhistorie: Ik zocht een kruidenierswinkel en vond een bejaardentehuis maandag 26 februari 2018 11:11

Streekhistorie: Ik zocht een kruidenierswinkel en vond een bejaardentehuis

Soms ben je naar iets op zoek en dan kom je iets heel anders tegen dan waar je naar zocht. Ik wilde uitzoeken hoeveel kruideniers er vroeger in Wateringen waren. Nu is de keus tussen Jumbo en Albert Heijn, meer keus is er niet. Tot in de jaren vijftig waren er echter overal in het dorp kleine kruidenierswinkeltjes. Zo ging ik op zoek naar de kinderen van Siem van Lier die op Noordweg 2, tussen De Rusthoek en de garage van Van Ooijen, een kruidenierswinkel had. Maar bij hun zoektocht naar familiefoto’s stuitten ze op een contract van hun oudoom Koos Bes en ze vroegen of wij daarin ook geïnteresseerd zijn? Uiteraard, het voegt iets toe aan onze kennis over de geschiedenis van Wateringen. Het leek mij interessant genoeg om daar eerst onderzoek naar te doen. In 1928 werd in de Herenstraat in Wateringen een tehuis voor ouden van dagen gebouwd genaamd Huize Sint Jan. Men sprak ook wel van gesticht voor bejaarden. Oudoom Koos Bes werd in 1865 geboren in Berkel en Rodenrijs waar hij later boerenknecht was. Toen hij in 1935 zeventig jaar oud was, kocht hij zich voor 4.500 gulden in, in Huize St. Jan. Daar kreeg hij voeding, kleding en zoals dat genoemd werd bewassing voor. Hij kwam voor dat geld op zaal. Niks eigen kamer. In die zaal stond een grote tafel met rondom stoelen, daar zaten de mannen overdag. Er was geen enkele moeite gedaan om er iets gezelligs van te maken. Aan het eind van de gang was een slaapzaal, daar had men een bed met een dun houten schot tussen de bedden en aan het voeteneind een gordijn. De mensen hadden dus enkel een bed met een nachtkastje ernaast en een stoel om hun kleren op te leggen.Huize Sint Jan aan de Herenstraat in Wateringen.De zaal was aan de zijkant van het gebouw met uitzicht op kassen. De slaapzaal voor mannen was boven (in de aanbouw met plat dak links op de foto van het gebouw), er was geen lift. Voor de vrouwen was beneden een zelfde zaal. Het eten voor de zaal verschilde ook met dat voor de kamerbewoners. Het was vaak eenvoudiger of stamppot van het overschot van de vorige dag.Voor de welgestelden waren de kamers aan de straatkant. Die hadden een zit- en slaapkamer. De luxe ging toen nog niet zover dat ze een eigen wc hadden. Deze was op de gang en die moest door velen gebruikt worden. Dat gaf wel eens problemen, zo waren er regelmatig klachten omdat niet iedereen doortrok na zijn grote boodschap.Onduidelijk was of dat uit zuinigheid was of omdat ze dat niet gewend waren omdat ze in hun eigen woning nog een poepdoos gehad hadden. De mensen die op zaal kwamen mochten behalve kleding niets meenemen. Dekamerbewoners konden alles wat ze hadden meebrengen. Wat niet in hun kamer paste werd op zolder opgeslagen, tot het moment dat er houtworm werd geconstateerd, toen moest daar toch geruimd worden! Ook aan de kant van de Laan van St. Jan waren kamers maar die waren kleiner en hadden geen aparte slaapkamer.Koos (Jacobus Jr.) Bes was in Wateringen terechtgekomen doordat de dochter van zijn halfzus met de Wateringse Siem van Lier getrouwd was en daar ook woonde. Jacobus Bes sr.Koos had een moeilijke jeugd gehad. Hij was op 3 september 1865 geboren in Berkel. Hij was het zesde kind van Jacobus (Koos) Bes sr. en Alida (Alie) van Zwet. Zijn vader was in Stompwijk geboren en zijn moeder in Berkel en Rodenrijs. Daar gingen Koos sr. en Alie na hun huwelijk ook wonen en werden hun acht kinderen geboren. Twee daarvan overleden al kort na de geboorte, Nicolaas werd twee maanden en Adriaan vier weken, en twee anderen kwamen levenloos ter wereld. Alida overleed evenals de baby bij de bevalling van haar achtste kind.Vader Koos bleef daardoor in 1872 achter met vier kleine kinderen, zoon Cor (11), Johannes (9), Koos (7) en dochter Maria was nog maar 3 jaar oud. Twee jaar eerder, in 1870, was Johannes Stigt overleden. Hij was gehuwd met Catharina (Kee) van der Helm en was pas 42 jaar oud. In dit gezin waren negen kinderen geboren, waarvan er vier kort na de geboorten overleden. Drie maanden voordat Jan Stigt overleed was zijn jongste zoon Cornelis op de leeftijd van slechts 1 jaar overleden.Toen Johannes overleed bleef zijn vrouw achter met vijf jonge kinderen. De oudste was een zoon van 13 jaar en dan nog vier dochters van 11, 10, 5 en 4 jaar oud. Het gezin kreeg financiële steun van de armenzorg. In 1878 wilde Koos Bes wel met de weduwe trouwen, hij zou dan weer een moeder voor zijn kinderen hebben. Maar Kee had haar bedenkingen. Ze weet dat Koos een harde werker is, maar in het dorp is ook bekend dat hij niet vies was van een borrel en dan wel eens agressief kon worden. Maar ze kon niet anders dan in dit huwelijktoestemmen, misschien omdat het armbestuur de uitkering stopte?Kee Bes-van der HelmHet huwelijk tussen Jacobus Bes en Kee van der Helm vond plaats op 2 maart 1878 in Schiebroek. De eerste zaterdag is het al raak. Koos wordt stomdronken thuisgebracht. Kee bekijkt de situatie en zegt: "Leg hem maar in de snuif" (schuur). Als Koos op zondagochtend weer wat ontnuchterd uit de schuur tevoorschijn komt vraagt zijn vrouw: "En hoe heb je dit gesmaakt?" Het antwoord van Koos luidde: "Ik wist dat je heel wat mans was maar dit had ik niet verwacht!" Waarop zijn vrouw zei: "Ik zorg dat er altijd een borrel in huis is maar als je nóg eens dronken thuis komt dan kom je er niet meer in!!" Koos heeft zich daar waarschijnlijk aan gehouden.Koos jr. hield heel veel van zijn stiefmoeder. Hij zei later altijd: "Door moeder Kee kwam ik van de hel in de hemel!" In 1957 heeft Willem Drees er voor gezorgd dat er AOW kwam voor de mensen van 65 jaar en ouder. Maar eind 1946 heeft hij aan een voorlopige regeling gewerkt om de (oude) mensen die in acute geldnood verkeerden te helpen. In oktober 1947 ging deze Noodwet Ouderdomsvoorziening in. Er is een aanvraag van Koos Bes bij de Raad van Arbeid voor een uitkering uit de Noodwet bewaard gebleven. Hij kwam niet in aanmerking voor een uitkering.contract tussen Jacobus Bes jr. en het R.K. Armbestuur van Wateringen voor inwoningin Huize Sint Jan (29 januari 1935)Koos Bes jr. stierf op 14 april 1948 in Huize St. Jan. Door de invoering van de AOW is er gelukkig een eind gekomen aan de grote standsverschillen in de verzorging en zijn die uit de wereld. Maar nu zijn er weer andere problemen en kom je niet zo gemakkelijk meer in een verzorgingshuis.Toen Koos Bes overleed was de kleindochter van Kee, Anna van Lier-Paalvast zijn erfgenaam. Zij kocht daarvan een koelkast voor in hun kruidenierswinkel aan de Lange Noordweg nr. 2. Zo ben ik toch weer teruggekeerd bij mijn kruidenierswinkelonderzoek!Auteur: C.M.G. van Leeuwen de Vette van de Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul
Lees meer
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS