Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Nieuws


Bloemenmandjes in de Nieuwstraat, goed idee of niet? woensdag 15 augustus 2018 15:03

Bloemenmandjes in de Nieuwstraat, goed idee of niet?

Sinds een paar weken wordt de Nieuwstraat in Maassluis opgevrolijkt door mandjes met bloemen en planten, die midden op de weg staan. Enerzijds gewoon voor de sier, anderzijds om ervoor te zorgen dat het onaantrekkelijk is om door de winkelstraat te fietsen. Een deel van de bezoekers vindt de mandjes maar onhandig. Veel bezoekers van de oude binnenstad vinden het een leuke en vrolijke toevoeging, zegt José van der Meide van de in de Nieuwstraat gevestigde Parfumerie 1572. "Het idee ontstond toen we zagen dat er bij de vlietjes van die leuke hangende plantenbakken werden geplaatst. Helaas bleek dat in de Nieuwstraat niet mogelijk." Uiteindelijk is er toen gekozen voor de mandjes op de straat. "Winkeliers omarmen de manden. Ze zetten ze op straat en halen ze weer binnen. Bezoekers kunnen gelijk zien welke winkels open zijn en welke nog niet", vervolgt Van der Meide."Een leuk idee", vindt ook Marga van de Peppel. De Maassluise scootmobielgebruikster vindt het er vrolijk uitzien. Maar omdat er ook nog eens reclameborden en kledingrekken op straat staan, is het soms een hele tour om de straat door te komen. "Ik zou er prima langs kunnen, als die andere borden en rekken niet in de weg staan." Diverse andere stadsgenoten vallen haar op sociale media bij: "Niet goed over nagedacht in de strijd tegen de fietsende jeugd", en "Misschien een beter idee om ze gewoon voor je winkel te plaatsen", klinkt het.Maar volgens Van der Meide is dat overdreven. Ze vindt dat mensen veel te negatief zijn: "Volgens mij is het onzin dat je er niet met je scootmobiel langs kunt. En is het druk, nou dan wacht je even." Ze hoopt overigens vooral ook dat fietsen in de Nieuwstraat aan banden wordt gelegd.
Lees meer
Video Mogelijke komst tweede 'Polenhotel' in Maasdijk is reden extra raadsvergadering woensdag 15 augustus 2018 11:11

Mogelijke komst tweede 'Polenhotel' in Maasdijk is reden extra raadsvergadering

De geheimzinnige kwestie die de Westlandse politiek al dagen in zijn greep houdt, draait om de mogelijke komst van een tweede 'Polenhotel' in Maasdijk. Daarom moesten de raadsleden en het college van burgemeester en wethouders met spoed terugkomen van hun vakanties. Hoewel de gemeente er voorlopig niks over wil zeggen, bevestigen raadsleden tegenover mediapartner Omroep West dat het Polenhotel inderdaad het hete hangijzer is. De gemeenteraad heeft nu met een ingreep de komst het Polenhotel voorlopig weten tegen te houden. De gemeente heeft om dat te regelen een zogeheten 'voorbereidingsbesluit' genomen. Dat is woensdag gepubliceerd in huis-aan-huisblad 'Groot Westland'. Meerdere raadsleden bevestigen dat de 'geheime kwestie' inderdaad de mogelijke komst van een tweede Polenhotel in Maasdijk betreft.Een woordvoerder van de gemeente wil niet inhoudelijk reageren. "Wij komen vrijdag met een reactie, dat hebben we zo afgesproken met de gemeenteraad. We hebben ons gerealiseerd dat het besluit woensdag al in de krant zou komen, maar dat neemt niet weg dat we vrijdag pas met een toelichting komen."Nog een Polenhotel in Honderdland?Het hotel zou ter hoogte van Honderdland 10 moeten komen, aan de Blauwhek en Oranjesluisweg in Maasdijk. Een paar honderd meter verderop ligt het al bestaande 'Polenhotel' Hotel Westland. Twee woonlocaties met arbeidsmigranten uit Oost-Europa zo dicht bij elkaar is volgens veel raadsleden te veel van het goede. Zij willen de Oost-Europeanen beter over de gemeente spreiden.De vraag blijft waarom het college van b en w juist nu de gemeenteraad heeft teruggeroepen van vakantie. In juli werd er namelijk al een aanvraag gedaan voor een nieuw 'Polenhotel' en dus kwam de kwestie bepaald niet als verrassing. "Ik heb twee maanden geleden al vragen gesteld over deze kwestie", zegt Peter Duijsens van Westland Verstandig. "Kennelijk heeft het college afgelopen vrijdag pas ingezien hoe ernstig de situatie is. Als er nu een ondernemer met een goede aanvraag zou komen, hadden ze die niet kunnen weigeren."Verbazing en verbijsteringHet bestemmingsplan bleek namelijk ruimte te bieden voor een tweede 'Polenhotel', maar met het raadsbesluit van dinsdag is daar voorlopig een streep door gezet. Op de PvdA na stemden dinsdagavond alle partijen in met het collegevoorstel. In september zal de gemeenteraad een uitgebreid debatteren over waar en hoe de 5.000 arbeidsmigranten in de gemeente Westland gehuisvest moeten worden.Raadslid Nico de Gier van de PvdA vindt het nog steeds onbegrijpelijk dat de gemeenteraad voor deze kwestie terug moest komen van vakantie. "Ik denk dat veel mensen zullen denken: 'Ging het daar nou over?'" Veel raadsleden zijn verbijsterd over de gang van zaken. "Het proces is dramatisch verlopen, dit had het college compleet anders moeten aanpakken", zegt Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland.
Lees meer
Video Strandweg in Hoek van Holland krijgt geen ongelijkvloerse kruising woensdag 15 augustus 2018 10:10

Strandweg in Hoek van Holland krijgt geen ongelijkvloerse kruising

Het spoor in Hoek van Holland krijgt definitief geen ongelijkvloerse kruising bij de Strandweg, als de metrolijn wordt doorgetrokken naar het strand. Dat heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. Omwonenden waren in beroep gegaan tegen het besluit van de Rotterdamse gemeenteraad om een gelijkvloerse kruising aan te leggen, maar die bezwaren zijn van tafel geveegd. Volgens de bewoners zouden vooral op zomerse dagen opstoppingen en verkeersonveilige situaties ontstaan. Zij zien liever dat er een tunnel komt, maar die is volgens de gemeente te duur. De appellanten voeren echter aan dat niet alle goedkopere opties zijn onderzocht. Daarmee is de Raad van State het echter oneens: de gemeenteraad kon 'in redelijkheid' kiezen voor de gelijkvloerse kruising. Een ongelijkvloerse kruising zou ruim 19 miljoen meer kosten.Er was ook bezwaar gemaakt tegen de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand. Hier zou namelijk maar een beperkt deel van het jaar gebruik van worden gemaakt en zijn er alternatieven, zoals pendelbussen. De Raad van State daarover: "In de huidige situatie is de infrastructuur naar Hoek van Holland op drukke stranddagen overbelast. Verder heeft de gemeenteraad overtuigend aangetoond dat de reizigerscapaciteit van die alternatieven, zoals pendelbussen, te beperkt is in vergelijking met een metroverbinding." De metroverbinding zorgt bovendien voor meer gemak (men hoeft niet meer over te stappen) en een kortere reistijd.Ann van den Berg, voorzitter van de Vereniging van Eigenaars Strandweg, is teleurgesteld over de uitspraak. In een verklaring stelt ze dat de toekomst zal uitwijzen of het een wijs besluit is. Wel gaat ze door met haar protest, want de constructeur van de appartementencomplexen aan de Strandweg zou het er niet mee eens zijn dat de doorgetrokken Hoekse Lijn op 9 meter afstand van de fundering van de gebouwen komt te liggen. "Misschien komen wij dan weer bij de Raad van State en hopen dan op een positief antwoord", besluit Van den Berg.Ook de gemeente Rotterdam heeft gereageerd op de uitspraak. Rotterdam stelt dat hoewel het bestemmingsplan nu onherroepelijk wordt, nog niet nog direct zal worden gestart met de bouwwerkzaamheden in het veld. Hiervoor moet nog een aantal andere procedures en processen worden doorlopen: "De gemeente Rotterdam maakt de vervolgstappen zo snel mogelijk bekend."
Lees meer
Aangepast bestemmingsplan Rijnvaart naar gemeenteraad woensdag 15 augustus 2018 08:08

Aangepast bestemmingsplan Rijnvaart naar gemeenteraad

B en W van Westland hebben de gemeenteraad een vernieuwd bestemmingsplan Rijnvaart ('s-Gravenzande) toegestuurd. De voorzienbare verkeersbewegingen in en rondom het gebied zijn nog eens tegen het licht gehouden. De aanpassingen stemmen overeen met de voorkeur die de gemeenteraadscommissie Ruimte in juni uitsprak. In het vernieuwde plan is deels tegemoet gekomen aan de wensen van omwonenden en andere gebruikers van de weg Nieuwe Vaart. De twijfels met betrekking tot het kunnen ontstaan van wateroverlast meent het college te kunnen wegnemen met een verklaring van het Hoogheemraadschap van Delfland. De wijk Rijnvaart krijgt in totaal maximaal 325 woningen. De circa 50 woningen aan de westzijde van de ecologische verbindingszone zijn voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Rijnvaartweg bereikbaar via de bestaande weg Nieuwe Vaart, maar daarbij geldt dan voortaan wel eenrichtingsverkeer. Verder wordt de Nieuwe Vaart ingericht als fietsverbinding voor de route van 'Arendsduin naar Staelduin'. "De inrichting van de Nieuwe Vaart zal zodanig worden vormgegeven dat sluipverkeer op deze weg komend vanaf de Rijnvaartweg, voor zowel dit plandeel als het aangrenzende plandeel, wordt ontmoedigd", aldus B en W. Boomgaardspad Bij de uitwerking van het bestemmingsplan Rijnvaart is ook gekeken naar de doorgaande autoverbinding via de Poelkade en het Boomgaardspad. "Vooral het Boomgaardspad is kwetsbaar door het bochtige en onoverzichtelijke verloop en de beperkte passeermogelijkheden. Om die reden wordt een knip voor autoverkeer op de Poelkade voorgesteld ter hoogte van de huisnummers 30 en 32", aldus het college. Met deze maatregel wordt voorkomen dat de route Poelkade-Boomgaardspad door automobilisten gebruikt kan worden als sluiproute. De gebruikelijke route richting Naaldwijk blijft over de Poelkade naar de Baakwoning. Het vernieuwde plan wordt op 4 september besproken in de gemeenteraadscommissie Ruimte.
Lees meer
Onbekend raadsbesluit is genomen, vrijdag meer duidelijkheid dinsdag 14 augustus 2018 21:09

Onbekend raadsbesluit is genomen, vrijdag meer duidelijkheid

De Westlandse gemeenteraad heeft een nog tot vrijdag onbekend besluit genomen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Of zoals de gemeente het zelf noemt: 'over een urgente ruimtelijke kwestie'. Alle fracties op de PvdA na hebben dinsdagavond met het raadsvoorstel ingestemd, waarmee een nog onbekende reparatie wordt gepleegd. De dringende kwestie, waarvan pas vorige week vrijdag duidelijk werd dat deze zo dringend is, werd achter gesloten deuren besproken. Wethouder Cobie Gardien verklaarde tegenover de WOS dat ze de raadsleden heeft uitgelegd waarom ze op het laatste moment bijeen moesten komen en waarom de kwestie zo dringend is. Alleen bij de eenmansfractie van PvdA'er Nico de Gier viel dat niet in goede aarde, zo liet hij desgevraagd weten.Voor burgemeester Agnes van Ardenne was het een zware avond. Ze kreeg aan het begin van de vergadering van vrijwel de gehele raad er flink van langs. Het college van burgemeester en wethouders heeft namelijk de officiële procedure voor het uitschrijven van een extra raadsvergadering niet gevolgd. En dat werd haar niet in dank afgenomen. "Het gaat om vertrouwen. Dat gaat in deze casus niet op. Ik vind dat we hier als stemvee behandeld worden. Procedureel is dit gewoon een lachertje", vatte GroenLinks-fractievoorzitter Ulbe Spaans samen. Diverse fracties vielen hem bij.De raad moest toen nog besluiten over verder gaan in openbaarheid of achter gesloten deuren. De raadsleden kregen vervolgens een ruim half uur om alle stukken tot zich te nemen, waarna men in meerderheid besloot om de vergadering in beslotenheid voort te zetten.Vrijdag wordt het besluit dat is genomen, gepubliceerd en komt het dus voor iedereen beschikbaar.
Lees meer
Video Extra vergadering gaat in beslotenheid verder dinsdag 14 augustus 2018 19:07

Extra vergadering gaat in beslotenheid verder

Een meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft deze dinsdagavond besloten om de extra raadsvergadering verder te laten plaatsvinden achter gesloten deuren. Raadsleden hadden tot 20.00 uur uur de tijd om zich in te lezen in de stukken die besproken moeten worden in de ingelaste vergadering. Weliswaar liet Peter Duijsens van oppositiepartij Westland Verstandig weten dat hij liever in openbaarheid zou vergaderen, maar dat het eigenlijk nu niet anders kan. PvdA-fractievoorzitter Nico de Gier blijft tegen een besloten vergadering, maar hij kon de rest van de raadsleden niet overtuigen. Het enige dat tot nog toe bekend is, is dat het om een reparatie gaat in een zaak over de huisvesting van arbeidsmigranten.  Het college van burgemeester en wethouders heeft niets losgelaten en wil dat voorlopig zo houden. Dinsdagavond tot 18.00 uur wisten zelfs de fractievoorzitters nog van niets. Daarmee zijn de officiële procedures rondom het uitschrijven van een extra raadsvergadering niet gevolgd, met een boze raad tot gevolg.Burgemeester Van Ardenne kreeg aan het begin van de vergadering van vrijwel de gehele raad er flink van langs. "Het gaat om vertrouwen. Dat gaat in deze casus niet op. Ik vind dat we hier als stemvee behandeld worden. Procedureel is dit gewoon een lachertje", vat GroenLinks-fractievoorzitter Ulbe Spaans samen. Diverse fracties vielen hem bij.Dinsdagavond is een nog onbekend besluit genomen. Vrijdag moet daar meer over bekend worden.
Lees meer
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS