Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Nieuws


LTO zet vraagtekens bij weidevogelpact maandag 15 oktober 2018 14:02

LTO zet vraagtekens bij weidevogelpact

LTO Delflands Groen, de agrarische belangenbehartiger in Midden-Delfland, vraagt zich af of doorgaan met het zogenoemde weidevogelpact nog wel zinvol is. Dat staat in de toekomstvisie voor het gebied, die LTO deze maand heeft gepresenteerd. Het pact kent 'magere resultaten' en er is sprake van een 'moeizame samenwerking'. Het weidevogelpact is in 2014 opgezet door vijf partijen, waaronder LTO, de KNNV en Vockestaert, en heeft als doel de achteruitgang van de weidevogelstand in Midden-Delfland tegen te gaan. Heel eenvoudig gaat dat dus na al die jaren nog niet. Zo heeft LTO Delflands Groen problemen met de telling van het aantal weidevogels in Midden-Delfland. Die zou overal op één manier gedaan moeten worden. "Helaas is dat nog steeds niet het geval en worden de verschillende wijzen van het tellen van de weidevogels door een omrekenfactor met elkaar vergeleken."Ook zijn er bezwaren tegen een nog in te richten 'weidevogelkerngebied' in de Commandeurspolder in Maasland. Dit gebied van 23 hectare wordt ingericht als ideaal leefgebied voor vogels als de grutto, maar moet beheerd worden door boeren. "Het nu voorliggende plan betekent echter een dermate grote ingreep, dat het maar zeer de vraag is of er op termijn nog boeren zijn te interesseren voor deze grond." De inrichting van dit gebied begint overigens komende vrijdag.LTO Delflands Groen wil daarom betere voorwaarden voor het weidevogelpact. Zo moet onder meer er gekozen worden voor maatregelen die het meeste rendement opleveren en moeten die ook voordelig zijn voor de boeren. Ook moet de samenwerking tussen de vijf partijen een stuk beter.
Lees meer
Video Uitkomsten archeologisch onderzoek Wilhelminaplein gepresenteerd vrijdag 12 oktober 2018 17:05

Uitkomsten archeologisch onderzoek Wilhelminaplein gepresenteerd

In restaurant Bij5 in Naaldwijk zijn vrijdagmorgen de uitkomsten gepresenteerd van het archeologisch onderzoek rondom het Wilhelminaplein in 2017. Er werden toen onder meer skeletten, overblijfselen van een paard en veel aardewerk gevonden. Het onderzoek is gedaan door Archeologie Delft. MiddeleeuwenVeel weten de onderzoekers niet over het Naaldwijk van de de middeleeuwen, maar wel wanneer het dorp is ontstaan. Namelijk in het jaar 1134. Bijna heel Westland overstroomde en bewoners zochten naar hoger liggend gebied. De leukste ontdekking is dat er ooit huizen hebben gestaan op het Wilhelminaplein. Er is een fundering gevonden van een behoorlijk groot huis. Het Wilhelminaplein is dus niet altijd een plein geweest.SkelettenEr werden vorig jaar drie complete skeletten gevonden. Het gaat om een man van 40, een vrouw van 33 en een jongen van 18. Maar er zijn meer overblijfselen onderzocht. Ze vonden zeventien skeletten waarvan zeven mannen, vijf vrouwen en drie kinderen. Van twee skeletten kon het geslacht niet worden vastgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat de overledenen best gezond leefden. Dat blijkt uit de gemiddelde lengte van 1.74 meter bij de mannen. De vrouwen waren iets kleiner. Wel hadden ze een slecht gebit. Bij een skelet van een 40-jarige man zijn zeven wortelkanaalontstekingen aangetroffen met twee abcessen. In die tijd was er nog geen suiker waarvan de mensen snoepten, maar wel honing.Historisch weekendIedereen die meer wil weten over het onderzoek is dit weekend welkom op het Wilhelminaplein tijdens het historisch weekend. Zondag is het Westland Museum geopend.
Lees meer
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS