Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage uploaden op onze website. Wij zullen deze controleren en bij goedkeuring publiceren.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Nieuws


Wethouder geeft toe: ‘Hoek van Holland te weinig betrokken bij Brexit’ donderdag 13 december 2018 23:11

Wethouder geeft toe: ‘Hoek van Holland te weinig betrokken bij Brexit’

Het gemeentebestuur van Rotterdam gaat Hoek van Holland meer betrekken bij de voorbereiding op de Brexit, het opstappen van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dat heeft de Rotterdamse wethouder Barbara Kathmann donderdagavond toegezegd tijdens een gebiedscommissievergadering in de Hoek. De wethouder was bij de vergadering aanwezig naar aanleiding van een brandbrief van de gebiedscommissie over de noodzakelijke voorbereiding op de aanstaande Brexit. Kathmann erkende dat er weinig contact is geweest. "Het is mijn verantwoordelijkheid de gebiedscommissie hier beter hij te betrekken. Misschien ben ik daar wel te makkelijk in geweest", zei ze openhartig.Zij bevestigde, dat er in Hoek van Holland "gouden kennis" aanwezig is en dat de gemeente Rotterdam daar haar voordeel mee moet doen. Ze heeft toegezegd volgend jaar nog eens aan te schuiven bij een gebiedscommissievergadering. 'Aanvalsplan'Volgens Kathmann is de gemeente al langer dan wordt verondersteld bezig is met de voorbereidingen. "Wij hebben een taskforce met daarin onder andere de gemeente en het Havenbedrijf. Er is in september gestart met een onderzoek, dat nu wordt afgerond. Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek wordt een 'aanvalsplan' gemaakt, onder het motto prepare for the worst, hope for the best. Dat plan gaat volgens haar nog vóór het kerstreces naar de gemeenteraad. Het plan, waarin veel digitale maatregelen staan, wordt in januari getest met simulaties van oplossingen voor alle mogelijke scenario's. Er wordt ook gekeken naar fysieke maatregelen, zoals extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens, aldus Kathmann.
Lees meer
Video Provincie meet werking geluidsdempende WhisStone in De Lier donderdag 13 december 2018 13:01

Provincie meet werking geluidsdempende WhisStone in De Lier

De provincie Zuid-Holland meet donderdag wat het effect is van de zogeheten WhisStoneZV langs de Burgemeester Van Doornlaan (N223) bij De Lier. De constructie van beton en staal is afgelopen week aangebracht in de berm van de weg. Volgens ontwerper 4Silence zorgt de steen ervoor dat geluidsoverlast van vrachtverkeer met de helft afneemt. Op drie plekken langs de weg staan donderdag masten met microfoons opgesteld. Projectleider Jeroen Tromp van de provincie: "De eerste locatie staat in de oude berm, deze fungeert als nulmeting. Even verderop is het tweede meetpunt op een plek waar de WhisStoneZV is aangelegd. Bij het derde meetpunt kunnen we de WhisStone gedeeltelijk afdekken om te zien wat dan het effect is op het geluid."De gleuven in de WhisStoneZV weerkaatsen het geluid van vrachtwagens waardoor het naar boven afbuigt. "Daardoor ontstaat langs de weg een zogeheten 'stille zone' waarin het geluid van langsrijdende vrachtwagens voor het menselijk oor met de helft afneemt," zegt Bert Jan Danker van het bedrijf 4Silence dat de constructie bedacht. Nieuwe versieDe werking van de vorige versie van de WhisStone is eerder al aangetoond. Het geluid van personenauto's nam daarmee daadwerkelijk af. De test van nu gaat om de vernieuwde versie van de constructie: de WhisStoneZV waarbij ZV staat voor zwaar verkeer. Deze nieuwe constructie is speciaal gemaakt om het lage geluid van vrachtwagens af te buigen. Voor de N223 is gekozen omdat daar veel vrachtverkeer rijdt. Als de werking is vastgesteld, zal de WhisStoneZV op grotere schaal worden toegepast in gebieden waar veel woningen langs de weg staan. De provincie komt in januari met de effecten van de test.
Lees meer
Geen woningbouw op locatie Wittebrug in Kwintsheul donderdag 13 december 2018 11:11

Geen woningbouw op locatie Wittebrug in Kwintsheul

Projectontwikkelaar Bouhuisen Groep gaat geen woningen bouwen op de locatie van Garagebedrijf Wittebrug in Kwintsheul. Het bedrijf zegt zodanig door het Westlandse bestuurscollege te zijn tegengewerkt, dat het zich genoodzaakt ziet om het bijltje erbij neer te gooien en het perceel te verkopen. Daarnaast stapt Bouhuisen naar de rechter. Volgens het college van burgemeester en wethouders zou de aanvraag van dit bouwproject aan de Kerkstraat, waar 4 patiowoningen en 9 rijtjeswoningen zouden worden neergezet, niet voldoen aan een goede ruimtelijke onderbouwing. Best opvallend omdat de gemeentelijke welstandscommissie de plannen eerder nog wel heeft goedgekeurd.Volgens wethouder Snijders komt dat omdat er over diverse zaken nog geen overeenstemming is. Denk daarbij aan een anterieure overeenkomst, waarin wordt vastgelegd welke kosten de gemeente zou moeten maken bij een dergelijk project. Het bedrijf en de gemeente gaan elkaar binnenkort treffen in de rechtbank, zo laat Bouhuisen weten: "Om de omvangrijke schade vergoed te krijgen die het college heeft veroorzaakt, wordt een gerechtelijke procedure gestart."Het project kent inmiddels al een flinke voorgeschiedenis. Zo bleef een vergunning in een eerder stadium al lange tijd uit. Daartegen was het bedrijf in beroep gegaan bij de rechter, waardoor de gemeente alsnog een besluit moest nemen. En dat is nu in het nadeel van Bouhuisen uitgevallen.Bouhuisen is nu van plan om de grond te verkopen aan een bedrijf dat het perceel opnieuw voor bedrijfsdoeleinden in gebruik wil nemen.
Lees meer
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS