Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Rubrieken


Streekhistorie: Winkels en bedrijven in Maasland maandag 17 september 2018 11:11

Streekhistorie: Winkels en bedrijven in Maasland

Een dorpsgemeenschap was vroeger voor een groot deel zelfvoorzienend. Ook in Maasland waren volop winkels en bedrijven en was er van alles te koop. Op de lijst van Weerbare Mannen, opgesteld in 1747, staan diverse beroepen weergegeven. Interessant is dat er ook aantallen worden genoemd. Naast de honderdtwintig boeren en twaalf tuinders waren er vier metselaars, vier rietdekkers, een smid, zes timmerlieden, twee kleermakers, acht schoenmakers, twaalf schippers, vier chirurgijns, drie wagen- en wielmakers, vijf kuipers, een bleker, twee vlassers, vijf bakkers, een korenmolenaar, negen watermolenaars, drie koopmannen en twee winkeliers. Het is bekend dat er in de achttiende eeuw diverse verkooppunten vanuit woningen waren, waar slechts een paar kruidenierswaren werden verkocht: tabak, koffie, thee, zout en zeepwaren. Deze kleine winkeltjes worden niet altijd genoemd. Vaak werden dit soort winkeltjes gedreven door een weduwe om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien. Honderd jaar later was er niet zo veel veranderd. Op een bevolking van ruim 2100 Maaslanders kon men dagelijks brood kopen zowel in de winkel of langs de deur aan de bakkerskar. Melk en groenten kocht men bij de boeren en de tuinders, vlees bij twee slagers en er waren zes officieel geregistreerde winkeliers. In de loop der tijd kwamen er winkels bij, zoals de rijwielhandelaar en het hoedenwinkeltje van mejuffrouw Booister. Maar ook verdween er een aantal, bijvoorbeeld de kuiper die het houten vaatwerk maakte voor de kaas- en boterproductie en de hoefsmid toen de auto gemeengoed werd en het paard met de wagen verving. Op de oude foto zien we aan de Oostgaag 20 de voormalige winkel van Van den Akker. Dit was nu typisch zo’n winkel die geheel buiten de dorpskom gelegen was en de buurtbewoners van kruidenierswaren kon voorzien. Men behoefde voor de boodschappen niet helemaal naar het dorp, de afstanden waren groot in die tijd. Eigenaar Tinus van den Akker bezorgde de boodschappen aan huis met de bakfiets. Daarnaast was hij ook nog spoelingschipper. Oostgaag 20 in 2018Veel winkels werden gedreven door echtparen, waarvan de man en ander beroep uitoefende. De winkelgrootte varieerde nogal, soms waren het kleine winkeltjes in een voorkamertje, waar slechts een beperkt aantal producten werd verkocht. Er waren ook grotere zaken met van alles en nog wat in de rekken. Een voorbeeld hiervan is de winkel van Han van den Berg, die een kruidenierszaak aan de ’s Herenstraat had van 1929 tot 1970. Nu is hier Museum ‘De Schilpen’ gevestigd. Op oude foto’s zijn winkels niet altijd goed te herkennen. Aan de etalage werd meestal niet veel gedaan, er waren zeer bescheiden uithangborden of helemaal geen. Reclame was minder nodig dan nu, men wist waar en welke producten verkocht werden. De keuze was zeer beperkt in vergelijking tot de huidige tijd en daarom waren de prijzen ook niet erg verschillend. Ook ‘winkelde’ men meestal bij de eigen geloofsgenoten, een gewoonte die tot in de jaren zestig van de vorige eeuw duurde. Tot 1960 veranderde er weinig. Maasland was een bedrijvig dorp met veel ambachtslieden en winkeliers, met name gevestigd in de ’s Herenstraat. Het aantal winkels en bedrijven liep parallel met de economische situatie. In de jaren zestig kwam de grote verandering. Kruidenierswinkels werden supermarkten, door de economische bloei kwamen meer verschillende artikelen op de markt en door de komst van de auto ging men buiten het dorp winkelen. Steeds meer winkels verdwenen en bedrijven vertrokken naar bedrijventerreinen buiten het dorp. Het eens zo levendige dorp is stil geworden.Auteur: Trudy Werner-Berkhout van de Historische Vereniging Maasland
Lees meer
Streekhistorie: "Er zijn geen katholieke tomaten en ook geen protestante" dinsdag 4 september 2018 09:09

Streekhistorie: "Er zijn geen katholieke tomaten en ook geen protestante"

Er zijn geen katholieke tomaten en ook geen protestante. Toch waren de belangenorganisaties in de tuinbouw lange tijd sterk verzuild. Nog in 1950 werd het katholieke tuinders verboden een neutraal blad te verspreiden. In 1971 ontstond echter meer samenwerking in de 3 HLO’s. Die samenwerking verliep zo goed dat in 1992 de Westelijke Land- en Tuinbouwbond werd opgericht. De verzuiling en ontzuiling van de Westlandse tuinbouw is onderwerp van een postuum verschenen bijdrage van dr. Ir. Aad Vijverberg in het Jaarboek 2018 van het Genootschap Westland. De bijdrage van Aad Vijverberg, aan wie in het jaarboek een In Memoriam is gewijd, geeft een schets van de ontwikkelingen sinds begin vorig eeuw. In de tijd voor de Tweede Wereldoorlog was de organisatie van de tuinbouw sterk verdeeld. Die verdeeldheid uitte zich levensbeschouwelijk maar ook lokaal. Zo was het loon dat de LTB-tuinders in Poeldijk betaalden systematische hoger dan dat in Naaldwijk. De bestuurders van de 3 HLO’s met secretaris Arie van der Lee. Om de tegenstellingen te overbruggen werd in de jaren dertig de Nederlandse Tuinbouwbond opgericht, die in Zuid-Holland echter een sterk nationaal-socialistisch karakter kreeg. In januari 1941 verboden de bisschoppen katholieke tuinders op straffe van excommunicatie om lid te zijn van NSB-organisaties. Na de oorlog waren er nieuwe pogingen om de verzuiling te doorbreken. Dit stuitte in het Westland echter op verzet van Jan Barendse uit Poeldijk Ook elders werd vastgehouden aan de vooroorlogse verhoudingen. ,,Jouw belangrijkste taak is het om zeep helpen van de neutrale organisaties’’, zei secretaris P.G. Tel van de LTB-tuinbouwvakgroep tegen een andere bestuurder. Na de jaren zestig zette echter in rap tempo de ontzuiling in. VaandelsDe rijk geïllustreerde bijdrage van drs. Frank de Klerk geeft onder de titel RK vaandels in het Westland een inkijkje in de katholieke zuil. Met name in de parochies van Poeldijk, Naaldwijk, Wateringen en Monster bevinden zich nog talrijke vaandels waaronder die van de LTB. De oudste vaandels dateren uit het begin van de twintigste eeuw, toen de organisatie van de samenleving op levensbeschouwelijk grondslag werd opgezet. Voor de aanschaf van een vaandel werden vaak kosten noch moeite bespaard. De vaandels van standsorganisaties, verenigingen en congregaties geven een goed beeld van het Rijke Roomse leven in het Westland. Vaandel H. AdrianusIn 2014 kreeg de r.k. Adrianuskerk in Naaldwijk vier lang verloren gewaande vaandels terug. In een loods van de aannemer diein 1971 een verbouwing aan de kerk uitvoerde, lagen deze vaandels opgeslagen. De aannemer liet via zijn administrateur bij de parochie polsen of er nog interesse in de vaandels was. De parochie hoefde niet lang te twijfelen. Het betrof drie van de mooiste vaandels uit de tijd van het Rijke Roomse leven, vervaardigd door het befaamde atelier Fermin uit Den Haag. De vaandels zijn zeer waarschijnlijk van het begin van de vorige eeuw en verdwenen bij de grote verbouwing van de kerk in 1971. Door critici wordt deze tijd aangeduid als de Tweede Beeldenstorm. Net zoals in 1566 tijdens de Reformatie kerkinterieurs werden gezuiverd, had in de kerk een reiniging plaats van als overbodig beschouwde beelden, muurschilderingen, vaandels en andere decoraties. Grote gangmakers waren doorgaans jonge priesters, die zich geïnspireerd voelden door de geest van het Tweede Vaticaans Concilie. In de jaren na dit Concilie was er een sterke hang naar versobering. De vier teruggevonden Naaldwijkse vaandels zijn van de heilige Adrianus, patroon van de parochie, de derde orde van Sint Franciscus, de vriendenkring van het Allerheiligst Sacrament en de Katholieke Arbeidersbeweging met een afbeelding van Sint Willibrord. Deze vaandels zijn van hoge artistieke waarde en hadden ooit een functie in het katholieke leven. Zij werden in de tijd van het Rijke Roomse leven onder andere meegedragen in processies. De drie eerst genoemde vaandels zijn gemaakt door het atelier Fermin. Historische plattegronden MonsterMonsterDr. Adri van Vliet bespreekt in het artikel Ambtenaren, vierscharen, meesters en voogden de bestuurlijke verhouding tussen Monster en Ter Heijde in de 17de eeuw. Wij lezen dat in Monster tussen 1610 en 1670 in totaal 61 landlopers zijn opgepakt waaronder 18 Engelsen en 9 Schotten. Zij werden verbannen. Bij terugkeer werden zij op het schavot voor de Grote Kerk tentoongesteld. Vaak waren het zwervende soldaten. Ter Heijde was in die tijd groter dan Monster. Het kerkdorp kreeg einde 16de eeuw een eigen soort dorpsraad, het College van Voogden. Het bestuur haalde zijn inkomsten uit een heffing op de consumptie van bier, wijn en de visserij. Op een half vat bier werden drie stuivers accijns geheven. De auteur verrichtte onderzoek in het Nationaal Archief, het Nationaal Archief, het Historisch Archief Westland en het archief van de Nederlands Hervormde kerk in Monster en Ter Heijde. Stadsgezicht MonsterHet jaarboek bevat voorts artikelen over de ontwikkeling van de fa M. Valstar naar de Best Fresh Group, de wegbetering in het Westland rond 1930, de klok van ’t Woudt, Everaard van Vlaardingen en een grafelijke hof in de Lier?. De archeologische kroniek van het Westland over 2017, een bibliografie Westland 2017, een verslag van de Oud-Westlandprijs, In Memoria van Wim Kögeler en Aad Vijverberg en het jaarverslag van het Genootschap Oud-Westland van de secretaris maken het jaarboek compleet. Het boek is vanaf 17 september voor € 14,95 te koop in het Westlands Museum en boekhandel Vingerling.Frank de Klerk van het Historisch Genootschap Oud Westland
Lees meer
Gedicht van de Week #36 zondag 2 september 2018 23:11

Gedicht van de Week #36

Hoek van Holland, bruin verbrandDoor maanden van zon, zee en zandPuft nu uit van al die gasten in `t badWat een heerlijke zomer was datEindelijk heeft het weer geregendDe natuur is weer met groen gezegendDe Hoek heeft zo veel moois in huisVoor steeds meer mensen is het een thuisDe wijk `l Avenue die groeit en bloeitMaar al dat verkeer is waar men toch mee stoeitDe oplossing is allang bedachtDe Hoekse lijn is waar men op wachtHelaas begint die steeds meer op de Betuwelijn te lijkenDe software en de veiligheid weten van geen wijkenUitstel dus voor de zoveelste keerEn de kosten worden dus meer en meerDan hebben we het nog niet over het doortrekken naar het strandDat wordt het duurste stukje van NederlandMaar…nog even geduld, misschien nog een paar jaarEn dan is de Hoekse lijn toch wel klaarOpvallend in de Hoek is de muziekEr is zo veel talent, dat is echt uniekEr wordt heel wat georganiseerd op dat gebiedVoor jong en oud en ook voor Bertus BliekOveral hoor je muziek in al zijn variëteitOp het plein, in de kroeg, op strand en in de wijkVerenigingen, koren, bands en Hoekse sterren stralenEn ook museum Rock Art, nog wel, maar straks is het balenMogelijk verhuisd het museum naar Den HaagKan het echt niet hier blijven is mijn vraagRijdt je de Hoek binnen zie je ze overal staanDe Hoekse vogel, op een meerpaal, mooi vooraanEen blinkende meeuw, zo karakteristiekDie komt nu zelfs als nagedachtenisvorm, wat uniekEen bol eronder met de as van je dierbare er inEen mooi Hoeks symbool, in letterlijke zinNog even en dan is het herfst in de HoekPaddenstoelen zijn er al te vinden als je goed zoektDe rust na de lange zomer daalt langzaam neerEn ik zou zeggen tot de volgende keerMarien van den Berg
Lees meer
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS