Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

'Geen aangifte schending geheimhouding'

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: dinsdag 4 december 2018 20:42


Ook al hebben sommige fractievoorzitters hun mond voorbijgepraat, zal het Westlandse college van B en W geen aangifte doen van schending van een geheimhoudingstermijn. Dat heeft het college dinsdag laten weten.

Het ging in deze zaak om uitlatingen die gedaan zijn op de woensdag na een besloten raadsvergadering op dinsdagavond 14 augustus dit jaar. Doel van die extra vergadering - midden in de zomervakantie - was het voorkomen van vergunningaanvragen voor stichting van zogeheten Polenhotels bij Maasdijk. Met een 'Voorbereidingsbesluit Honderdland fase 2, Eilanden' moest een ‘gat’ in het bestemmingsplan worden gedicht.


De raadsleden dienden tot vrijdag 17 augustus geheimhouding te bewaren. Die afspraak werd in praktisch opzicht een wassen neus, toen het betrokken raadsbesluit op woensdagochtend al openbaar werd via de gemeentelijke pagina's in huis-aan-huisblad Groot Westland.

Toch legden de fracties van CDA, LPF en VVD, die samen een meerderheid in de gemeenteraad van Westland hebben, zich hier niet bij neer. Zij wilden uitgezocht hebben hoe het stond met het respecteren van de tijdens die raadsvergadering gemaakte afspraak inzake geheimhouding.

Op basis van het onderzoek stelt het college van B en W: "Sommige fractievoorzitters hebben tussen 14 en 17 augustus informatie naar buiten gebracht die verder strekte dan wat er tot op dat moment algemeen bekend was over het voorbereidingsbesluit."
Maar hier vloeit geen bloed uit, want vervolgens wordt gesteld: "Op basis van de reconstructie van de gang van zaken, zoals beschreven in bijgaand rapport, heeft het college de afweging gemaakt geen aangifte te doen."


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
greve
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS