Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Conflict tussen FNV en Glastuinbouw Nederland over cao

Door: Ismael de Bruijn

Gepubliceerd op: vrijdag 4 oktober 2019 15:58

Foto: Dennis van Schie


Een conflict tussen FNV Agrarisch Groen aan de ene kant en onder meer Glastuinbouw Nederland aan de andere kant. FNV zegt in de komende tijd niet te willen onderhandelen over een nieuwe cao voor de glastuinbouwsector. Reden is dat de werkgevers volgens FNV niets te bieden hebben, behalve verslechteringen. Glastuinbouw Nederland betreurt de boodschap van FNV.

Volgens FNV is de kloof te groot tussen de inzet van werkgevers en de inzet van de FNV. De vakbeweging zet voor de cao van 2020 in op vijf procent loonsverhoging, het mogelijk maken van vroegpensioen voor zware beroepen en de toepassing van één fatsoenlijk loongebouw (alle salarisschalen van één cao samen).

FNV stelt echter dat de werkgevers slechts inzetten op 'verslechteringen' voor werknemers, zoals meer flex- en korte contracten en het intrekken van verschillende premies. Daarnaast zouden werkgevers morrelen aan de transitievergoeding bij ontslag en de doorbetaling van langdurig zieken.

In een reactie aan de WOS laat Glastuinbouw Nederland weten 'nog helemaal niet toe gekomen' te zijn aan de vraag of er in 2020 ruimte is voor loonsverhoging. De organisatie zegt eerst duidelijkheid te willen krijgen over de effecten van zo'n verhoging en over mogelijkheden om de stijging van loonkosten te drukken. In de afgelopen jaren was er steeds sprake van een dergelijke stijging, aldus Glastuinbouw Nederland, en de verwachting is dat de loonkosten in 2020 verder zullen stijgen. De organisatie wil graag samen met de vakbond naar de overheid stappen om ervoor te zorgen dat de premies, die aan de belastingdienst betaald worden, lager worden, zodat werknemers vervolgens netto meer geld in handen krijgen.

Glastuinbouw Nederland geeft verder aan wel degelijk te willen kijken naar het vroegpensioen voor zware beroepen, een onderdeel van het pensioenakkoord. De organisatie heeft in het verleden, naar eigen zeggen, de zogenoemde seniorenregeling opgetuigd. Het doel daarvan zou zijn om oudere werknemers 'vitaal en gezond' over de eindstreep te helpen, door hen minder te laten werken. Ook zou de organisatie aan het bestuur van arbodienst Stigas hebben gevraagd om te overdenken hoe zij precies tegen de definitie van een 'zwaar beroep' aankijken en hoe dit zou kunnen worden ingepast in de bestaande seniorenregeling.

Glastuinbouw Nederland ontkent te willen 'morrelen' aan de transitievergoeding bij ontslag en de doorbetaling van langdurig zieken. Hierbij wijst men naar de wet van minister Koolmees. Deze biedt, volgens de organisatie, de mogelijkheid om investeringen van werkgevers in werknemers om hen meer bemiddelbaar te maken in mindering te brengen op een transitievergoeding of deze vergoeding te laten vervallen.

Glastuinbouw Nederland zegt ook afspraken te willen maken over transitievergoedingen die worden uitgekeerd bij ontslagen na langdurige arbeidsongeschiktheid. Daardoor zou een 'overlap met aanvullingen' ontstaan.

In december zal er een vervolggesprek komen tussen Glastuinbouw Nederland en de vakbonden. Glastuinbouw Nederland geeft aan ondertussen druk bezig te zijn met het in kaart brengen van de financiële gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor de verschillende groepen werknemers in de sector. Door die wet stijgen de loonkosten van werkgevers, een ontwikkeling die Glastuinbouw Nederland dus wil tegengaan.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
GJ
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS