Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Definitief hellingbaan bij Molenslag

Door: Stefan van der Meer

Gepubliceerd op: donderdag 11 juli 2019 14:26


Er komt definitief een hellingbaan op de plek van de huidige trap bij strandslag Molenslag in Monster. Dat schrijft het college van B en W in een raadsinformatiebrief. Deze hellingbaan moet het voor ondernemers makkelijker maken om hun strandtent te bevoorraden. Bovendien ontstaat voor hulpdiensten een rechtstreekse verbinding tussen het strand en Monster.

Er is ongeveer 384.000 euro met de aanleg gemoeid. Dat bedrag wordt gedekt uit het budget 'verbetering strandslagen'. Dat budget is daarmee wel nagenoeg uitgeput, waardoor voor enkele andere plannen (fietsparkeren bij de strandslagen, invalidentoilet bij Beukel) opnieuw naar geld moet worden gezocht. Er wordt nog gesproken met een drietal strandondernemers om te kijken hoeveel zij willen meebetalen aan de komst van de hellingbaan.

Er komt een slagboom met camerabeveiliging zodat niet iedereen zomaar gebruik kan maken van de toegangsweg. Dit wordt gedaan om te kunnen blijven voldoen aan de natuurwetgeving.

Alternatief
Op verzoek van enkele raadsfracties is gekeken of de hellingbaan eventueel op een noordelijkere locatie geplaatst kan worden. Die locatie zou echter beschermd Natura 2000-gebied doorkruisen. "Dit leidt tot een aantasting van de natuurwaarden en is daarmee in strijd met de natuurwetgeving. Het aanleggen van een hellingbaan op een andere locatie dan Molenslag is daardoor geen alternatief."


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
TipTop
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS